kockázati tőke

Report
Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei.
Gazdálkodás és Menedzsment szak levelező képzés.
6. előadás:
Külső tőkejellegű finanszírozás.
Az induló és gyorsan növekvő vállalkozások
finanszírozásának sajátosságai, példák a finanszírozási
megoldásokra.
Dr.Béza Dániel
2014.12.05
Külső tőkejellegű finanszírozás
Külső finanszírozás
Megnöveljük a vállalkozás számára rendelkezésre álló forrást
Típusai
Adósság finanszírozás
Vagyonfinanszírozás
kölcsön, amit kamatostul
vissza kell fizetni
végleges pénzátadás
illetve forrásbiztosítás
(a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai,
vagy más befektetők a szükséges pénz
mennyiséget – alaptőke emelés
keretében – véglegesen a
vállalkozás rendelkezésére
bocsátják)
dr.Béza Dániel
3
Mikor vesszük igénybe a tőke jellegű finanszírozást?
Amikor nem tudunk, vagy nem akarunk hitelt fölvenni
Miért nem tudunk hitelt fölvenni?
mert a vállalkozásunk nem hitelképes, illetve nem tud a hitelezők
követelményeinek megfelelni
Miért nem akarunk hitelt fölvenni?
mert drága finanszírozásnak tartjuk, rövidtávon nem tudjuk a kölcsön tőkét és
kamatait kitermelni, esetleg a tőkebefektetéssel járó egyéb előnyöket kívánjuk
kihasználni.
dr.Béza Dániel
4
Potenciális befektetők
•
•
•
•
•
•
•
Alapítók
Barátok
Családtagok
Üzleti angyalok
Kockázati tőketársaságok
(Kockázati) befektetési alapok
Más vállalkozások (vevők, szállítók, a piacra
betörni kívánók, szakmai befektetők).
• Tőzsde
• Állam, államot képviselő szervezetek
dr.Béza Dániel
5
Informális és intézményesült kockázati tőke
• Informális:
– 3 F (alapítók, család, barátok,)
– Üzleti angyalok (private equity)
• gazdag és tapasztalt magánbefektetők,
• akik a magántőke befektetések mechanizmusának megfelelően
tőkét és
• jelentős szakmai, stratégiai segítséget adnak a vállalkozásnak.
(Magyarországon: Innostart: -Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat,
Üzleti Angyal Klub.) http://uzletiangyal.net/index_flash.html)
(http://uzletiangyalok.hu/?gclid=CNTeqqWWp8ICFaHHtAodBB4Ajg)
• Intézményes:
– Társasági formában működő befektetők, melyek
• közvetítőként jelennek meg a finanszírozók
(tőketulajdonosok, befektetők) és a finanszírozandó cégek
között. (Kockázati tőketársaságok {Rt}, kockázati-tőke alapok
{speciális, magas kockázatú befektetési alapok} és alap
kezelők) http://www.hvca.hu/hu/ Magyar Kockázati – és Magántőke Egyesület
dr.Béza Dániel
6
Egyéb tőkebefektetők és tőke gyűjtési lehetőségek
• Egyéb nem professzionális „kockázati
tőke” befektetők
– Vevők, szállítók,
– Szakmai befektetők
– A piacra betörni szándékozók
• Állam, államot képviselő szervezetek.
• Tőzsde
dr.Béza Dániel
7
A kockázati tőke fogalma
• Kockázati tőkének (venture capital, risk capital de nem
private equity) nevezzük az intézményes befektetők,
professzionális szervezetek azon tőkéjét, amelyet
tőzsdén nem jegyzett vállalatokban való ideiglenes
tulajdonosi részesedés szerzésére fordítanak (Szerb
L.)
– tőkejellegű finanszírozás, melyben
– a befektető jelentős üzleti kockázatot vállal
– és a konstrukció révén tőkerészesedést, valamint
– befolyást szerez a vállalkozás irányításában,
– aktívan részt vesz (vehet) annak menedzselésében,
fejlesztésében.
dr.Béza Dániel
8
A tőkefinanszírozás előnyei
A vállalkozás teljes élettartamára szóló pénzügyi forráshoz jut
Nem terheli a vállalkozást fix visszafizetési kötelezettség
Nem kell “fedezet”. Akkor is hosszú távú forráshoz lehet jutni, amikor
más külső finanszírozási formákra már nem lehet számítani
A befektető bővülő szaktudást és üzleti kapcsolatokat biztosíthat a
vállalkozás számára
A megnövekedett tőkeerő következtében nő a vállalkozás
hitelképessége
dr.Béza Dániel
9
A tőkefinanszírozás hátrányai
Rendkívül idő és ráfordítás igényes folyamat során lehet a forráshoz
hozzájutni.
Az eredeti tulajdonos(ok) részben vagy egészben elveszíthetik a
vállalkozás irányításának a jogát. Üzleti titkok kerülhetnek ki.
Rendszeres adatszolgáltatási és ellenőrzési feladatok jelennek meg a
működésben
Az irányításban egyeztetni kell az új befektetők képviselőivel,
csökken a döntéshozatal rugalmassága
A befektetők magas hozamelvárásokat támasztanak
(magas kockázat = magas hozam)
dr.Béza Dániel
10
A befektető érdekei
Hogyan jut a befektető a befektetett pénzhez?
• eladja az üzletrészét
• alaptőke leszállítás során vonják ki a tőkét
Mi jelenti számára a hasznot?
Az üzletrész értéknövekedése, és az osztalék
Hogyan fizeti meg a vállalkozás az így szerzett pénz árát?
A vállalkozás – ha van nyeresége, az adózott eredményből, osztalék
formájában fizet a pótlólagos forrásért
dr.Béza Dániel
11
Mi következik a fentiekből, mit mérlegel a befektető?
A befektetők nagyon magas kockázatot vállalnak, akár teljes
befektetett tőkéjüket elveszíthetik, ezért nagyon alaposan mérlegelik:
A vállalkozás üzleti tervét
A vállalkozás menedzsmentjét
A vállalkozás múltbeli adatait, az előző évek teljesítményét
A vállalkozás növekedési potenciálját
A kiszállás lehetőségét, idejét
A kockázatot és kockázat mérséklésének lehetőségét
 vételi opció a teljes üzletrészre
 képviselők delegálása az irányító testületben
 személyes részvétel a vezetésben
 bizonyos döntések korlátozása,
 rendszeres és részletes adatszolgáltatás
megkövetelése, stb.
dr.Béza Dániel
12
Néhány tipikus tőkebefektetési forma:
•
•
•
•
•
Early stage – alapítást megelőző
Start up – kezdő vállalkozás
Development, expansion – fejlesztő
Turnaround – megfordító
MBO, MBI, - Vezetői kivásárlás, külső
kivásárlás
• Mezzanine – hibrid finanszírozás
(tőzsdére vitel előtt)
• Vállalatközi befektetés
dr.Béza Dániel
13
Külső tőkefinanszírozási alternatívák sajátosságai:
Rokon,
Barát, család
Eddigi
tulajdonosok
Üzleti partner,
szakmai
befektető
• Meglévő bizalmi kapcsolaton alapul. Nincs a döntésnek
magas tranzakciós költsége;
• Korlátozott mennyiségű tőke vonható be;
• Gyors döntéshozatal;
• Üzleti probléma esetén rokoni, baráti kapcsolatok
mehetnek tönkre;
Előnyök:
• Jól ismeri az ágazatot, és a vállalatot
• A vevő-szállító kapcsolatok stabilabbá válhatnak
• A befektetés révén pozitív szinergiákhoz jut
• Ismerik a befektetési célvállalkozást, annak vezetőit
• Gyorsan fel tudják mérni a befektetés kockázatát és
várható hozamát.
Hátrányok:
• Hozzáférhetnek üzleti titokhoz
• A megszerzett információk alapján beléphetnek a
vállalkozás piacára
• Kedvezőtlen feltételű szerződésekbe is
kényszeríthetik
a vállalkozást
dr.Béza Dániel
14
• Függetlenség erősen sérülhet
Külső tőkefinanszírozási alternatívák sajátosságai:
Üzleti angyal
Intézményes
kockázati
tőke
• Módosabb magánszemélyek, akik vagyonuk egy részét
kockázati tőke formájában befektetik egy vagy több
vállalkozásba. A pénzügyi befektetés mellett az adott
vállalatot szaktudásukkal és kapcsolataikkal is támogatják
• Önállóan, viszonylag gyorsan hoznak döntést
• Alacsony tranzakciós költségek
• Alacsony tőkével (is) képesek beszállni
• A vállalkozás életciklusának kezdeti stádiumát
finanszírozzák
• A befektetők (kockázati tőke alap) megbízóként
felhatalmazzák az alapkezelő társaságot (ügynök) a
kockázati tőke alap befektetési irányelveinek megfelelő
tőkebefektetésre
• Magas összegű befektetések
• Az alapokat professzionális alapkezelők „működtetik”
• Szigorú szabályok szerint fektetnek be
• Magas tranzakciós költségek
• A vállalkozás életciklusának bármely szakaszában
képesek beszállni
• Mo-on államot
képviselő
szervezetek: MFB, Corvinus Rt
dr.Béza
Dániel
15
A tőkebefektetők döntési mechanizmusa
Az üzleti terv, vagy az információs memorandum áttanulmányozása
Cég átvilágítás (vagyoni, pénzügyi, jogi)
Menedzsment interjúk
Hozamelemzések
A befektetendő összeg meghatározása
Az üzletrész vételárának kialakítása
A kiszállási lehetőségek mérlegelése
Kockázati tényezők kezelése
Döntéshozatal, a tranzakció lebonyolítása
dr.Béza Dániel
16
Miért utasítják vissza a tőkebefektetők a befektetési lehetőséget?
•
•
•
•
•
•
•
•
Kockázatos visszafizetés – 70,97%
Nem meggyőző üzleti elképzelés – 70,97%
Keressen más forrásokat a vállalkozó – 51,61%
Alapvetően idegenkedik – 45,16%
Biztosítékok hiánya – 45,16%
Finanszírozza magát a vállalkozó – 41,94%
Nem tudja ellenőrizni, mire költik a pénzt – 35,48%
Alacsony jövedelem – 19,35%
Forrás: Szerb László kutatása, 2005
dr.Béza Dániel
17
Kik foglalkoznak állami tőkebefektetéssel és milyen
feltételekkel?
Kisvállalkozás Fejlesztő Pénzügyi Zrt. (www.kvfp.hu)
Tíz és százmillió Ft közötti befektetést hajt végre.
A hozamelvárás 12 havi BUBOR+ maximum 3% (de ez a konstrukciótól függ)
MFB közvetlenül már nem vesz részt a vállalkozások
tőkefinanszírozásában, csak leányvállalatain keresztül (Pl.: Corvinus Zrt.
Vagy Regionális Fejlesztési Holding. RFV.)
A Corvinus Rt.-nek (www.corvinus.hu) kiegészítő tevékenysége a
tőkebefektetés. Olyan vállalkozásokba fektet, amelyek a határon túli
beruházásokat kívánnak végrehajtani.
A Regionális Fejlesztési Holding (www.rfh.hu) szintén kiegészítő jelleggel
maximum 1 millió € (kb. 250 millió Ft) értékig végez tőkebefektetést.
dr.Béza Dániel
18
Az induló és a gyorsan növekvő
vállalkozások finanszírozásának
sajátosságai, példák a finanszírozási
megoldásokra.
dr.Béza Dániel
19
Induló vállalkozások
finanszírozási sajátosságai
Kisvállalkozás indításának sajátos finanszírozási kérdései:
– Alapítás pénzügyi előkészítése
– Alapítás és indulás költségeinek, és a minimális
tőkeszükségletnek a meghatározása
– A szükséges pénz előteremtésének forrásai
– Alapítás
– Működésbe hozatal
Alapítás és indulás pénzügyi menedzselése:
A vállalkozás indításának fázisai
Előkészítés – tervezési fázis
Alapítás – a vállalkozás megalapítása
Működésbe hozatal – a vállalkozás beindítása
dr.Béza Dániel
21
Fölkészülés a vállalkozásra: Előkészítési fázis lépései 1.
Piackutatás,
elemzés
• a termék vagy szolgáltatás pontos definiálása
• a vevőkör pontos beazonosítása
• a piac méretének, eltartó képességének fölmérése
• a várható bevétel minél pontosabb meghatározása
dr.Béza Dániel
22
Fölkészülés a vállalkozásra: Előkészítési fázis lépései 2.
Piackutatás,
elemzés
• a termék vagy szolgáltatás pontos definiálása
• a vevőkör pontos beazonosítása
• a piac méretének, eltartó képességének fölmérése
• a várható bevétel minél pontosabb meghatározása
• milyen bevétel realizálható a megcélzott piacon
• milyen költségekkel kell számolnunk
• milyen jövedelmet várunk el a vállalkozástól,
• mekkorák a befektetők hozamelvárásai,
Tervezés
Kiindulhatunk a tervezéskor:
• a piacelemzésből;
• a befektetői elvárásból, illetve a saját
jövedelemelvárásainkból;
dr.Béza Dániel
23
Fölkészülés a vállalkozásra: Előkészítési fázis lépései 3.
Piackutatás,
elemzés
• a termék vagy szolgáltatás pontos definiálása
• a vevőkör pontos beazonosítása
• a piac méretének, eltartó képességének fölmérése
• a várható bevétel minél pontosabb meghatározása
Tervezés
• milyen bevétel realizálható a megcélzott piacon
• milyen költségekkel kell számolnunk
• milyen jövedelmet várunk el a vállalkozástól,
• mekkorák a befektetők hozamelvárásai,
Kiindulhatunk a tervezéskor:
• a piacelemzésből;
• a befektetői elvárásból, illetve a saját jövedelem elvárásainkból;
Költséghozam
optimalizálás
• hogyan csökkenthetjük a költségeket;
• hogyan növelhetjük a bevételeket;
• mérsékeljük hozam elvárásainkat, illetve időlegesen
lemondunk a személyes haszonról;
Milyen költségek merülhetnek fel az előkészítési fázisban?
Az előkészítés fázisát saját megtakarított
dr.Béza Dániel pénzünkből kell finanszírozni
24
(ritka kivételtől eltekintve).
Alapítás költségei
Az alapításhoz kapcsolódó jogi eljárás költségei
A szükséges hatósági engedélyek megszerzésének költségei
Banki költségek
dr.Béza Dániel
25
A működésbe hozatal költségei
Az állóeszközök biztosításához szükséges pénzmennyiség
meghatározása
1)
2)
3)
4)
A forgóeszközök biztosításához szükséges pénzösszeg
meghatározása:
alapanyag és alkatrészkészlet
a termelésben lekötött befejezetlen és félkész-termék készlet
a készáru raktárban lévő készletek
vevőkövetelések
Bérek és közterhek
Állandó költségek: közüzemi díjak, bérleti díjak, biztosítási díjak,
termelésben közvetlenül részt nem vevő alkalmazottak bére,
reklámköltség,
irodaszerek,
stb.
dr.Béza
Dániel
26
Az alapítás és indulás pénzügyi menedzselése
Mennyi pénzre lenne szükség?
Mennyi pénz áll rendelkezésünkre?
Mit tegyünk, ha nincs elég pénzforrás?
Milyen külső források állnak rendelkezésre?
Más forrás jöhet szóba a befektetett eszközök finanszírozásánál
és más a forgóeszközök finanszírozása esetén, ezeket különkülön kell optimalizálni.
dr.Béza Dániel
27
Alapítás és indulás költségeinek forrása 1.
Próbáljuk meg csökkenteni
az indulás költségeit!
•
•
•
•
•
•
Bérelni (irodát, raktárt, stb.)
Használtan venni (tehergépkocsit, gépeket, stb.)
Lízingelni (gépeket, berendezéseket, tehergépkocsit, stb.)
Bizományba venni (készletet)
Költségek időbeli kitolása
Bevételek előre hozása, alternatív bevételek
dr.Béza Dániel
28
Alapítás és indulás költségeinek forrása 2.
Rendelkezésre álló külső források:
• Tagi kölcsön
• 3F (Family, Founder, Friends)
• Támogatások, pályázatok, innovációs díjak
(EU-s, állami)
• Bankhitel (kisebb összegű)
• Pótlólagos tőkebevonás:
– Üzleti angyal befektetők
(tulajdonrész, vagy tulajdonrésszé konvertálható hitel)
– Kockázati tőketársaságok
(első kör)
dr.Béza Dániel
29
A gyorsan növekvő (gazella)
vállalkozások finanszírozásának
sajátosságai
Indulás finanszírozása gazella vállalkozásoknál
• Gazella vállalkozások két csoportja:
– Tudományos eredmény, termék innováció
hasznosítására jön létre: ebben az esetben kritikus az
indulás finanszírozásához, a vállalkozás növekedési
pályára állításához szükséges tőke időbeni megszerzése.
– Innovatív, de kevésbé technológia-intenzív
vállalkozások: ebben a fázisban nincs jelentősebb eltérés
az „átlagos” vállalkozások finanszírozásától.
• Időtényező fontossága:
– Egyes high-tech vállalkozások nagyfokú kockázata. Minél
gyorsabban túljut a fedezeti pont eléréséig tartó
szakaszon, annál biztosabban életben marad, és a
későbbiekben annál biztosabban jut további forráshoz
(többiek elhalnak a „halál-völgyben”).
dr.Béza Dániel
31
A vállalatok életciklusa és finanszírozási lehetőségeik
NYE
RES
ÉG,
3F ill. a közszférától és bizonyos vállalatoktól kapott
támogatás, források
NYERESÉG
ÁRB
EVÉ
TEL
ÁRBEVÉTEL
Első tőzsdei
kibocsátás
Kockázatitőke-szervezetek,
vállalatközi fejlesztőtőke
Üzleti angyalok, magvető
tőke
2. kör
3. kör
Hitelintézetek,
lízing cégek
1. kör
KORAI FÁZIS
KÉSEI FÁZIS
KORAI NÖVEKEDÉS
MAGVETŐ
INDULÓ
TERJESZKEDÉS
ÉRETTSÉG, MEGÚJULÁS
ÉLETKOR
A „halál völgye”
FEDEZETI PONT
dr.Béza Dániel
32
Gyorsan növekvő vállalkozások életgörbéje
bevétel
érettség
terjeszkedés
gyors
növekedés
II.
ötlet
indulás
piacra lépés
prototípus
I.
dr.Béza Dániel
idő 33
www.1000ventures.com
Gyors növekedés finanszírozása I.
• Kihívás:
– 1. Honnan teremtsük elő a gyors növekedéshez szükséges
pénzt?
– 2. Hogyan osszuk meg a megszerzett forrást a beruházás
(terjeszkedés, piacbővítés) és a forgóeszköz finanszírozás
között?
• A gyorsan növekvő vállalkozások állandó kísérője a
likviditás hiány illetve az alulfinanszírozottság.
Kérdések:
– Miért szükségszerű a fenti állapot kialakulása?
– Megelőzhető-e ez az állapot?
– Hogyan kezelhető a gyors növekedés által indukált
alulfinanszírozottság?
– Milyen források állnak a gyorsan növekvő vállalkozások
rendelkezésére?
– Függ-e ez attól, hogy a cég a fejlődési ciklus melyik
fázisában van?
dr.Béza Dániel
34
bevétel
érettség
terjeszkedés
tőzsdei bevezetés,
felvásárlás
gyors
növekedés
bankok
ötlet
indulás
piacra lépés
prototípus
kockázati tőke
kockázati tőke
alapítók
üzleti angyalok
dr.Béza Dániel
idő 35
www.1000ventures.com
Finanszírozási hierarchia
Tőkeszükséglet
Tőzsde
Beruházási bank
Intézményes kockázati tőke
Finanszírozási szakadék:
üzleti angyalok
Támogatási programok
Alapító, családok, barátok
Fejlettségi fok
dr.Béza Dániel
36
Gyors növekedés finanszírozása
Kihívás:
– 1. Terjeszkedés, piacbővítés
• Vagyonfinanszírozás (kockázati tőke 2. és 3. kör,
több körös befektetések)
• Tőzsdei bevezetés (IPO) a tőkebevonás
legmagasabb lépcsője
– 2. Folyamatos növekedés fenntartásához
szükséges pénzeszközök előteremtése
•
•
•
•
Adósságfinanszírozás
Bankok
Üzleti angyal, kockázati tőkés hitelek
Szállítói hitelek, vevői előlegek
dr.Béza Dániel
37
Kockázati tőke megjelenése a gyakorlatban: Amazon.com
dr.Béza Dániel
38
Közösségi finanszírozás
• Közösségi finanszírozás - Crowdfunding
• A crowdsourcingból, a tömeges vagy közösségi
kiszervezésből nőtte ki magát
• A közösségi finanszírozás egy olyan folyamat,
melynek során egy egyén vagy szervezet, egy
nyílt felhívás segítségével nagyszámú támogató
kis összegű hozzájárulását gyűjti össze egy
nagyobb cél megvalósításának érdekében.
• A támogatók hozzájárulásukért cserébe
rendszerint különféle pénzbeli és nem pénzbeli
jutalmakat kapnak
dr.Béza Dániel
39
Közösségi finanszírozás
• A közösségi finanszírozás szereplői:
• A támogatást kérő (founder vagy issuer, a
vállalkozó vagy vállalkozás, amely ily módon
szerez tőkét)
• A támogatást nyújtó fél (funder, pledger,
backer, egyének tömege.)
• Közvetítő (portál) funding portál (A két fél között
helyezkedik el, Pl.; Kickstarter).
• A szereplők közötti kommunikáció és interakció
az Internet segítségével mindkét irányban
létrejön
dr.Béza Dániel
40
Közösségi finanszírozás
• A founding portál szerepe kiemelkedő a
kollektív pénzgyűjtésben:
• Meghatározza a tőkegyűjtés szabályait és
garantálja a „befektetők” felé a szabályok
betartását.
• Megszervezi a kibocsátást (a tőkegyűjtést)
és előre kikötött szabályok szerint
továbbítja az összegyűjtött tőkét a
kibocsátó felé. (a hasznát levonja)
dr.Béza Dániel
41
Közösségi finanszírozás
• A projekteket a közösségi honlap
üzemeltetője előzetesen megszűri
(megvalósíthatóság, a kért összeg
realitása, a pénzgyűjtés ideje, stb.,)
• A projektnek meghatározott időn belül el
kell érni a kért összeget.
• A közösségi finanszírozók, a pénzgyűjtő
cégben semmilyen jogot nem szereznek
• A begyűjtött pénzből létrejövő szellemi
terméken semmilyen jogot nem
dr.Béza Dániel
42
szereznek.
Közösségi finanszírozás
• A közösségi finanszírozási forma 2010 után
indult rohamos növekedésnek.
• Formái: közösségi adakozás, közösségi
hitelezés, projekt alapú és tőke alapú
crowdfunding
• Legnagyobb portálok: Kickstarter, Firstgiving,
Kiva
• Európában most kezd elterjedni
• Magyarországon is történtek kísérletek, de a jogi
környezet elég tisztázatlan. (Az USA-ban is
szükségessé vált a jogi keretek megteremtése.)
dr.Béza Dániel
43
Köszönöm a figyelmet!
www.csabaliget2008.hu/oktatas
http://kfk.uni-corvinus.hu

similar documents