Halmos Gergő

Report
„A madárbarát
Magyarországért!”
www.mme.hu
A biológiai sokféleség fenntartása a gyakorlatban, avagy egyensúly a
zöldítés és a termelékeny mezőgazdaság között
Halmos Gergő
Multifunkciós vidék konferencia
2013. június 3.
www.mme.hu
Mezőgazdasági területek madarai
www.mme.hu
Mezőgazdasági területek madarai
The state of UK's birds 2011
www.mme.hu
Mezőgazdasági területek madarai
Biodiverzitás indikátor érték
(1999-hez viszonyítva, EBCC fajlista alapján)
Agrár élőhelyek Indexe (FBI)
Erdei élőhelyek Indexe
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Évek
www.mme.hu
Jó hír
www.mme.hu
Rossz hír
www.mme.hu
www.mme.hu
Billeter et al, 2008: Indicators for biodiversity in agricultural landscapes: a pan-European study,
Journal of Applied Ecology, 2008, 45, 141-150 p.
www.mme.hu
Rockström et al. 2009. Planetary boundaries: exploring the
safe operating space for humanity.
Ecology and Society 14(2): 32
www.mme.hu
Foley, Jonathan A. et al. 2011. Solutions for a cultivated planet.
Nature 478 (7369):337-342.
„A madárbarát
Magyarországért!”
www.mme.hu
Állománysűrűség európai léptékben
A mezei pacsirta állománysűrűsége
(prepared by Henk Sierdsema, EBCC/SOVON 2005)
www.mme.hu
Fogoly
1.2
Populáció index
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012
Év
Évi változás átlagos értéke: -10.6% (±4.0%) (P<0.01)
www.mme.hu
www.mme.hu
www.mme.hu
Természetvédelem - Mezőgazdaság
• Közös Agrárpolitika (KAP)
• Az EU legnagyobb pénzügyi
kerete ami környezeti problémákat
okoz
• KAP zöldítése
– Magyar álláspont mindig konzervatív
mennyiségre törekvő
– Miért fontos, hogy ez más legyen?
• Általános környezeti állapot javítása,
nem csak a kiemelt területeken
• Kulcskérdés az ökológiai
fókuszterületek és a többi zöld elem
kötése a támogatásokhoz, hogy a
közpénz közcélt szolgáljon
www.mme.hu
Természetvédelem - Mezőgazdaság
• Vidékfejlesztési program
• Célzottabb több környezeti eredmény
hozó támogatások
• Az AKG program jó példáinak kiszélesítése
– Ehhez erősebb szakmai tanácsadás
(természetvédelmi-gazdálkodási)
– Rugalmasabb helyi viszonyokhoz
alkalmazkodó támogatások
• Több forrás az AKG programokra
• Natura 2000 támogatások
• Környezeti hatások monitorozása és ezek
visszacsatolása a tervezésbe
• Kulcskérdés, hogy a következő ciklus tervezése
során érvényesüljenek a természetvédelmi
szempontok
www.mme.hu
„A madárbarát
Magyarországért!”
www.mme.hu
Köszönöm a figyelmet!
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Budapest 1121, időpontja u. 21
www.mme.hu
Halmos Gergő
igazgató
20 / 331-3545
[email protected]

similar documents