Letöltés - Magyar Plastiroute Kft.

Report
2014-2020
Közlekedésbiztonságra
fordítható források
Dr. Szilágyi András, üzletág vezető
2014. Október 8.
Várható források
KÖZOP
IKOP
GOP
GINOP
KMOP
VEKOP
ROP
TOP
2 / 13
Közlekedésbiztonságra fordítható források
Integrált Közlekedésfejlesztési OP
IKOP
I. Horizontális cél: Közlekedésbiztonsági beavatkozások
II. Prioritások:
1. Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása
2. Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása
3. Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása
4. TEN-T hálózat közúti elérhetőség javítása
III. Kedvezményezettek: 
NIF Zrt, Magyar Közút, MÁV, állami szervek
3 / 13
Közlekedésbiztonságra fordítható források
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP
GINOP
1. prioritás: kis és középvállalkozások
2. prioritás: K+I
3. prioritás: Infokummunikációs fejlesztések
(közlekedési informatika)
+ Vissza térítendő források szerepe nő!
4 / 13
Közlekedésbiztonságra fordítható források
Középvállalat: +10%; Kisvállalat: +20%
5 / 13
Közlekedésbiztonságra fordítható források
K+F támogatás: max. 70%
Versenyképes Közép-Magyarország OP
VEKOP
1. Vállalkozások versenyképességének javítása
2. Tudásgazdaság fejlesztése (K+F)
6 / 13
Közlekedésbiztonságra fordítható források
Középvállalat: +10%; Kisvállalat: +20%
7 / 13
Közlekedésbiztonságra fordítható források
K+F támogatás: max. 70%
Most induló pályázatok:
1. Munka és
projektek…
magánélet
összeegyeztetését
szolgáló
2. Eszközbeszerzés és kapacitásbővítés támogatása
3. Kis-, és középvállalkozások nemzetközi piacra jutásának
támogatása
8 / 13
Közlekedésbiztonságra fordítható források
Most induló pályázatok
Munka és magánélet összeegyeztetését szolgáló projektek támogatása,
kisgyermekkori nevelés támogatása
Cél: a kismamák foglalkoztatása, a munkaszervezési módszerek javítása, a
vállalatok működéséhez igazodó rugalmas munkaszervezési módszerek
bevezetése, családbarát munkahelyi környezet kialakítása, óvodák és
bölcsődék fejlesztése.
Igénylehető támogatás összege: 2–15 millió Ft
Támogatási intenzitás: maximum 100%
9 / 13
Közlekedésbiztonságra fordítható források
Most induló pályázatok
Eszközbeszerzés és kapacitásbővítés támogatása
Cél: a feldolgozóiparban működő vállalkozások technológiai korszerűsítése
eszközbeszerzés támogatásával (önmagában infrastruktúra-fejlesztés nem
támogatott).
Igénylehető támogatás összege: 10–100 millió Ft
Támogatási intenzitás: 50%
Kritériumok:
• a 2013-as évben az átlagos statisztikai létszám minimum 10 fő,
• a teljes árbevételük legalább fele a fejlesztéssel érintett iparágból
származik.
10 / 13
Közlekedésbiztonságra fordítható források
Most induló pályázatok
Kis-, és középvállalkozások nemzetközi piacra jutásának támogatása
Cél: a vállalkozások meg tudjanak jelenni külföldi piacokon, vásárokon
Támogat: a kiállítási, regisztrációs díjak, installációk, többször használatos
marketing eszközök támogatása
Igénylehető támogatás összege: 3–7 millió Ft
Támogatási intenzitás: 50–70%
11 / 13
Közlekedésbiztonságra fordítható források
A Tenderauditor Kft. és stratégiai partnereinek bemutatása
12 / 13
Közlekedésbiztonságra fordítható források
A Tenderauditor Kft. szerepe
Megvalósítás
támogatása
Forrásbevonás
Konzorcium építés
Projektgenerálás,
projektfejlesztés
Ötlet
12/13
Közlekedésbiztonságra fordítható források
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Dr. Szilágyi András
üzletág vezető
Tenderauditor Kft.
[email protected]
+36 30 377-3847
www.tenderauditor.hu

similar documents