Prezentacija 2

Report
CENTRI KOMPETENCIJA
“A new innovation engine to
transform knowledge into GDP”
Centri kompetencija (CEKOM)
• Centri kompetencija (CEKOM)
-predstavljaju
inovacijsku infrastrukturu i svojevrstan poligon za
povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživačkorazvojne aktivnosti
• CEKOM-i su usmjereni na razvojna i industrijska
istraživanja potaknuta od strane industrije i njihovu
komercijalizaciju unutar specifičnih tematskih područja
i grana kompetencije
• CEKOM-i su povezani na jedno ili više tematskih
prioritetnih područja i/ili međusektorskih tema
prepoznatih u okviru Strategije pametne specijalizacije
Glavni ciljevi osnivanja centara kompetencija
• Povećanje I&R&I aktivnosti poslovnog sektora
• Poticanje veće i efikasnije suradnje između poslovnog i
znanstveno-istraživačkog sektora
• Koncentriranje znanja i tehnologija u cilju uspješnije
komercijalizacije inovacija i primjene novih tehnologija
• Razvoj ljudskog kapitala i istraživačkih vještina
• Privlačenje kapitala, novih investicija i mobilizacija
talenata za I&R&I
• Povećanje zaposlenosti kroz stvaranje “spin-off” i
inovativnih “start-up” poduzeća
• Povećanje izvoza visoko-tehnoloških proizvoda i
internacionalizacija poslovanja
CEKOM – u okviru operativnog programa
“Konkurentost i kohezija”
• U Okviru TC-a 1, Prioritetna os – Jačanje gospodarstva
primjenom istraživanja i inovacija, Specifični cilj 1.b.2 Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog
sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja
• Osnovni pokazatelj rezultata:
Poslovni rashodi za istraživanje i razvoj – BERD – 2012
• 151.29 mil EUR (0,34% BDP)
Poslovni rashodi za istraživanje i razvoj – BERD - 2023
• 180.00 mil EUR (0,7% BDP-a)
• Zajednički pokazatelji neposrednih rezultata (COI):
Broj podržanih projekata I&R – cilj: 600 (do 2023)
Proizvodno ulaganje: Broj poduzeća koja primaju bespovratna
sredstva – cilj: 400 (do 2023)
CEKOM – GS - 2015
Način provedbe: Grant Shema
Vrijednost GS cca 110 milijuna eura (minimalni iznos granta 1 milijun eura –
maksimalni iznos granta 15 milijuna eura)
U Okviru jednog projekta – max 60% (aktivnosti izgradnje, opremanja i nabavke
opreme), 40% istraživački projekti
Planirani hodogram MINGO do otvaranja natječaja:
Aktivnost
Planirani rok izvršenja
Izrada Programa potpora CEKOM – nužno
odobrenje MFIN
Ožujak 2015
Izrada Programskog dodatka – nužna
suglasnost upravljačkog tijela i RS EU
Veljača 2015
Izrada Natječajne dokumentacije
Ožujak 2015
Objava natječaja
Travanj 2015
KONTINENTALNA HRVATSKA
16
4
JADRANSKA HRVATSKA
3
1
ŽUPANIJSKI CENTAR
7
8
25
26
24
21
5
28
19
34
27
17
9
12
10
6
29
18
11
24
32
2
15
20
22
Dosad identificirani iskaz interesa za
uspostavu CEKOM-a – kroz djelovanje
Klastera konkurentosti
31
30
23
14
HVALA NA POZORNOSTI
GORAN BASARAC, MBA
Voditelj službe za strateško planiranje
mail: [email protected]
www.mingo.hr.

similar documents