Márialigeti Bence

Report
A vízgazdálkodás aktuális kérdései
B u d a p e s t i K ö z p o n t i S z e n n yv í z t i s z t í t ó
Te l e p
bemutatása
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet
Ökológia, környezetvédelem, környezeti nevelés
Márialigeti Bence
2013. 05. 07
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep bemutatása
•
1. Bevezető:
•
2. Az Élő Duna projekt
•
1.1. A projekt általános bemutatása
•
1.2. A Telep különlegességei
•
2. A Telep technológiai bemutatása:
•
2. 1. Vízvonal
•
2. 2. Iszapvonal
•
2. 3. Szagkezelés
www.bkszt.hu
2
Víz körfogás
Csapadék
Párolgás
Település
Vízvezeték
Kutak
Egyesített
csatorna
Tenger
Terhelési maximum
Záportározó
Vízfolyás
Terhelési maximum
Tisztítótelep
www.bkszt.hu
3
Az ÉlőDuna projekt célja
Ne kerüljön kezeletlen szennyvíz a Dunába, javuljon a
folyó vizének minősége
A Telep alap adatai:
• Kezelt szennyvízmennyiség: 1,6 millió lakos
egyenérték (LE)
• Napi átlagos vízhozam: 300 - 350 000 m3/nap
• Maximális vízhozam: 900 000 m3/nap
• A szennyvíztisztító telepnek köszönhetően a biológiai
tisztítás aránya 95%-ra emelkedett
www.bkszt.hu
4
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
finanszírozása
249 M €
65% EU Kohéziós Alap
20% Magyar Állam
15% Fővárosi Önkormányzat
www.bkszt.hu
5
Budapest vízgyűjtő területei
IV
III
Észak-Pest
200 000 m3/day
(1980)
XV
XIII
II
XIV
I
XII
V
XVI
VI
VII
VIII
XVII
XI
IX
XIX
CSEPEL
300 000 m3/day
(2010)
XXII
XXI
XVIII
XX
Dél-Pest
80 000 m3/day
XXIII
(1966)
www.bkszt.hu
6
Élő Duna Projekt
Ferencvárosi
átemelő
77
Kelenföldi
átemelő
BKSZT
Jellemző terhelési adatok
Paraméter
(kg/nap)
Tervezési érték
Átlag
(2012)
COD
155 000
116 458
BOD5
98 000
68 480
TSS
60 000
59 142
TN
15 000
12 089
TP
3 000
1 550
Nyers szennyvíz
(m3/d)
300 000
220 629
www.bkszt.hu
8
BKSZTT bemutatása
1.2. A Telep különlegességei
• Kis helyigényű, korszerű technológia.
• 18 önálló vízvonal.
• Minden technológiai épület fedett, teljes
szagkezelés.
• A zöldfelület aránya: 70%.
• Az iszaprothasztás során keletkező
biogázt energiatermelésre és fűtésre
használjuk.
Az
energia
önellátás
hatékonysága min. 60 %.
(*eddigi max. 2013. február: > 80 %)
www.bkszt.hu
9
BKSZTT részei
12
7
8
9
13
5
17
16
16
4
6
11
15
10
1
14
4
2
3
www.bkszt.hu
10
1.
2.
3.
4.
Finomrácsok
SEDIPAC 3D
Homokfogók
Biológiai kezelés és
utóülepítő
5. Gravitációs sűrítő
6. Elősűrítő asztalok
7. Kogeneráció
8. Termofil rothasztó,
pasztörizáló
9. Rothasztott iszap tartály
10.Centrifugák
11.Víztelenített iszap siló
12.Biogáz tároló
13.Műhely és raktár
14.Irodaépület és laboratórium
15.Biológiai és kémiai levegő
szagtalanítás
16.Villamos épület
17.Porta
Ferencvárosi
Átemelő
Kelenföldi
Átemelő
37 500 m3/h
ELŐKEZELÉS
Egyszerűsített folyamatábra
RÁCSSZEMÉT, HOMOK,
ZSÍR ELHELYEZÉS
NYERSISZAP
BIOLÓGIAI ISZAP
ISZAPKEZELÉS
BIOLÓGIAI KEZELÉS
ISZAP
ELHELYEZÉS
Dunai kivezetés
GRAVITÁCIÓS SŰRÍTŐ
2 (+1 tartalék) egység
Technológiai diag
átemelő
ELŐSŰRÍTŐ ASZTAL
5 (+1 tartalék)
Ferencvárosi
átemelő
Áramlásmérő
Kelenföldi
Automata
mintavevő
POLYMER
ELŐKÉSZÍTŐ
2 egység
KEVERT ISZAP
TARTÁLY
1 tartály
37 500 m3/h
FINOMRÁCS (3 mm)
6 (+2 tartalék) egység
11 250 m3/h
HOMOK
ELTÁVOLÍTÁS
3 egység
Homok
26 250 m3/h
SEDIPAC 3D®
(Homokfogó, zsírfogó,
előülepítő)
7 (+1 tartalék) egység
4 375 m3/h
21 875
m3/h
BIOLÓGIAI KEZELÉS
(pre-anoxikus,
anaerob,
aerob/anoxikus zóna)
17 (+1 tartalék) vonal
Homok
Homok
osztályozó Deponálás
2 db
Zsír
Zsír
Deponálás
leválasztó
PASZTÖRIZÁLÓ
2 (+1 tartalék) vonal
1 vonal = 3 tartály
UTÓÜLEPÍTŐ
17 (+1 tartalék) egység
ROTHASZTOTT
ISZAP TARTÁLY
1 (2 részre osztva)
Vas (III) klorid
adagolás
Dunai kivezetés N30 P2
www.bkszt.hu
Biogáz
tároló
2
Vas (III) klorid
adagolás
Iszap
FeCl3
KOGENERÁCIÓ
2 (+1 tartalék) vonal
TERMOFIL ANAEROB
ROTHASZTÓ
3 reaktor
Iszap
Iszap
Recirkuláció
BY
PASS
Szállítócsiga
2 db
Deponálás
Rácsszemét
+
Kompaktor
2 db
CENTRIFUGA
2 (+1 tartalék)
POLYMER
ELŐKÉSZÍTŐ
2 egység
12
VÍZTELENÍTETT
ISZAP SILÓ
4 tartály
Hulladék
Technológiai séma
2
3
1
20
A
7
B
E
8
5
4
D
C
10
6
18
17
9
19
12
16
11
14
15
13
21
Csurgalékvizek
www.bkszt.hu
13
Beérkező terhelések
Paraméterek
(kg/day)
Tervezési érték
Átlag
(2012)
KOIS
155 000
122 257
BOI5
98 000
72 076
ÖLA
60 000
62 217
ÖN
15 000
12 156
ÖP
3 000
1 592
Szárazidei szv
(m3/d)
300 000
233 254
www.bkszt.hu
14
Anyagmérleg
Hulladék:
220-30 000 m3/nap
Befolyó szennyvíz,
átlag :
KOIk
117 tonna/nap
BOI5
68 tonna/nap
öLA
63 tonna/nap
NH4-N
8 tonna/nap
öN
12 tonna/nap
öP
2 tonna/nap
www.bkszt.hu
Rácsszemét 6 - 10 kg/1000 m3 ;
1,4 - 2,3 tonna/nap
Homok
7 - 20 kg/1000 m3 ;
1,6 - 4,6 tonna/nap
Zsír
10,5 - 16 kg/1000 m3 ;
2,4 - 3,7 tonna/nap
Iszap
800 -1000 kg/1000 m3 ;
180 - 230 tonna/nap
Biológiailag tisztított szennyvíz,
átlag:
KOIk
7 tonna/nap (94 %)
BOI5
3 tonna/nap (96 %)
öLA
0,5 tonna/nap (99 %)
NH4-N 0,3 tonna/nap (96 %)
öN
3 tonna/nap (75 %)
öP
0,3 tonna/nap (85 %)
15
Mechanika
FINOMRÁCS (3 mm)
6 (+2 tartalék) egység
SEDIPAC 3D®
(Homokfogó, zsírfogó,
előülepítő)
7 (+1 tartalék) egység
www.bkszt.hu
16
Előkezelés
Az előkezelés célja:
Az apró hulladékok
(papírdarabok, műanyagok,
stb.), felúszó anyagok, a
homok és a lebegőanyag
eltávolítása a nyers
szennyvízből.
RÁCSSZEMÉT
BEFOLYÓ
Finomrácsok
KIFOLYÓ
www.bkszt.hu
17
Sedipac <=> hagyományos
• 3-4-szer kisebb területen!
Hmok/zsír fogó
+ előülepítő
www.bkszt.hu
SEDIPAC 3D
18
Sedipac 3d
Kémiai kezelés nélkül
Egyesített műtárgy:
homokfogó
zsírfogó
előülepítő
SEDIPAC 3D (8 egység)
Zsír
Beáramló
víz
Előkezelt
szennyvíz
Homok
Nyers iszap
www.bkszt.hu
Nyers iszap
19
Hulladék tárolás és elszállítás
Súlymérleg
Rácsszemét
Biológia
BIOLÓGIAI KEZELÉS
(pre-anoxikus,
anaerob,
aerob/anoxikus zóna)
17 (+1 tartalék) vonal
UTÓÜLEPÍTŐ
17 (+1 tartalék) egység
www.bkszt.hu
21
Biológiai kezelés
Anaerob
Pre-anoxikus
Klasszikus szennyvíztisztító telep
Utóülepítő
Anoxikus/Aerob
Központi Szennyvíztisztító Telep
Pre-anoxikus
Kigázosító zóna
Utóülepítő
Anoxikus/Aerob
Anaerob
www.bkszt.hu
22
Biológiai kezelés
Központi Szennyvíztisztító Telep
Pre-anoxikus
Kigázosító zóna
Utóülepítő
Anoxikus/Aerob
Anaerob
KIGÁZOSÍTÓ
FELÉ
REDOX POTENCIÁL
LEBEGŐANYAG
OLDOTT OXIGÉN
NH4-N / NO3-N
www.bkszt.hu
23
Szennyezőanyagok mennyisége a különböző
medencékben
Szén C
Foszfor P
Ammónium NH4+
Nitrát NO3Oxigén O2
Elő -Anoxikus
Anaerob
Aerob
Anoxikus
Kigázosítás
Biological reactor (18)
Aerob/Anoxikus
Anaerob
Pre-anoxikus
www.bkszt.hu
25
Biological reactor (18)
Pre-anoxic zone
www.bkszt.hu
26
Utóülepítés
Hossz:
Szélesség:
Mélység:
61,2 m
18,0 m
5,3 m
KIGÁZOSÍTÓ
zóna
Szifon
Recirk.
iszap
Fölösiszap
elvétele
www.bkszt.hu
27
Vízvonal felülről
Aerob/Anoxikus
Medencék
Kigázosító
Utóülepítők
Előkezelés
www.bkszt.hu
28
Biológia képekben
www.bkszt.hu
29
Utóülepítő
Hossz:
Szélesség:
Mélység:
61,2 m
18,0 m
5,3 m
KIGÁZOSÍTÓ
zóna
Szifon
Recirk.
iszap
Fölösiszap
elvétele
www.bkszt.hu
30
GRAVITÁCIÓS SŰRÍTŐ
2 (+1 tartalék) egység
Iszapvonal
ELŐSŰRÍTŐ ASZTAL
5 (+1 tartalék)
POLYMER
ELŐKÉSZÍTŐ
2 egység
KEVERT ISZAP
TARTÁLY
1 tartály
PASZTÖRIZÁLÓ
2 (+1 tartalék) vonal
1 vonal = 3 tartály
TERMOFIL ANAEROB
ROTHASZTÓ
3 reaktor
KOGENERÁCIÓ
2 (+1 tartalék) vonal
Biogáz
tároló
Vas (III) klorid
adagolás
ROTHASZTOTT
ISZAP TARTÁLY
1 (2 részre osztva)
Vas (III) klorid
adagolás
CENTRIFUGA
2 (+1 tartalék)
POLYMER
ELŐKÉSZÍTŐ
2 egység
www.bkszt.hu
31
VÍZTELENÍTETT
ISZAP SILÓ
4 tartály
Iszapsűrítés
PRÉSELŐ ZÓNA
SZŰRÉSI
TERÜLET
ISZAP
BETÁP
MOZGATHATÓ
KAPARÓ-ÉL
SŰRÍTETT
ISZAP
ELVÉTEL
PÓRUSVÍZ
ELVEZETŐ
MOZGÓ
SZALAGOS
SZŰRŐ
PÓRUS- ÉS
MOSÓVÍZ
ELVEZETŐ
GARAT
FILTRÁTUM
ELVEZETÉS
6 elősűrítő asztal
www.bkszt.hu
32
Pasztörizálás
PASZTÖRIZÁLÓK
(3 vonal)
70°C
30 perc
PASZTÖRIZÁLÓK
www.bkszt.hu
33
Termofil anaerob
rothasztás





3 x 6.056 m3
55 – 56 oC
szerves anyag -> biogáz
a szilárd biológiai anyagok jobb hasznosítása
az iszap térfogata csökken
www.bkszt.hu
34
Iszapvíztelenítés
CENTRIFUGÁK (3 egység)
Szárazanyag tartalom (g/L):
Jelölés
Hengeres-kúpos dob
Központi csiga
Iszap
betáplálás
Rögzített rész iszap
bevezetés
Befolyó szennyvíz: 0,2
Nyersiszap:
10
Biológiai iszap:
5-6
Sűrített iszap:
50 - 60
Rothasztott iszap: 30 - 40
Víztelenített iszap: min. 270
Iszapmennyiség (átlagos, 2011):
Csurgalékvíz
elvezetés
www.bkszt.hu
Víztelenített
iszap
elvétel
Nyersiszap:
1.000 m3/d
Biológiai fölösiszap: 6.500 m3/d
Sűrített iszap:
700 m3/d
Víztelenített iszap: 200 tonna/d
35
Biogáz
gázmotor-generátor
kettős feladat:
villamos energia és
hőtermelés
www.bkszt.hu
36
Biogáz felhasználás - kogeneráció
2+1 gázmotor 1,4MW/egység
3 gázkazán
Napi átlagos biogáz
termelés:
25.644 Nm3/d
Napi átlagos energia
termelés:
57.000 kWh/d
www.bkszt.hu
37
Szagkezelés
Kémiai kezelésre történő levegő elvezetés
Biológiai kezelésre történő levegő elvezetés
Technológiai levegő
www.bkszt.hu
38
Szagkezelés működési vázlata
Szagkezelés:
szagkeltő molekulák átvitele a
gázfázisból a folyadékfázisba, ahol
becsapdázódnak vagy
oxidálódnak
Kapacitás:
kémiai szagkezelés:
kb. 88.600 m3
biológiai szagkezelés:
kb. 215.000 m3
www.bkszt.hu
39
Határértékek
Paraméterek
(mg/l)
Létesítési
engedély
(2006)
(Biológiailag
tisztított víz)
Üzemeltetési
enggedély (2012)
(Egyesített elfolyó)
KOI
125
125 (400)
BOI5
25
25 (50)
ÖLA
35
35 (200)
NH4N
5
10
2
ÖN
30
35
10
ÖP
2
5
1
www.bkszt.hu
40
Jövő
?
www.bkszt.hu
41
www.bkszt.hu
42
www.bkszt.hu
43
www.bkszt.hu
44
www.bkszt.hu
45
www.bkszt.hu
46
www.bkszt.hu
47
Integrált minőség
és
Környezetirányítási
rendszer
MSZ EN ISO
9001:2009 és
MSZ EN ISO
14001:2005
www.bkszt.hu
48
KÖSZÖNJÜK
A FIGYELMET!
www.bkszt.hu
49

similar documents