Tóth Mária prezentációja ide kattintva érhető el

Report
TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001
PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
Minősítés lépésről lépésre
Fokozatok
Mikor? Hogyan?
A minősítés lépései
Magasabb fokozatba lépés
E-portfólió védése, a
pedagógus értékelése
Felkészülés az
e-portfólióvédésre
Óra/foglalkozás
megtartása
Jelentkezés,
E-portfólió feltöltése
Felkészülés
Felkészülés
Tájékoztató anyagok
www.oktatas.hu
TÁMOP 3.1.5.
hírlevél
Törvények,
rendeletek
Intézményi
dokumentumok
Útmutató
Felkészülés
Személyes segítség
Gyakornok
• Mentor
• Intézményvezető
• Szaktanácsadó, tantárgygondozó
Pedagógus I.
Pedagógus II.
Mesterpedagógus
Kutatótanár
• Intézményvezető
• Szaktanácsadó, tantárgygondozó
Felkészülés
Jogszabályi háttér ismerete
A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény
(64- 65.§, 97.§)
…./2013. (… …) Korm. rendelet a
pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben
történő végrehajtásról
A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
(1-15.§ , 35-37.§, 2.sz. melléklet)
A tanári felkészítés közös
követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
Az óvodai nevelés országos
alapprogramjáról szóló 363/2012.
(XII. 17.) Korm. rendelet
Felkészülés
Jogszabályi
előírásoknak való
megfelelés
Munkáltató
véleményének
kikérése
Célok azonosítása, a
használható
dokumentumok
körének behatárolása
Anyaggyűjtés az
e-portfólió
feltöltéséhez
Felkészülés
a minősítési eljárásra
Az adott év
március 31.
napjáig a
pedagógus
jelentkezik a
minősítési
eljárásra
Jelentkezés,
e-portfólió
feltöltése
Visszaigazolás
A minősítési
tervbe kerülésről
május 31-ig a
miniszter értesíti
a pedagógust és
a munkáltatót
Lehetőség van
az e-portfólió
módosítására
E-portfólió
módosítása
E-portfólió
előzetes
értékelése
A felkért
minősítőbizottsági
tagok
áttekintik,
értékelik a
feltöltött
e-portfóliót
Egyeztetik az
óralátogatás,
illetve az
e-portfólióvédés
időpontját
Időpont
egyeztetése
Felkészülés
Útmutató a pedagógusok előmeneteli
rendszeréhez című segédanyag
Nemzetközi kitekintés
A minősítési rendszer felépítése
Az életpálya szakaszai
Kompetenciák, indikátorok
Minősítővizsga/minősítési eljárás
Eljárásrend
A minősítés lépései
Az e-portfólió felépítése
Az e-portfólió feltöltési segédlete
Az óra-/foglalkozáslátogatás menete
Dokumentumminták, sablonok
Fogalomtár
E-portfólió feltöltése
szakmai önéletrajz
nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra,
foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve
pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai
önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai
a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid
bemutatása
szakmai életút értékelése
Jelentkezés
Indítható a minősítővizsga/minősítési eljárás
Óra/foglalkozás megtartása
Személyes
találkozó
Felkészülés az
órára/
foglalkozásra
Felkészülés
Az óra/
foglalkozásmegfigyelés előtti
személyes
találkozó
Az óra/
foglalkozás
megtartása
Óra/foglalkozáslátogatás
Értékelés
Óra/foglalkozás
megbeszélése,
értékelése
Felkészülés
az e-portfólióvédésre
A minősítőbizottságtól előzetesen megkapott
kérdések áttekintése
Válaszok megfogalmazása
A feltöltött e-portfólió átnézése
A pedagógiai munkásságról szóló 15 perces digitális
bemutató elkészítése
A védés menete
A pedagógiai
munkásságról
szóló 15 perces
digitális
bemutató
Reflektálás az eportfólió
dokumentumai
alapján kapott
kérdésekre
Szakmai
beszélgetés a
minősítőbizottság
tagjaival
A védés tapasztalatai alapján a kompetenciaterületek
előzetes értékelésén a minősítőbizottság változtathat
A pedagógus értékelése
• A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató eportfólió értékelése
• Az e-portfólióvédés értékelése
• Az óra/foglalkozás megtartása, a pedagógus által vezetett
foglalkozás értékelése
• Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás,
tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett
dokumentum elemzése
• Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei
• Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során
látogatott foglalkozások tapasztalatai
• Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző
értékelése
Értékelés
50%
20%
Az értékelés súlyozása
30%
Az összegző értékelés
A minősítést
kérő
pedagógussal
azonos szakos
szakértő az
indikátorok
alapján értékeli a
kompetenciákat
Óra-/foglalkozáslátogatás
Tanúsítvány
E-portfólió
A minősítőbizottság
tagjai az indikátorok
alapján értékelik a
kompetenciákat
Kompetenciánként
1-5 érték , valamint
szöveges értékelés
a pedagógus
erősségeiről és
gyengeségeiről
Összegző
értékelés
Sikeres minősítés
esetén, a
portfólióvédést
követő 15 napon
belül elkészül az
értékelés
Fokozatba lépés
A következő év január első napjával magasabb
fokozatba léphet
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Tóth Mária
szakmai vezető
[email protected]

similar documents