Kórházak energetikai felújítása

Report
Vaporline
Készítette: Fodor Zoltán mg.gépészm.,épületgépészmérnök
MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat elnöke
Honlap: www. geowatt.hu;
email: [email protected]
Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc.
Vázlat
 A kórházak energetikai jellemzői
 Az energetikai felújítás optimális megoldása
 Megújuló energiák használata,összehasonlítás
 A geotermikus hőszivattyú alkalmazásának vizsgálata




Nyitott kutas rendszerek
Zárt szondás rendszerek
Hulladékhő alkalmazás
Kombinált alkalmazás- aktív hűtéssel egyidejű HMV termelés
 A feltárt veszteségek minimalizálása(szellőzés)
 A hőszivattyús rendszerek költség- hatékonyság alakulása
 600kW-os fűtő-aktív hűtő-HMV rendszer várható költsége
 A várható megtérülés ideje
 A kedvező költség-hatékonyság alakulás feltételei
 Az alkalmazott hőszivattyúk kritériumai


Az EVI kompresszorok alkalmazásának előnyei magas kondenzációs hőmérséklet
és magas elpárolgási hőmérséklet esetén /COP, fűtési teljesítmény/
A hőszivattyúk kihasználtságának növelése, mint a beruházási költségek
minimalizálásának feltétele. A multifunkciós hőszivattyúk (aktív hűtés, HMV
termelés magas hőfokon ,desuperheater, két kondenzátoros hőszivattyúk)
Vázlat

Monoenergetikus rendszer kialakítás,max.70%-os bivalencia
 A pályázati feltételek hatása a rendszerek hatékonyságának növelésére
 Megkérdőjelezhető folyamatos SPFprim regisztráció?
 A bivalencia érték hőfokszintre történő megadása?

Fajlagosan(Ft/kWh) költséges hosszú megtérülésű hőszivattyús rendszerek
 A pályázatba betervezett hőszivattyús technikák kiváltásának gyakorlata
sem kedvez a hatékonyság alakulásának
 Ajánlások
 Központi excel nyilvántartás,havi leolvasás ,adatfeltöltés a pályázati
időtartam alatt.
 A pályázatban előírt minimális SPFprim érték alapfeltétel legyen.

Amennyiben a rendszer tervezője(esetlegesen beszállítói hátérrel) magasabb
értéket bevállal,úgy,hogy annak pénzügyi ódiumát is vállalja,akkor a helyettesítés
csak ennél magasabb érték átvállalásával legyen lehetséges.
A kórházak energetikai jellemzői
1. Magashőmérsékletű radiátoros hőleadók.illetve
légtechnikai kaloriferek.
2. Többnyire szabályozatlan hőleadók.
3. Nagyteljesítményű légtechnikai rendszerek
4. Nagymennyiségű használati melegvíz igény
5. Nagy hűtési hőigény 7/120C-os hőfokszinten.
6. Általában burkolt,parkosított,fásított terület a kórház
körül.
7. Többnyire elavult rossz hatásfokú gázkazános
hőközpontok/ FÉG Vestal stb./
8. Split klímák ,esetlegesen folyadékhűtők.
Az energetikai felújítás optimális, és
lehetséges megoldása
•
A tervezés első lépése kell legyen a feltárt veszteségek
minimalizálása és lehetőség szerint megszüntetése.
•
Épület szerkezet, ajtók,ablakok,külső szigetelés.
Az épület felújítás optimális megoldás,de látni kell,hogy rettentően
kitolja a megtérülési időt,ami EU szerte probléma az energetikai
korszerűsítések kapcsán!
•
Kérdés: e nélkül szabad,vagy érdemes-e hőszivattyú
kalkalmazása?
•
Véleményem szerint igen,amennyiben egy meglévő rendszerhez
képest 50-55%,vagy nagyobb energia költség megtakarítást lehet
elérni.
•
Ellenőrizni kell a hőleadó rendszerek
állapotát,szabályozottságát,csőrendszerek szigeteltségét.
•
Ellenőrizni kell a szellőző rendszerekben a hővisszanyerés
megoldottságát.
A megújuló energiát hasznosító
rendszerek összehasonlítása
A fenti összehasonlításból így nyomon követhető, hogy az energiatartalomra vonatkoztatott
fajlagos árak között még akkor is 44% különbség van a geotermikus hőszivattyú javára, a
pelletkazánhoz viszonyítva,amennyiben a pályázat által megkövetelt legalacsonyabb
hatékonysági értékkel, SPFprim =1,3-al számolunk.
Amennyiben azonban a gyakorlati tapasztalatok alapján valószínűsíthető SPF=4,2 értékkel
számolunk az energiatartalom árban a különbség a geotermikus hőszivattyús rendszer javára
58%!
A jelenlegi feltételezett =70%-os átlaghatásfokú(elavult) földgázos rendszerhez
viszonyítva a számított megtakarítás 63%!
A geotermikus hőszivattyúk
alkalmazhatóságának vizsgálata

Hőnyerési lehetőség kórházak esetében
 Többnyire nyitott kutas rendszer alkalmazható.
 A nagy teljesítmény igények miatt nagy tömegáram igény. 615 kW( 1200l/min.
tömegáram).
 Mélyebb fúrású kutak (150-200m), ahol a feljövő víz meghaladja a 200C-t , a tápvizet
akár 2 lépcsőben is lehet alkalmazni, s így 615kW fűtési teljesítmény eléréséhez csak
600l/min víz tömegáram szükséges.
•
Hulladék hasznosítás lehetősége(elfolyó szennyvíz),hasznosítás
lehetőségének vizsgálata
•
Kombinált alkalmazás lehetősége( az aktív hűtés hőjéből magas
SCOP értékű HMV előállítás)
 A Hőszivattyúk kiválasztása
 A feladatra optimalizált hőszivattyúk alkalmazása
 A kihasználtság növelés biztosítása
 A monoenergetikus hőközpontok tervezése
 Az összhang megvalósítása a megmaradó rendszerrel
 A fűtési hőfokszintek összehangolása
 A fűtési-hűtési-HMV rendszer szabályozása
A hőszivattyús rendszerek költséghatékonyság alakulása
 220C feljövő vízhőmérséklet ,600 l/min tömegáram,2 lépcsős
vízhasznosítás. Elfolyó vízhőmérséklet 110C.
 A fűtési teljesítmény igény:








612 kW
A hűtési teljesítmény: (7/120C)
436 kW
HMV
:
60 kW
Hőleadók:
kaloriferek, radiátor
Tervezett max. fűtési hőfoklépcső:
63/570C
A várható (kiajánlott)beruházás költsége (nettó) :
70 899 000-Ft
Az éves fűtési/hűtési/HMV energia szükséglet:
2 513 000 kWh
Az évi megtakarítás (=75% átlaghatásfokú gázkazánnal ) SCOP =4,2-el
számolva: 25 646 000-Ft
A várható megtérülés: (áfás beker árral)
3,5 év.
(meglévő fűtési rendszer esetén)
 Az esetleges gázkazános felújítás költségét levonva a megtérülési idő.:
3,0 év
A hőszivattyús rendszerek költséghatékonyság alakulása
 A fajlagos beruházási költségek alakulása:
 Fűtési telj.igényre vetítve:
115 848-Ft/kW
 Összes telj.(fűtés/hűtés) vetítve:
67 652-Ft/kW
 A fűtési kWh energiaigényre vetítve:
42,3 Ft/kWh
 Az össz teljesíthető kWh igényre vetítve: 28,2Ft/ kWh
/Zárt szondás családi ház esetén:
105 Ft/kWh!/
Megjegyzés: a Kihasználtság ilyen magas lehetőségét a folyamatos
hőntartás, nagy HMV és hűtési igény biztosítja,megfelelő technika
alkalmazásával.
A gyakorta tapasztalható”alibi”hőszivattyús rendszerek
alkalmazásával ez az érték sokszorosára emelkedhet,valós
megtérülést értékelhető időn belül nem eredményezve.

A kedvező költség-hatékonyság
alakulás feltételei
 Az alkalmazott hőszivattyúk kritériumai
 Standard kompresszor alkalmazhatósági tartománya
A standard kompresszor
paraméterei
Jellemzői:
Max 120C-os elpárolgási hőm.
Max.elérhetó COP=3,4 a 12/66,50C kond/elpár hőfokszinteken.
A max.elérhető fűtési teljesítmény:
60,1kW
A gőzbefecskendezéses /EVI/ kompresszor
alkalmazhatósági tartománya
Az EVI kompresszor paraméterei
Az EVI kompresszor paraméterei
 Max 170C-os elpárolgási hőm.
 Max.elérhetó COP=3,88 a 17/66,50C kond/elpár hőfokszinteken.
 A max.elérhető fűtési teljesítmény:
83,5kW
Megállapítás
A fentiekben két kifejezetten hőszivattyús alkalmazásra fejlesztett
kompresszor összehasonlítása /standard ill. EVI/történt amelyek
0/350C víz-víz hőmérsékleten közel azonos fűtési teljesítményt
(43/48kW)képviselnek.
Az EVI kompresszorral készült hőszivattyúk fűtési teljesítménye a magas
elpár és kond. hőfokszinten lényegesen magasabb,így kedvezőbb a
beruházási költségük. Emellett ezen a max. hőfokszinteken közel 0,5
értékkel jobb COP értéket tudnak teljesíteni!
A multifunkciós hőszivattyúk
alkalmazása
 Kórházak esetén a hatékony alkalmazás ,a fajlagos
beruházási költség ,a Ft/kWh értéke csökkentésének
alapvető feltétele a multifunkciós hőszivattyú.
 Ennek megfelelően fűtő-aktív hűtő-HMV temelő
hőszivattyúk alkalmazása célszerű.
 A HMV-t nem szabad külső hőcserélő alkalmazásával
termelni!
 Hatékonyan csak „desuperheaterrel”,vagy két
kondenzátoros hőszivattyúkkal célszerű a HMV
előállítása.
A pályázati feltételek hatása a
rendszerek hatékonyságának
növelésére
 Vélemény:
 A SPFprim=1,3 érték (SPF=3,2)előírása a KEOP-ban lehetővé tette bármilyen
forgalomban lévő hőszivattyú alkalmazását.
 A bivalencia pont külső hőfokszintre történő kiírása tovább javítja az igen
gyenge konstrukciók alkalmazhatóságát.

A hőszivattyúk működtetése így lehetséges max. -20C-ig, s utána a teljes kapacitással
kiépített gázkazános rendszer működik. Így lehet évi SPF értéket produkálni, egy
gyenge konstrukciójú hőszivattyúval, de meg kellene vizsgálni a Ft/kWh-ra vetített
fajlagos beruházási költségek alakulását, s ennek megfelelően a megtérülési időket!
 A pályázatban kiírt folyamatos regisztrációja az SPFprim értékének nehezen
értelmezhető ,költségpazarló, hiszen az SPFprm egy szezonális
érték,amelynek ellenőrzése szezon közben értelmezhetetlen!
 A folyamatos regisztráció és kimutatás,csak számítógéppel speciális
szoftver alkalmazásával lehetséges,amelyet szezon végén egy leolvasással és
egyszerű osztással helyettesíteni lehet.
Ajánlás
 A pályázatban előírt SPFprim értékeket a KEOP pályázatok mintájára
központilag kiadott „EXCEL” programban kellene nyomon követni.
 pályázónak névre szólóan beélesített programba havonta fel kellene
töltenie a hőmennyiségmérőkről ,és elektromos almérőkről leolvasott
értékeket, amelyet a program a szezon zárásakor automatikusan értékelne.
Ez egy jól,könnyen ellenőrizhető rendszert eredményezne, s nem terhelné
jelentős költséggel a beruházókat.
 A megengedhető bivalencia mértékét(monoenergetikus rendszereket szabadna
pályázattal megvalósítani) a számított max. fűtési teljesítmény %-ban kellene
meghatározni. Min.65-70% hőszivattyú kapacitást megkövetelve.
 A pályázati gyakorlat a pályázatban engedélyezett és tervezett hőszivattyúk
kiváltását könnyedén lehetővé teszi,csak egy másik tervezőnek kell
nyilatkozni arról,hogy azonos,vagy jobb a készülék paramétereit tekintve.



Sajnos a készülékek gyári paramétereiből a hőszivattyúk valós üzemi hatékonyságát
,SCOP(SPF) értékének alakulását egy adott rendszernél nem lehet megállapítani,hiszen
a legtöbb esetben a gyártók csak egy szabványos hőfokszintre adják meg a
paramétereket.
A 0/350C-fokon történő összehasonlítás teljesen alaptalan például akkor,ha 50-630C-on
működő fűtési rendszert üzemeltetünk hőszivattyúval.
A gyári adatok sok esetben számított értékek,amelyeknek a készülék valós
paramétereihez nem sok köze van.
Ajánlás
 A fentiek kiküszöbölésére , s a valóban hatékony rendszerek előtérbe
segítésére:
 A pályázatban lehetővé kell tenni a tervezőnek,aki mögött legtöbb esetben
a forgalmazó áll,hogy prognosztizálja az adott –általa tervezetthőszivattyús rendszer várható SPFprim értékét, s ez alapján határozza meg
azt az értéket amelyre garanciát tud vállalni, az évi üzemóra, s maximális
előremenő hőfok függvényében.
 A valós garanciát a pályázati kiíró felé kellene vállalni, s amennyiben az
érték nem teljesül, akkor a tervezőnek/forgalmazónak/ az elmaradásból
adódó üzemköltség különbözetet meg kellene téríteni.
 A tervezett és engedélyezett rendszerben a hőszivattyú váltást csak akkor
kellene engedélyezni,ha a tervezői vállalás nagyobb SPFprim értéket
jelentene a pályázatban szereplő értékhez képest.
Ez a megoldás alapvetően megváltoztatná a tervezői
hozzáállást,és elősegítené a hatékony és így
költségkímélő rendszerek megvalósítását.
Kérem megfontolását!

similar documents