00_Szabalyozasi_Rendszerek_bevezeto

Report
Automatizálási
tanszék
Szabályozási Rendszerek
2014/2015, őszi szemeszter
Szabályozási Rendszerek
2014/2015, őszi szemeszter
• Általános információk
• Oktatók
• Elmélet: Kovács Gergely
• Laboratóriumi gyakorlat: Friedl Gergely
• Elérhetőségek
• [email protected]
• C-703
• [email protected]
• L1/14
• Konzultáció
• Előadás után, vagy előre emailben egyeztetett időpontban!
• Elérhető anyagok
• http://maxwell.sze.hu/~kovacsg
• http://maxwell.sze.hu/~friedl
Szabályozási Rendszerek
2014/2015, őszi szemeszter
• Előadások menete, beosztása
• Elmélet
• A204
• Laboratóriumi gyakorlat
• L1-101
• Időrend
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. hét - Bevezetés
2. hét - Elmélet
3. hét - Laborgyakorlat
4. hét - Elmélet
5. hét - Laborgyakorlat
6. hét - Elmélet
7. hét - Laborgyakorlat
8. hét - Elmélet
9. hét - Laborgyakorlat
10. hét - Elmélet
11. hét - Laborgyakorlat
12. hét - Elmélet
13. hét - Laborgyakorlat
14. hét - Laborbeszámoló
Szabályozási Rendszerek
2014/2015, őszi szemeszter
• Rövid Tematika
• Elmélet
•
•
•
•
Szabályozáselmélet főbb irányzatai, alapfogalmak, szabályozási
jellemzők,szabályozási rendszerek tervezésének lépései
Folytonosidejű lineáris szabályozások analízise, alaptagok, alapkapcsolások,
stabilitási kritériumok
Folytonosidejű lineáris szabályozások tervezése
• PID, közelítő PID, Kompenzálás P, PD, PI, PID szabályzóval, visszacsatolásos
kompenzálás, kompenzálási stratégia
Holtidős tagot tartalmazó rendszerek irányítása, ideális holtidős tag szabályozása
• Laborgyakorlat
•
•
•
LabVIEW alapjainak elsajátítása
Front Panel, Block Diagram, SubVI, ikonok, függvények, alapciklusok
megismerése
Egyszerű hardver illesztése LabVIEW környezethez (NI USB-6009 DAQ)
Szabályozási Rendszerek
2014/2015, őszi szemeszter
• Számonkérés
• Aláírás feltétele
•
A szemeszter utolsó előadásán sikeres laboratóriumi beszámoló az L1-101
laboratóriumban. Sikertelenség esetén a vizsgaidőszak első hetében pótbeszámoló.
• Vizsgakövetelmények
•
•
Aláírás megléte szükséges
Az elméleti előadásokon elhangzott anyag számonkérése, kifejtős kérdések
formájában, a vizsgaidőszakban előre meghirdetett időpontokban.
•
•
•
•
•
0 - 49%
50 - 65%
66 - 79%
80 - 89%
90 - 100%
- elégtelen
- elégséges
- közepes
- jó
- jeles
Szabályozási Rendszerek
2013/2014, őszi szemeszter
• Ajánlott irodalom
[1] Lantos Béla, Irányítási Rendszerek Elmélete és Tervezése I. – Egyváltozós Szabályozások,
Akadémiaia Kiadó, Budapest, 2001.
[2] Sipeky Attila, Grafikus programozás LabVIEW-ban, Főiskolai Jegyzet, Pécsi
Tudományegyetem, Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar, Műszaki Informatikai Tanszék.
http://e-oktat.pmmf.hu/tartalom_grafikus_programozas.
[3] Keviczky L., Bars R., Hetthéssy J., Barta A., Bányász Cs., Szabályozástechnika, UniversitasGyőr Nonprofit Kft., Győr, 2012.

similar documents