ITT - Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.

Report
1
A Regionális Fejlesztési Holding
bemutatása
• 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú
pénzügyi szolgáltató és tanácsadó cégcsoport.
• A Magyar Fejlesztési Bank Stratégiai Csoportjának tagja.
• Állami szervezetekkel (pl. minisztériumok, HITA), továbbá más
állami cégekkel (pl. Start Garancia Zrt.) is szorosan
együttműködik.
• Az RFH küldetése, hogy KKV-k és Önkormányzatok számára
biztosított fejlesztési forrásokkal erősítse a térségi
gazdaságfejlesztést.
2
Az RFH cégcsoport
• Az RFH 7 regionális céggel biztosítja szolgáltatásait az
ország teljes területén
• Valamennyi megyeszékhelyen megtalálhatóak ügyfélszolgálati
irodái
• Országos hatáskörű finanszírozó céggel áll
partnerei rendelkezésére
• Megyei hálózata az MFB csoport cégeinek és az RFH más
partnereinek termékeit is elérhetővé teszi.
3
Az RFH csoport tevékenysége
A Regionális Fejlesztési Holding az ország teljes területén
kínál komplex megoldást partnerei számára!
PÁLYÁZATÍRÁS
PROJEKTMENEDZSMENT
TŐKEBEFEKTETÉS
PROJEKT
● ÖNERŐ PÓTLÓ HITEL
● FEJLESZTÉSI HITEL
● TÁMOGATÁS
MEGELŐLEGEZŐ HITEL
MFB CÉGCSOPORT TERMÉKEI
4
Az RFH csoport szolgáltatásai
• Projekt-előkészítés: projektötletek előzetes értékelése,
tanácsadás a projektötletek feltárásában.
• Projektfejlesztés: megvalósíthatósági tanulmányok írása, üzleti
terv készítése, építési tervek beszerzése, engedélyeztetés,
szükség esetén előfinanszírozás.
• Pályázatfigyelés, pályázatírás
• Projektmenedzsment: nyertes pályázat esetén teljes körű
projektmenedzsment szolgáltatás. Segítség a projekt
lebonyolításában, beszerzési eljárások bonyolítása, beszerzések
értékelése-, minőségbiztosítása, műszaki szakértő megbízása,
szakmai és pénzügyi beszámolók elkészítése mind a közbenső,
mind a záró fázisban, kapcsolattartás a támogatás-nyújtóval.
2009–2012. között 40,6 milliárd Ft támogatási összeg elnyeréséhez és
felhasználásához segítettük partnereinket!
5
Az RFH csoport tőkebefektetési terméke
• Összeg: 10 millió forinttól akár 500 millió forintig
• Hozamelvárás: jegybanki alapkamat + 4-8% /év
• Díjak: 1% egyszeri szerződéskötési díj
• Feltételek: 50% alatti tulajdon részesedés,
menedzsmentjogok a magántulajdonosnál,
Felügyelő Bizottsági tag delegálása
• Visszavásárlás: konstrukciótól
függően, jelenleg 5-7 éven belül
• Biztosíték: ügylettől függő bankári biztosíték
6
Az RFH csoport finanszírozási termékei
• Támogatásmegelőlegező kölcsön
• Fejlesztési hitel
• Forgóeszköz-hitel
2009-2012. között vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati
tulajdonú társaságok részére összesen 4,9 milliárd összegű kölcsönt
folyósítottunk.
7
Az RFH csoport finanszírozási termékei
TÁMOGATÁS MEGELŐLEGEZŐ KÖLCSÖN
• KKV-k és önkormányzatok
számára is biztosított
• Összeg: akár 500 millió forintig
• Kamat: mindenkori jegybanki alapkamat +3-6% /év
• Futamidő: a kölcsönszerződés megkötésétől
a támogatás lehívásáig, de legfeljebb 3 év
• Saját erő: nem szükséges
• Biztosíték: támogatás engedményezés illetve szükség szerint
bankári biztosíték
8
Az RFH csoport finanszírozási termékei
FEJLESZTÉSI HITEL
• Beruházások finanszírozása
és önerő megelőlegezése KKV-k
és önkormányzatok számára
• Összeg: akár 500 millió forintig
• Kamat: mindenkori jegybanki alapkamat +3-10%/év
• Futamidő: 3-7 év
• Türelmi idő: legfeljebb 2 év
• Saját erő: legalább 20%
• Biztosíték: bankári biztosíték
9
Az RFH csoport finanszírozási termékei
FORGÓESZKÖZ HITEL
• KKV-k és önkormányzatok (likviditási hitel)
számára is biztosított
• Összeg: akár 300 millió forintig
• Kamat: mindenkori jegybanki alapkamat +3-6%/év
• Futamidő: 1-3 év
• A kihelyezés történhet rulírozó módon is
• Működés finanszírozására vagy
támogatáshoz szükséges önerő biztosítására
• Biztosíték: bankári biztosíték
10
Az RFH csoport tanácsadási termékei
VÁLLALATI TANÁCSADÁS
– AKKREDITÁLT TANÁCSADÓI STÁTUSZ
• A fenti minősítés lehetővé teszi, hogy a Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési ZRt-től igénybevett szolgáltatásokhoz kapcsolódóan
ügyfelei 50%-os támogatást vegyenek igénybe
• A pályázat keretében elnyerhető támogatás minimális összege
100.000 Ft, maximális összege 8 millió Ft
• Regisztrációs azonosító: ROP-VTSA-2011-0746
• Határidő: 2013. december 31.
11
Az RFH csoport tanácsadási termékei
VÁLLALATI TANÁCSADÁS
• 1. szakterület: Vállalati stratégia
- megvalósíthatósági tanulmányok,
- üzleti tervek készítése
• 2. szakterület: Szervezetfejlesztés
- humán menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
- projektfejlesztési-, és projektmenedzselési
tanácsadás (kivéve pályázatírás),
- pályázat menedzselési tanácsadás és az
ehhez kapcsolódó betanítás.
• 3. szakterület: Pénzügy - adó - számvitel
- hitelfelvétel előkészítése, az ehhez szükséges
pénzügyi elemzések, értékelések és egyéb a
folyamat során szükséges dokumentumok
elkészítése,
- a forrás és eszközszerkezet optimalizálása,
a
12
tőkeszerkezet kialakítása, tőkebevonás/kivonás
Az RFH csoport közvetített termékei
• Ügyfélszolgálati tevékenység
19 megyei irodában információ- és szaktanácsadás nyújtás az
RFH csoport és az MFB Zrt. szolgáltatásairól, pénzügyi
konstrukcióiról
• Finanszírozási szaktanácsadás
visszatérítendő, államilag támogatott és piaci kamatozású
források közvetítése a fejlesztési beruházási célokhoz
kapcsolódóan
• Benyújtásra kerülő hitelkérelmek előszűrése
(a finanszírozó pénzügyi vállalkozások szempontjai szerint)
• Terméktájékoztatók, prezentációk tartása
szakmai és érdekképviseleti szervezetek, vállalkozások,
önkormányzatok részére
13
RFH Ecospinning Díj 2012:
• 2012-ben a Regionális Fejlesztési Holding kiírta az RFH
Ecospinning Díjat, melyet a Budafilter Kft. nyert meg.
Sikeres pályázata PET palackok zsugorításának és
visszagyűjtő rendszerének megvalósítása iskolákban és
önkormányzatoknál.
Az RFH szakmai zsűrije nem csak a projekt ötletét és
hasznosságát értékelte, hanem annak megvalósíthatóságát is.
14
RFH Ecospinning Díj 2013:
• 2013-ban ismét kiírásra kerül az RFH Ecospinning Díj
Magyar vállalkozók és vállalkozások bármely ok miatt a fiók
mélyén heverő fejlesztési ötleteit, terveit várja az RFH.
Az RFH Ecospinning Díjra nevezhet minden működő, hazai
mikro-kis és közepes vállalkozás olyan ötlettel, fejlesztési
tervvel, amely megvalósítható és megvalósításra érdemes.
Pályázni 2013. április 1-től november 30.-ig lehet. Részletes
tájékoztató és pályázati űrlap:
www.rfh.hu
ecospinning.rfh.hu
15
Az RFH Csoport elérhetőségei
www.rfh.hu
Központi elérhetőség:
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
1027 Budapest
(1) 600-6500
Kapás u. 6-12. B ép. I em.
[email protected]
Leányvállalatok:
Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt.
Budapest
Szabó András
30/687-0749
[email protected]
RFH Nonprofit Zrt.
Budapest
Fehér-Berze Mária
30/676-6576
[email protected]
”KMF” Közép-magyarországi Fejlesztési Zrt.
Budapest
Budai Éva Diána
20/5301419
[email protected]
16
Az RFH Csoport elérhetőségei
www.rfh.hu
Észak-alföldi
Regionális Fejlesztési Zrt.
Nyíregyháza
Batka Tímea 20/233-9322
[email protected]
Észak-magyarországi
Regionális Fejlesztési Zrt.
Salgótarján
Antal Andrea
20/560-6932
[email protected]
Délalföldi
Regionális Fejlesztési Zrt.
Szeged
Balogh Éva
70/931-4661
[email protected]
Közép-Pannon
Regionális Fejlesztési Zrt.
Székesfehérvár
Trenka Zoltán
20/563-4342
[email protected]
Nyugat-pannon
Regionális Fejlesztési Zrt.
Szombathely
Illés Károly
70/314-9134
[email protected]
Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Zrt.
Pécs
Gelencsér Gyula 30/969-2304
[email protected]
17
Ötlettől a sikerig
Az RFH Csoporttal!
Kérem Önöket keressék munkatársainkat!
Nevezzenek az RFH Ecospinning Díj 2013-ra!
18

similar documents