A sajtótájékoztatón bemutatott prezentáció

Report
Felsőoktatási felvételi 2013
2013. július 25.
Összes jelentkező:
95 445 fő
Felsőoktatási
szakképzés 4544 fő
Felvételt nyert:
72 159 fő
Alap 48 914 fő
Nem nyert felvételt:
23 286 fő
Osztatlan 5718 fő
Mester 12983 fő
Nem nyert felvételt
Felvettek képzésszint szerint
Felvételt nyert
24.4%
Összes felvett:
Állami ösztöndíjas:
75.6%
Önköltséges:
72 159 fő
53 759 fő
(58 844 fő)
18 400 fő
Jelentkezők – felvettek száma
2
Meghirdetett kapacitások száma: 178.278 fő
Potenciálisan ösztöndíjas helyek száma: 100.000 fő
Jelentkező
(fő)
Első helyre
felvett
(jelentkezők
%-a)
Valamelyik
képzésre felvett
(jelentkezők
%-a)
Fel nem vett
(jelentkezők
%-a)
Összes jelentkező
95 445
55,3%
20,4%
24,3%
Legalább 366 pontot*
elért alap- és osztatlan
képzésre, nappali
munkarendre, állami
ösztöndíjjal támogatott
jelentkezők
23 734
61,7%
13,5%
24,8%
*a nappali munkarendű, állami ösztöndíjjal támogatott , első helyen alap- és osztatlan képzésekre jelentkezők közül
felvettek első helyen elért pontszámának átlaga.
„Bejutási arány” 2013
3
Indok
Jelentkezők száma
Nem érte el a jogszabályi minimum ponthatárt
10.821
Alkalmassági vizsgán nem felelt meg
6.098
Felvételi vizsgán nem jelent meg
3.504
A jelentkezésen középszintű érettségi
vizsgaeredmény nem fogadható el
2.728
Felsőfokú oklevél hiánya miatt elutasítva
2.562
A nyelvvizsga hiánya mesterképzésen nem volt kizáró ok!
Felvételi eljárásból való kizárás főbb indokai
(egy jelentkező esetén több indok egyszerre is fennállhat!)
A Kormány vállalása: legalább 55.000 ösztöndíjas felvétele
Ösztöndíjasok száma
2012. év
Keresztféléves
eljárásban felvett
3572
3785
Általános felvételi
eljárásban felvett
51308
53759
Doktori képzésben
felvett
1300
1300
56 180
58 844
Összesen:
2013. év
A Kormány vállalása: minden szakon legyen ösztöndíjas
meghirdetés
Szak neve
alkalmazott
közgazdaságtan
gazdálkodási és
menedzsment
gazdaságelemzés
nemzetközi
gazdálkodás
nemzetközi
tanulmányok
közszolgálati
üzleti szakoktató
240 pont feletti
első helyes
jelentkezők
Ösztöndíjas
képzésre
felvettek száma
%
465
120
32
26,6
460
1560
151
9,7
465
46
10
21,7
795
200
25,1
531
86
16,2
-
-
A szak nem indul.
-
-
-
A szak nem indul.
-
Eredeti
ponthatár
Módosított
ponthatár
460
465
440
440
Szak neve
kereskedelem és
marketing
kommunikáció és
médiatudomány
munkaügyi és tb.
igazgatási
pénzügy és
számvitel
turizmusvendéglátás
Eredeti ponthatár
460
470
425
460
465
Módosított
ponthatár
240 pont feletti
első helyes
jelentkezők
Ösztöndíjas
képzésre
felvettek száma
%
449
832
85
10,2
455
325
19
5,8
410
188
14
7,4
458
1076
117
10,8
428
1299
161
12,4
andragógia
445
430
106
12
8,8
igazságügyi
igazgatási
435
424
210
22
10,5
jogász
465
464
1290
129
10,0
emberi erőforrások
460
443
343
34
9,9
8721
1072
12,3
Összesen
Kapacitás és felvételi pontszám összefüggése
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
200 - 299
300 - 399
400 - 439
2010
2011
440 - 459
2012
460 - 480
481-500
2013
Felvettek által elért pontszámok 2010-2013
(alap- és osztatlan, nappali munkarend,
állami ösztöndíjjal támogatott képzések)
8
Intézmény/kar
Ponthatár
Felvettek
átlagpontja
nemzetközi igazgatási
NKE-KTK
453
461
pszichológia
KRE-BTK
444
457
mechatronikai mérnöki
BME-GÉK
441
463
pszichológia
ELTE-PPK
439
458
germanisztika [skandinavisztika]
ELTE-BTK
438
457
pszichológia
SZTE-BTK
435
448
pszichológia
DE-BTK
427
445
igazságügyi igazgatási
PPKE-JÁK
424
443
vegyészmérnöki
BME-VBK
424
454
általános orvos
SE-ÁOK
423
450
Képzés*
* Legalább
5 felvett hallgató esetében, a 16 rögzített ponthatárú szak nélkül.
A legmagasabb ponthatárok 2013
(alap- és osztatlan, nappali munkarend,
állami ösztöndíjjal támogatott képzések)
9
Intézmény
Jelentkezők száma Jelentkezők száma
első helyen
összesen
Felvettek száma
összesen
Eötvös Loránd Tudományegyetem
6204
12141
4436
Debreceni Egyetem
4559
8968
3479
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
4499
7382
3349
Szegedi Tudományegyetem
4117
8775
3264
Budapesti Corvinus Egyetem
3328
5982
1707
Semmelweis Egyetem
3210
4997
1641
Pécsi Tudományegyetem
3031
7329
2463
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
2594
4171
638
Óbudai Egyetem
2236
5573
1958
Budapesti Gazdasági Főiskola
1923
5027
371
A legnépszerűbb intézmények 2013
(alap- és osztatlan, nappali munkarend,
állami ösztöndíjjal támogatott képzések)
10
Összes
jelentkező (fő)
Felvettek száma
(fő)
Eötvös Loránd Tudományegyetem
4573
2048
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2682
1333
Szegedi Tudományegyetem
2539
1104
Debreceni Egyetem
2339
1071
Budapesti Corvinus Egyetem
2176
796
Pécsi Tudományegyetem
2136
971
Szent István Egyetem
1562
764
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
1087
324
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1044
468
Eszterházy Károly Főiskola
927
427
Intézmény
A legnépszerűbb mesterképzést meghirdető
intézmények 2013
11
Jelentkezők száma első
helyre
Felvettek száma
összesen
gépészmérnöki
2322
1807
mérnökinformatikus
2020
1553
ápolás és betegellátás*
2014
1443
általános orvos
1827
1109
pszichológia
1573
643
gazdálkodási és menedzsment
1521
145
villamosmérnöki
1419
1261
turizmus-vendéglátás
1413
158
jogász
1130
118
műszaki menedzser
1098
1099
Képzés
*Ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirány
A legnépszerűbb képzések 2013
(alap- és osztatlan, nappali munkarend,
állami ösztöndíjjal támogatott képzések)
12
esti
levelező
nappali
összes képzés
35
156
251
12
454
összes szak
42
1143
2113
27
3325
összes képzés
3
45
48
96
összes szak
6
552
684
1242
összes képzés
44
363
480
887
összes szak
63
1657
2280
4000
összes képzés
20
77
391
488
összes szak
20
220
2078
2318
összes képzés
102
641
1170
12
1925
összes szak
131
3572
7155
27
10885
távoktatás összesen
alapképzés
felsőoktatási
szakképzés
mesterképzés
osztatlan képzés
Meghirdetett képzések és szakok száma
levelező
esti
nappali
távoktatás
összesen
önköltséges
állami
állami
állami
önköltséges
önköltséges
önköltséges
ösztöndíjas
ösztöndíjas
ösztöndíjas
Alapképzés
27
4
276
172
428
201
Felsőoktatási
szakképzés
3
3
190
136
164
98
594
Mesterképzés
32
5
389
152
846
246
1670
Osztatlan
képzés
18
46
82
889
647
1682
Összesen
80
901
542
2327
1192
12
6
6
1114
5060
Nem induló képzések száma
esti
levelező
nappali
távoktatás
összesen
alapképzés
4
210
620
1
835
felsőoktatási
szakképzés
2
329
419
750
mesterképzés
16
614
769
1399
osztatlan képzés
6
73
774
853
összesen
28
1226
2582
1
3837
Képzések száma, amelyekre minden első
helyen jelentkezőt felvettek
Felvettek
(szakpár)
Osztatlan tanárszak (10 félév)
Felvett összesen
1301 fő
Matematikatanár
252 fő
Biológiatanár (egészségtan)
169 fő
Fizikatanár
110 fő
Informatikatanár
73 fő
Kémiatanár
107 fő
Német nyelv és kultúra
109 fő
Testnevelő tanár
116 fő
Az osztatlan tanárszak sikere
Képzésterület
összes felvett
1. helyen 2. helyen
felvett
felvett
3. helyen
felvett
4. helyen 5+ helyre
felvett
felvett
agrár képzési terület
4432
3482
496
309
80
65
bölcsészettudomány
képzési terület
6716
5177
828
462
119
130
gazdaságtudományok
képzési terület
14281
7931
3340
1330
881
799
informatika képzési terület
4997
4266
427
201
52
51
jogi képzési terület
3050
1375
1069
299
198
109
közigazgatási, rendészeti
és katonai képzési terület
2425
1798
355
151
72
49
műszaki képzési terület
11640
9905
1092
476
95
72
Képzési terület szerint az 1., 2., 3., 4., 5+ helyen felvettek/1.
Képzésterület
összes felvett
1. helyen 2. helyen
felvett
felvett
3. helyen
felvett
4. helyen 5+ helyre
felvett
felvett
művészet képzési terület
1498
1247
176
53
17
5
művészetközvetítés
képzési terület
516
376
91
40
2
7
5137
3759
824
348
105
101
7781
6590
681
364
62
84
sporttudomány képzési
terület
1837
1241
306
191
38
61
társadalomtudomány
képzési terület
4104
2533
829
392
200
150
természettudomány
képzési terület
3745
3041
373
222
51
58
orvos- és
egészségtudomány
képzési terület
pedagógusképzés képzési
terület
Képzési terület szerint az 1., 2., 3., 4., 5+ helyen felvettek/2.
www.felvi.hu látogatottsága
2010.12.15.2011.07.20.
között
2011.12.15.2012.07.23.
között
2012.12.15.2013.07.23.
között
egyedi látogató:
4 937 235
5 081 654
4 825 460
oldal letöltések:
51 011 540
53 107 897
50 909 994
2013.07.24. (0:00) 2013.07.25. (6:00) között
egyedi látogató:
1 035 085
oldal letöltések:
9 126 392
Felvételi eredményekről kiküldött SMS: 91.120 db
Ponthatárok nyilvánosságra hozatala 2013
19
Meghirdetés: 2013. július 26.
Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 12.
Ponthatár megállapítás: 2013. augusztus 29.
Jelentkezés módja:
E-felvételi útján
Jelentkezhetnek, akik:
• nem vettek részt a 2013. évi általános felvételi eljárásban,
• nem nyertek felvételt a 2013. évi általános felvételi eljárásban.
www.felvi.hu
Pótfelvételi 2013.
20
Felsőoktatási EMMInens
További információ 2013
21

similar documents