Volosinovsky László - Raiffeisen Bank Zrt

Report
Raiffeisen Bank Zrt.
International Customer Desk
Mit kínál a Raiffeisen Bankcsoport Ausztriában és Magyarországon?
2012. október 11.
Tartalom
1. A Raiffeisen Bank Zrt. története
2. Tulajdonosi háttér
3. A Raiffeisen Bank Zrt. főbb mutatói
4. Piaci részesedés
5. Vállalati divízió
6. Termékek és szolgáltatások
A Raiffeisen Bank Zrt. története
A Raiffeisen Bank Zrt. fejlődése
1987
1993
1994
1997
1997
1998
1999
2000
2003
2004
Raiffeisen Bank Zrt.
(kereskedelmi banki szolgáltatások)
Raiffeisen Lízing Zrt.
(lízing termékek – gépek és berendezések, járművek, energiahatékonysági
projektek)
Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Zrt.
Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
(befektetési alapok, vagyonkezelés)
Letétkezelés
Kereskedelem- és árufinanszírozás
Lakossági szolgáltatások, Projektfinanszírozás
Raiffeisen Ingatlan Zrt.
(ingatlanfejlesztés és -üzemeltetés, ingatlan portfolió-menedzsment,
strukturált ingatlanfinanszírozás) – 2008-ban eladva
Raiffeisen Consulting Zrt. – 2007-ben eladva
A Raiffeisen Értékpapír tevékenységének beintegrálása a Raiffeisen
Bank Zrt-be
A Raiffeisen Bank Zrt. története
A Raiffeisen bank ügyfélkörének bővülése
1987
Vállalatok
(nagy- és középvállalatok, blue chip-ek, multinacionális
és joint venture vállalatok)
1994
Önkormányzatok
1996
Private Banking ügyfelek
1999
Lakossági ügyfelek
2001
Kis- és középvállalkozások
2003
Mikro vállalkozások
2009
Premium Banking ügyfelek
Tulajdonosi háttér
Raiffeisen RBHU Holding GmbH 100 %, amelyben a
Raiffeisen Bank International 72,16%-ot birtokol (további
tulajdonosok különböző tartományi Raiffeisen Bankok)
A Raiffeisen Bank Zrt. főbb mutatói 2011.12.31.
Eszk özök és Forrá sok - EUR m illió 2 0 1 1 .1 2 .3 1
Ügyfelek száma
7309
Ö sszes eszk özá llom á ny
Eszk özök (Vá lla la ti
ügy felek )
Nagy- és közepes méretű vállalati ügyfelek
2436
Forrá sok (Vá lla la ti
ügy felek )
4.916
1069
Eszk özök (Ö nk orm á ny za ti
ügy felek )
KKV ügyfelek
928
Forrá sok (Ö nk orm á ny za ti
ügy felek )
Önkormányzati ügyfelek
539
Eszk özök (La k ossá gi
ügy felek )
2192
Forrá sok (La k ossá gi
ügy felek )
Pénzügyi intézmények
36.426
4.085
255
2590
0
2000
Fiókok száma: 132
4000
6000
8000
Lakossági ügyfelek
576.355
Ügyfelek száma összesen
622.037
Alkalmazottak száma: 2.848
A Raiffeisen Bank Zrt. piaci részesedése
Összpiaci részesedés
Dec
M á rc
Máj
Jún
2011
2012
2012
2012
Ügy fél hitelek
9 ,3 7 %
9 ,4 3 %
9 ,2 4 %
9 ,3 2 %
Ügy fél betétek
8 ,5 8 %
9 ,1 5 %
9 ,0 9 %
8 ,8 1 %
Üzleti a k tivitá s
9 ,0 3 %
9 ,3 1 %
9 ,1 7 %
9 ,0 9 %
M érlegfőösszeg
6 ,7 5 %
6 ,9 1 %
6 ,8 1 %
6 ,6 6 %
Az RBHU pia ci részesedése
A Raiffeisen Bank Zrt. piaci részesedése
Piaci részesedés a vállalati ügyfelek szegmensében
Dec
Márc
Máj
Jún
2011
2012
2012
2012
11,99%
12,10%
11,67%
11,91%
Forint Hitel
12,11%
11,81%
11,29%
11,56%
Deviza Hitel
11,91%
12,31%
11,96%
12,18%
10,07%
11,59%
11,60%
10,95%
Forint Betétek
10,77%
12,22%
11,69%
10,58%
Deviza Betétek
8,62%
10,29%
11,40%
11,15%
11,30%
11,91%
11,65%
11,56%
Az RBHU piaci részesedése
Vállalati hitelek
Vállalati betétek
A vállalati szektor üzleti aktivitása
Vállalati divízió
Vállalati divízió üzleti területei
3 régióban 16 üzleti terület közepes méretű vállalati ügyfelek számára
19
regions
1 központi főosztály 3 üzleti3területtel
nagyvállalati ügyfelek számára
bra nches
M isk olc
Eger
Gy őr
N y íregy há za
Komá rom
Buda pest
Ta ta bá ny a
M iddle-Hunga
ry
Nagyvállalati
Ügyfelek főosztálya
Debrecen
Corpora te Region
Szomba thely
Szék esfehérvá r
Szolnok
Veszprém
Kecsk emét
Za la egerszeg
Bék éscsa ba
Ka posvá r
Szek szá rd
Szeged
Ba ja
Pécs
Termékek és szolgáltatások
Külföldi számlanyitási és egyéb szolgáltatások
RLBNÖ-W-kooperációban a Centrope program keretében
számlanyitás és hitelnyújtás a bécsi RLBNÖ-W-nél a Raiffeisen
Bank Zrt. vállalati ügyfelei számára
A külföldi Raiffeisen bankcsoporton belüli számlanyitás
támogatása a Raiffeisen Bank Zrt. vállalati ügyfelei számára
Külföldi partnerbankoknál történő számlanyitás támogatása a
Raiffeisen Bank Zrt. vállalati ügyfelei számára
EU-n belüli, külföldi, személyes megjelenés nélküli
számlanyitás támogatása a Raiffeisen Bank Zrt. vállalati
ügyfelei számára
Termékek és szolgáltatások
Hiteltermékek I.
Folyószámlahitel
Több-devizás (multi-currency) folyószámlahitel
Term hitel
Több-devizás (multi-currency) term hitel
Rulírozó hitel
Több-devizás (multi-currency) rulírozó hitel
Termékek és szolgáltatások
Hiteltermékek II.
ÁFA-előfinanszírozás
Beruházás ÁFA-előfinanszírozás
Felügyelt Forgóeszközfinanszírozás
EU- és nem EU- támogatás-előfinanszírozás
Termékek és szolgáltatások
Refinanszírozott hiteltermékek
Az Eximbank refinanszírozott konstrukciói
 Közvetlen export előfinanszírozás
Magyar Fejlesztési Bank refinanszírozott hitelei
 Új Magyarország Fejlesztési Terv
 Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram
 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Termékek és szolgáltatások
Belföldi cash management szolgáltatások
Számlavezetés (forint, deviza, készpénzes tranzakciók)
Csoportos átutalás (pl. bérfizetés)
Csoportos beszedés
Raiffeisen Vám On-line – speciális elektronikus csatorna az RBHU és a NAV
között
Vállalati betéti kártyák
Belföldi cash pool megoldások (effektív és fiktív) elektronikus banki támogatással
Termékek és szolgáltatások
Nemzetközi Cash Management megoldások
Belföldi és nemzetközi HUF és deviza átutalás T, T+1, T+2 teljesítési nappal
SEPA átutalási megbízás (SCT – SEPA Credit Transfer), STEP2 EUR-átutalás
Bank-csoporton belüli fizetések (IGP – Intra Group Payments) – Raiffeisen
csoporton belüli értéknapos EUR-átutalás
Cash Management International ([email protected]) – A Raiffeisen csoport egyedi
electronic banking szolgáltatása
 Nemzetközi számlaegyenleg-lekérdező szolgáltatás
 Nemzetközi fizetési szolgáltatás
 Cross Border Cash Pooling a közép-kelet-európai régióban az RBI
internetes alkalmazásával

Cross Border Target/Zero Balancing

Cross Border Margin Pooling
SWIFT MT940, MT942 küldése, SWIFT MT101 fogadása
Közvetlen SWIFT kapcsolat vállalatoknak (MA-CUG – RBI , SCORE - RBHU)
Termékek és szolgáltatások
Egyéb termékek és szolgáltatások
Projekt-, Kereskedelem, Export-, Árufinanszírozás
Faktoring
Okmányos ügyletek
Treasury szolgáltatások
Lízing szolgáltatások
Szindikálás
Alapkezelés és Vagyonkezelés
EU támogatással kapcsolatos tanácsadás
Letétkezelési szolgáltatások
Lakossági szolgáltatások privát ügyfelek számára három szinten:
Átfogó szolgáltatások standard igényekre, Premium Banking
személyre szabott szolgáltatások VIP lakossági ügyfeleknek,
Private Banking személyre szabott szolgáltatások „Friedrich
Wilhelm Raiffeisen” márkanév alatt private-banking-ügyfeleknek
Az Ön kapcsolattartó partnerei a Raiffeisen Bank Zrt.-nél
Volosinovsky László
Tel.: 0036 1 484-4639
Email: [email protected]
Tiszai Gáspár
Tel.: 0036 1 484-4639
Email: [email protected]
Zambó Nóra
Tel.: 0036 1 484-4676
Email: [email protected]
Stanitz Dóra
Tel.: 0036 1 484-4660
Email: [email protected]
Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest
Akadémia u. 6
FAX: +36 1 484 4444
www.raiffeisen.hu

similar documents