ÁROP-1.A.3.-2014

Report
ÁROP-1.A.3.-2014
A pályázat bemutatása –
gyakorlati szempontból
Előadó:
Simor Adrien
Elérhetőségeink
Központi e-mail cím: [email protected]
Iroda: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
Miért az SPS?
Mert mi nem a saját ötletünket akarjuk ráeröltetni a Partnereinkre.

Az SPS Lead Expert Kft. egy projektmenedzsmenttel és szervezetfejlesztéssel
foglalkozó tanácsadó cég.

Valós helyzetfeltáráson alapuló közös projekttervezéssel készítjük el a
beadásra kerülő anyagot.

Minden lehetséges forrást betervezünk a pályázatba, ami a szervezetnél
maradhat.
Miért az SPS?
Mert nem CSAK pályázatírást vállalunk.

A pályázatíráson és a teljes körű projektmenedzsmenten túl a személyre
szabott rendezvények, konferenciák megtartásában és a szervezésében is
partnerek lehetünk.

Az Ügyfélnek egy együttműködő
megvalósításával kell foglalkoznia.

A költségek tervezésénél a hivatal(ok) velünk együtt dolgozó
munkatársainak célfeladattal, többletfeladattal kifizethető juttatásaira
kiemelten figyelünk.
partnerrel
a
projekt minőségi
Ki pályázhat?
Konvergencia régiókban levő, a 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1.
számú melléklete szerinti járásszékhely települési önkormányzatok
(KSH 321), amelyek rendelkeznek hatályos Helyi Esélyegyenlőségi
Programmal.
Jelen pályázat keretében megvalósuló projektek szakmai tartalma nem lehet
átfedésben az ÁROP-1.A.6. kódszámú „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok
erősítése”, az ÁROP-1.1.14 kódszámú „Partnerség erősítése” című konstrukció, az
ÁROP-1.A.5. kódszámú „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő
önkormányzatok számára”, az ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 azonosító számú,
”Képzés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatoknak”, valamint az ÁROP1.1.18 kódszámú a „Civil szervezetek működési környezetének javítása” című
kiemelt projekt keretében megvalósuló tevékenységek tartalmával.
Egyéb feltételek 1.
 A pályázó önkormányzatoknak együtt kell működniük a Türr István Képző és
Kutató Intézettel.
 A pályázónak be kell nyújtania egy szakmai koncepciót, amelyben kifejti, hogy
miként kívánja a különféle szervezetekkel és intézményekkel az
együttműködéseket generálni.
 A pályázó járásszékhely önkormányzat vállalja, hogy a járási szintű
együttműködések erősítése céljából a járásszékhelyhez tartozó összes
önkormányzatot tájékoztatja az együttműködés lehetőségéről. Továbbá
biztosítja a részvételi szándékot jelző önkormányzat bevonását a végrehajtás
során.
Egyéb feltételek 2.
A társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció kialakítása (kötelező tevékenység)
keretében felállított szakértői csoportok esetén a szakmai megvalósítókkal
kapcsolatos szakmai elvárások:
 Legalább 2 éves releváns tapasztalat az alábbi szakterületeken (szociális,
egészségügy, oktatás, esélyegyenlőség és társadalmi felzárkózás), illetve a
Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglalt célcsoportjaival.
 A szakmai megvalósítók közül legalább 1 fő esélyegyenlőségi feladatokkal
(HEP) megbízott önkormányzati tisztviselő legyen.
Milyen tevékenységekre pályázhat?
Kötelező elemek
 Járási szintű együttműködések erősítése.
 Szakmai megvalósítók bevonásával társadalmi felzárkózást szolgáló koordináció
kialakítása, működtetése járási szinten.
 Járási szintű felzárkózási kerekasztal létrehozása és működtetése.
 Járási szintű „Esélyteremtő programterv” elkészítése a települések
együttműködését igénylő (a helyi esélyegyenlőségi programok által feltárt)
problémák megoldására.
 Záró rendezvény, rendezvények, konferenciák megszervezése az „Esélyteremtő
programterv” disszeminációja érdekében
Milyen tevékenységekre pályázhat?
Választható elemek 1.
 Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást szolgáló workshopok tartása: pl.
konfliktuskezelést, diszkrimináció csökkentését, érzékenyítést szolgáló
programok.
 A társadalmi felzárkózást szolgáló koordinációt biztosító szakmai megvalósítók,
illetve a területi együttműködésben részt vevő önkormányzatok tisztviselőinek,
illetve felzárkózási kerekasztal tagjai részére speciális, elsősorban közigazgatási
vagy felnőttképzési programok.
Milyen tevékenységekre pályázhat?
Választható elemek 2.
 A területi együttműködéshez, az „Esélyteremtő-programterv” kialakításához,
illetve kapcsolódó, a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását segítő
szakértő bevonása.
 Közös, több önkormányzat részvételével zajló, a helyi esélyegyenlőségi
programjaikban
megfogalmazott,
pl.:
ismeretterjesztő,
tájékoztató
tevékenységek megvalósítása a járásszékhely önkormányzat szervezésében.
Források, intenzitások
Támogatási intenzitás: 100%
A támogatás mértéke:
 1. kategória: ha a járásszékhely település által koordinált járáshoz tartozó
településszám 2-27 között van: 15-22 millió Ft
 2. kategória: ha a járásszékhely település által koordinált járáshoz tartozó
településszám 28-84 között van: 25-34 millió Ft
Rendelkezésre álló keretösszeg:
Támogatott pályázatok várható száma:
A projekt végrehajtható:
1 850 000 000 HUF
76-110 db
2015. szeptember 31-ig
Amit vállalunk 1.
 Helyzetfeltárás, pályázatírás, projektmenedzsment
 A megvalósítható projekt biztosítása
 Projektterv készítése: képzési terv, megvalósítási terv, költségterv
 Szerződéskötés támogatása az Irányító Hatósággal
 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása (igény esetén)
 Rendezvények, konferenciák szervezése, megtartása
Amit vállalunk 2.
 Pályázati megvalósítás közvetett támogatása: programterv készítése és
megvalósítása
 Pályázat teljeskörű dokumentálása az Irányító Hatóság elvárásainak megfelelően
 Pályázati jelentések készítése az Irányító Hatóságnak
 Előleglehívás támogatása
 Pénzügyi elszámolás biztosítása
További információ:
Boda-Novy Barnabás
E-mail: [email protected]
Telefon: 06 30 476 0237
Sőtér Sarolta
E-mail: [email protected]
Telefon: 06 30 605 4504

similar documents