NM rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzéséről

Report
Márton Mártonné
oktatási, továbbképzési
referens
MESZK Országos Szervezet
Budapest, 2014.
JOGSZABÁLYI
VÁLTOZÁSOK A
TOVÁBBKÉPZÉS
TERÜLETÉN
ÉRVÉNYBEN LÉVŐ
TOVÁBBKÉPZÉSI RENDELETEK
 28/1998.
(VI.17.) NM rendelet az
egészségügyi szakdolgozók
továbbképzéséről
 63/2011.
(XI.29.) NEFMI rendelet az
egészségügyi szakdolgozók
továbbképzéséről (megtalálható: Magyar Közlöny
140.
szám (2011.november 29.)az új módosítás 2014. március 11-én lépett
hatályba, mely megtalálható a Kamara honlapján a továbbképzési
mappában
RENDELETEK ALKALMAZÁSA I.
KIRE - MELYIK RENDELET VONATKOZIK?

28/1998. (VI.17.) NM rendelet az egészségügyi
szakdolgozók továbbképzéséről - Azok az
egészségügyi szakdolgozók akik 2010. előtt érvényesítették a
működési kártyájukat

63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi
szakdolgozók továbbképzéséről - Azok az
egészségügyi szakdolgozók akik 2010. vagy 2011. évben
újították meg a működési kártyájukat
RENDELETEK ALKALMAZÁSA I.
KIRE - MELYIK RENDELET VONATKOZIK?

28/1998. (VI.17.) NM rendelet az egészségügyi
szakdolgozók továbbképzéséről - Azok az
egészségügyi szakdolgozók akik 2010. előtt érvényesítették a
működési kártyájukat

63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet az egészségügyi
szakdolgozók továbbképzéséről - Azok az
egészségügyi szakdolgozók akik 2010. vagy 2011. évben
újították meg a működési kártyájukat
JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT PONT
a szakdolgozók, akik 2010. év előtt
kapták meg a működési nyilvántartási
kártyájukat – 5 éves időszak alatt összesen
100 pontot kell gyűjteni
 Azok

Elmélet – 25 pont

Gyakorlat – 75 pont /évente 15 pont
JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT
PONT
 Azok
a szakdolgozók, akik 2010. évben
illetve utána kapták meg a működési
nyilvántartási kártyájukat – 5 éves időszak
alatt összesen 150 pontot kell gyűjteni

Elmélet – 50 pont
választható – 20 pont
 Kötelező szakmacsoportos – 30 pont
 Szabadon

Gyakorlat – 100 pont /évente 20 pont
GYAKORLATI PONTOKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 Gyakorlati
pontok megszerzésének
lehetőségei


5 év alatt – évente 15 vagy évente 20 pont –
jogszabály szerint
Minimum – 3 éves gyakorlat megléte esetén –
pl. szülés, betegség, stb. + kiegészítő
gyakorlat formájában - jogszabály
lehetőséget ad
MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁSI
KÁRTYA ÜGYINTÉZÉSE
MENETE:
1. EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS
KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
(WWW.EEKH.HU /LETÖLTÉSEK)

FORMA NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSE ÚTMÚTATÓ
SZERINT
2. GYEMSZI – EFF (ETI)
(WWW.ETI.HU /TOVÁBBKÉPZÉS) – ELMÉLETI,
GYAKORLATI PONT IGAZOLÁSOK BEKÜLDÉSE

 IDŐFAKTOR:
 30 NAPPAL A KÁRTYA LEJÁRATA ELŐTT
ENGEDÉLYEZÉS FOLYAMATA
Igazolások (elmélet,
Kérelem
gyakorlat)
GYEMSZI –EFF
(ETI)
Igazolások
elfogadása
EEKH
működési
kártya
kiadása
MŰKÖDÉSI NYILVÁNTARTÁSI
LEHETŐSÉGEK - EEKH

ELSŐ FELVÉTEL (REGISZTRÁCIÓ) ESETÉN – első kártya igénylése

MEGÚJÍTÁS – 5 évenkénti

ÚJ SZAKKÉPESÍTÉS FELVÉTELE – nyilvántartási kártyával
rendelkező

MEGHOSSZABBÍTÁS/SZÜNETELTETÉS – pl: külföld, GYED, GYES,
tartósan beteg, stb.

TÖRLÉST KÖVETŐ ÚJRAFELVÉTEL

EGYÉB KÉRELEM
GYEMSZI – E FF (ETI)

Igazolások
 Elméleti pontokat tartalmazó igazolások
(célcsoportnak megfelelően)

Gyakorlati pontokat tartalmazó igazolások Gyakorlati
(munkáltatói igazolás/igazolások)
- 5 éves érvényességi időre vonatkozik
- közalkalmazott / alkalmazott esetén munkáltató
adja ki
- egyéni vállalkozó esetén – területileg illetékes
ÁNTSZ vagy Kormányhivatal adja ki
GYEMSZI – ETI
 FORMANYOMTATVÁNYOK
ww.eti.hu/továbbképzés / Továbbképzési pontok
nyilvántartása mappa
 Munkáltató igazolás
 Kiegészítő tevékenység végzésére
 Felügyelet melletti tevékenységet végző
 Felügyeletet ellátó személy
KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS
TOVÁBBKÉPZÉS - Ki szervezheti

Felsőoktatási intézmények orvos – vagy
egészségtudományi karai
 GYEMSZI
 olyan intézmények akik akkreditáció útján
jogosultságot szereznek:



egészségügyi intézmények,
iskolarendszerű egészségügyi szakképzést folytató
intézmények, ahol szakképzés folyik, ott a
szakképzésnek megfelelő szakmacsoportos
továbbképzést szervezhet,
információ: www.meszk.hu , www.eti.hu
KÖTELEZŐ SZAKMACSOPORTOS
TOVÁBBKÉPZÉS
Jogszabály – gyakorlatban való alkalmazása
MILYEN TOVÁBBKÉPZÉSRE – HOVA MEHETEK??

Érvényes működési nyilvántartási kártyával
rendelkező egészségügyi szakdolgozó
 5 éves időszak alatt
 egy szakmacsoportos kötelező továbbképzésen
ingyenes formában, kivétel a nem OKJ –s
végzettségű szakképesítéssel rendelkező
szakdolgozók részére pl természetgyógyászati
képzéssel rendelkezők részére
 Iskolai végzettségtől függetlenül (érettségi,
főiskola), szakmai végzettség szerint
 Továbbképzés – információ – www.eti.hu
/továbbképzés vagy
www.meszk.hu/továbbképzés/ kötelező
szakmacsoportos mappa
Továbbképzési pontok
nyilvántartása – változások



A továbbképzési időszak utolsó évében szerzett –
legfeljebb 25 pont – elméleti továbbképzési pont címen
átvihető a következő 5 éves időszakra szabadon
választható továbbképzési pont formájában
Azon egészségügyi szakdolgozók akik a működési
nyilvántartási adatait a működési nyilvántartást vezető
szerv – elektronikus lapján aktualizálja 2014. július 31-ig,
5 szabadon választható elméleti pontra jogosult,
Az adatok aktualizálásával egy továbbképzési
időszakban szakmacsoportonként legfeljebb 8 pont
szerezhető
Változások a szabadon
választható továbbképzések
minősítésénél
 A szervező intézmény a továbbképzés megszerzése előtt
köteles 90 nappal a továbbképzési programot benyújtani
minősítés céljából
 A benyújtást követően a GYEMSZI 15 napon belül dönt a
befogadásról
 Határidőtől való eltérés esetén a benyújtott program nem
kerül befogadásra, elutasításra kerül
 A benyújtott és befogadott programokat 60 napon belül
elbírálásra kerülnek, az EEKH elnöke dönt a benyújtott
program továbbképzési pontértékéről
 Döntést követő 5. napon az EEKH elnöke elektronikus úton
hozzáférhetővé teszi a GYEMSZI , a továbbképzés
szervezője, valamint a továbbképzésre kötelezettek
számára
INFORMÁCIÓ
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara – www.meszk.hu
/továbbképzés mappa
 GYEMSZI – EF Főigazgatóság –
www.eti.hu /továbbképzés mappa
 Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal – www.eekh.hu


similar documents