e-aineistojen linkitys

Report
Kirjaston elektronisen aineiston
linkittäminen erilaisiin VLEhin
Webinaari 7.11.2012
https://adobeconnect.aalto.fi/rousia1
13.00-15.00
Antti Rousi
[email protected]
Tietoasiantuntija - Aalto-yliopiston kirjasto
Miksi tämä on tärkeää?
• Ilman asianmukaista linkitystä kirjaston e-materiaalit eivät
yksinkertaisesti toimi kampusalueen ulkopuolella
• Kaikki lisensoitujen aineistojen palveluntarjoajat eivät
sopimussäännöissään salli aineistojen suoraa liittämistä erilaisiin
VLEihin (esim. PDFfinä)
• Koska linkittäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi yksittäisen
tieteellisen lehden tai tietokannan tasolla, niin tämä tekniikka
helpottaa erilaisten aineistotehtävien rakentamista.
• SFX-linkitys mahdollistaa myös erilaisten
viitteidenhallintaohjelmien hyödyntämisen esimerkiksi
aineistojen jakamiseen esimerkiksi tutkimusryhmien sisällä.
• SFX-linkityspalvelu on elektronisen kirjaston sydän?
Sisältö
•
•
•
•
•
•
•
Keskeisiä käsitteitä (SFX-tietue & Bib.fi lyhytlinkki)
Harjoitus 1: yksittäinen artikkeli (GS ja Scopus)
Harjoitus 2: yksittäinen e-lehti (Nelli)
Harjoitus 3: yksittäinen e-kirja (Libproxy-tekniikka)
Demo 1: Libproxy-linkki tietokantaan (Remote Access Menu)
Demo 2: Tietokantojen koosteita (verkko-oppimispaketti)
Harjoitus 4: RefWorks ja viitteiden jako RefSharen avulla
Harjoitukset perustuvat kirjaston verkkosivuilla oleviin ohjeisiin
e-aineistojen linkittämisestä (pois lukien harjoitus nro 4).
SFX-linkityspalvelu
•
SFX lyhenne on ainoastaan tuotteen nimi. SFX-linkityspalvelun sisältö on
kirjastokohtainen.
•
Yksinkertaistetusti SFXn idea on seuraava: Kun aineiston URL tai käyttöoikeus
muuttuu, niin tiedot käytettävissä olevista aineistoista pitää päivittää vain omaan
SFX:ään, eikä lukuisiin tietueisiin lukuisissa eri tietokannoissa (lähde Nelliwiki).
Lähde (esim. viite
viitetietokannoissa)
SFXlinkityspalvelun tietue
joissa linkki SFX-tietueeseen voi
näyttää esim. tältä:
Kohde (esim. kokoteksti
erilaisissa
kokotekstitietokannoissa:
Bib.fi lyhytlinkki
•
Bib.fi lyhytlinkin idea on yksinkertainen: se
oikaisee yksittäisen kohteen, esimerkiksi
yksittäisen artikkelin, SFX-tietueeseen, josta
lopullinen dokumentti on helposti saatavissa.
Kohteen kokotekstit eri
tietokannoissa (esim.):
BIB.fi lyhytlinkki, eli
kohteen saatavuustiedot
eri tietokannoista.
•
Lopulliseen dokumenttiin pääsy edellyttää Aaltotunnuksia.
•
Nämä ominaisuudet tekevät Bib.fi lyhytlinkistä
erittäin hyödynnettävän esimerkiksi erilaisissa
verkko-oppimisympäristöissä.
SFX-tietueen rakenne (riippumatta lähtötietokannasta)
Yksittäisen kohteen
tiedot
Yksittäisen elektronisten kokotekstien
saatavuustiedot (jos näitä ei ole kokoteksti ei kuulu kirjaston kokoelmiin)
Painetun lehden saatavuustiedot voit
tarkistaa näistä kirjastoluettelolinkeistä.
Bib.fi-linkin tekemiseen täytyy avata SFXtietueen alaosassa oleva ”more options”
alasvetovalikko.
Harjoitus 1: yksittäinen artikkeli
• Bib.fi-linkin toiminnallisuus on helppo ymmärtää
kokeilemalla sitä käytännössä.
• Verkossa on videoilla varustetut ohjeet Bib.fi-lyhytlinkin
luomisesta (http://lib.aalto.fi/fi/materials/guides/e-linking/)
• Yksittäinen artikkeli on helpointa paikallistaa Google
Scholarin kautta (Scholar hyödyntää Aalto-yliopiston
kirjaston SFX-linkitystä).
• Harjoitus 1.1: luodaan yksittäiseen artikkeliin Bib.filyhytlinkki GS:llä ja testataan sen toimivuutta.
• Harjoitus 1.2: luodaan yksittäiseen artikkeliin Bib.filyhytlinkki Scopuksella ja testataan sen toimivuutta.
Harjoitus 2: yksittäinen elektroninen lehti
(kaikki lisensioidut vuosikerrat)
• Verkossa on videoilla varustetut ohjeet Bib.fi-lyhytlinkin
luomisesta yksittäiseen elektroniseen lehteen
(http://lib.aalto.fi/fi/materials/guides/e-linking/)
• Yksittäinen e-lehti on helpointa paikallistaa Nellin
lehtihaun kautta (Nelli myös luonnollisesti hyödyntää
Aalto-yliopiston kirjaston SFX-linkitystä).
• Harjoitus 2: luodaan yksittäiseen e-lehteen Bib.filyhytlinkki ja testataan sen toimivuutta.
SFX-linkkiin liittyviä rajoituksia
• SFX ei aina johda suoraan kokotekstiartikkeliin, johtuen
lehden julkaisijan verkkopalvelun rakenteesta. Joskus
SFX pääsee vain lehden sivuille tai lehden
sisällysluetteloon.
• Erityisesti e-kirjat alustoineen ovat tässä suhteessa
ongelmallisia.
• SFX-linkit vaativat jatkuvaa päivitystä, ja mikäli huomaat
linkityksessä puutteellisuuksia, ole hyvä ja ota yhteys
kirjastoon.
Elektroniset kirjat
• Elektronisiin kirjoihin liittyvät palvelumallit kehittyvät
nykyisellään hyvin nopeasti. Aalto-yliopiston tarjoamat ekirjapalvelut ovat käyttösäännöiltään ja -tavoiltaan
hyvinkin moninaisia.
• Kaikki e-kirjat ovat indeksoituna Alli-tietokantaan ja ne
ovat sieltä nopeasti paikannettavissa.
• E-kirjojen linkittämiseen hyödynnetään yllä olevista
syistä sekä Allia että Libproxy-tekniikkaa.
Harjoitus 3: Libproxy-linkki e-kirjaan
• Libproxy-palvelin on laajasti käytössä oleva välityspalvelin, joka
mahdollistaa esimerkiksi erilaisten e-kirjojen ja tietokantojen
etäkäytön ilman Nelli-portaaliin kirjautumisesta. Palvelimelle
kirjauduttaessa palveluntarjoajat tunnistavat pyynnön osoitteeksi
Aalto-yliopiston.
• Libproxy-linkki rakentuu seuraavasti
https://login.libproxy.aalto.fi/login?url= + e-kirjan linkki, esim.
https://login.libproxy.aalto.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/aa
lto/Doc?id=10267453
• Palvelimen etäkäyttämiseksi vaaditaan Aalto-tunnukset.
• Verkossa on yksityiskohtaiset ohjeet e-kirjojen linkittämisestä
Libproxy-tekniikan avulla (http://lib.aalto.fi/fi/materials/guides/elinking/)
• Harjoitus 3: luodaan Libproxy-linkki yksittäiseen e-kirjaan ja
testataan sen toimivuutta.
Demo: Libproxy-linkki tietokantaan
• Libproxy-linkki tietokantaan rakentuu kuten e-kirjaankin,
eli seuraavasti https://login.libproxy.aalto.fi/login?url= +
tietokannan “permanent link”, esim.
https://login.libproxy.aalto.fi/login?url=http://www.scopus.
com/scopus/home.url
• Palvelimelle kirjautumiseen vaaditaan Aalto-tunnukset
• Voit kopioida Libproxy-linkkejä esim. Remote Access
Menusta tai kirjaston verkko-oppimispaketista
Demo: Kirjaston verkko-oppimispaketti
• Kirjaston verkko-oppimispaketti koostaa yhteen
tieteenalojen keskeisiä tietokantatyyppejä.
• ”Tiedonhankinnan opas” hyödyntää Libproxy-tekniikkaa,
joten kaikki sen sisältämät linkit ovat helposti
etäkäytettävissä.
• Lisäksi se kontekstoi erilaisia tietokantoja tarjoten
informaatiota esim. niiden mahdollisista hyödyntämisen
tavoista
• Esim. Tekniset tieteet viitetietokannat ja e-kirjat.
Harjoitus 4: Artikkelien SFX-linkkien jakaminen
Refworksista RefSharen avulla
• Voit myös jakaa artikkelien SFX-linkit RefWorksin
RefSharen kautta esim. Moodleen.
• Myös e-kirjat vaikuttavat toimivan (RefWorksiin Allin
kautta)
• Lehdet eivät jostain syystä toimi kuten pitäisi
• Tämän voi tehdä joko normaalisti RefShare sivuna tai
RSS-feedinä.
• Harjoitus 4: luodaan RefWorks-tili ja RefShare sivu
sekä tutkitaan RefShare linkin toiminnallisuutta.

similar documents