elérhető itt - Szociális Ágazati Portál

Report




Az egészségkárosodáson alapuló
ellátásokat igénybe vevők meghatározott
körének felülvizsgálata.
Az ellátórendszer átláthatóságának
javítása.
A lehető legteljesebb értékű társadalmi
reintegráció érdekében a megmaradt,
fejleszthető képességekre épülő,
foglalkoztatás központú rehabilitáció
biztosítása, a foglalkoztathatósági
szempontok markánsabb érvényesítése.
A kieső jövedelem miatti keresetpótlás
• 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
• 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási
szabályokról
• 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat a rehabilitációs
hatóság létrehozásáról
• 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre
vonatkozó részletes szabályokról
• 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről
• 327/2012.
(XI.
16.)
Korm.
Rendelet
a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalókat
foglalkoztató
munkáltatók
akkreditációjáról,
valamint
a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásához
nyújtható
költségvetési
támogatásokról
4
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében
megállapított rehabilitációs javaslattól függően:
 rehabilitációs ellátás, vagy
 rokkantsági ellátás.
Igénybejelentések
fogadása
Jogosultság
megállapítás
Ellátás
megállapítás
Foglalkozási
rehabilitáció
Biztosítási jogviszony
Egészségi állapot
Foglalkozási előzmény
Szociális körülmények
Nyugdíjbiztosítás
NRSZH
Igénybejelentések
fogadása
Munkaügyi
hivatalok
Jogosultság megállapítása
Biztosítási
jogviszony
Ellátás
megállapítása
Komplex
minősítés
Foglalkozási
rehabilitáció
Nyugdíjbiztosítás
Rehabilitációs hatóság
Igénybejelentések fogadása
Jogosultság megállapítás
Biztosítási jogviszony
Komplex minősítés
Ellátás megállapítása
Foglalkozási rehabilitáció
Munkaügyi
hivatalok
EMMI
Igénybejelentések
fogadása I. fokon
NRSZH
megyei
kirendeltségei
Jogosultság megállapítás I. fokon
I. fokú határozat
Fellebbezések
fogadása
NRSZH
regionális
igazgatóságai
ONYF
Jogosultság megállapítás II. fokon
II. fokú határozat
Szakmai irányítás, felügyelet
Szakmai irányítás, felügyelet
Kormányhivatalok
KIM
Nyugd. Bizt. Ig.
Munkaügyi
hivatalok,
kirendeltségek
Foglalkozási
rehabilitáció
Egyéb
szakigazgatási
szervek
NMH
NGM
10
ONYF
RSZSZ
Igénybejelentés
Szakmai irányítás, felügyelet
Kormányhivatalok
KIM
EMMI
Nyugd.
Bizt.
Ig.
Munkaügyi
hivatalok,
kirendeltségek
Jogosultság megáll. I. fok
I. fokú hat.
Foglal. rehab.
Fellebbezések
fogadása
Egyéb
szakigazgatási
szervek
NRSZH
NMH
Jogosultság megáll. II. fok
NGM
II. fokú hat.
11
2012.07.01 előtt
2012.07.01 után
12
A megváltozott munkaképességű személyek a
komplex bizottság döntése
alapján az alábbi minősítéseket kaphatják:
Kat.
Egészségi
állapot
Rövid definíció
(A)
60%-
B1
50-60%
Foglalkozási rehabilitáció indokolt és javasolt
B2
50-60 %
Foglalkozási rehabilitáció indokolt , de nem javasolt
C1
30-50 %
Tartós foglalkozási rehabilitáció indokolt és javasolt
C2
30-50 %
Tartós foglalkozási rehabilitáció indokolt, de nem javasolt
D
- 30%
Csak folyamatos támogatással foglalkoztatható
E
- 30%
Önellátásra sem, vagy csak segítséggel képes
Foglalkoztatási szempontból nem minősül megváltozott munkaképességűnek,
foglalkozási rehabilitációja nem indokolt
60
51
50
44
41
40
40
37
35
34
32
33
31
30
23
23
20
10
0
14
3
2008
elutasítás
16
16
12
9
2009
2010
ÖEK 40-49%
26
22
ÖEK 50-79(69)%
21
17
19
17
16
2011
2012
ÖEK 80(70)%-
Rehabilitálhatók
80000
71543
71504
69682
70000
57879
60000
50000
40000
39437
39991
38253
Új igényen alapuló
vizsgálatok száma
37687
31368
Elutasítások száma
30000
20000
8347
10000
0
2008
2009
2010
2011
2012
50 év alatt
50 és 57 év között
20%
25%
46%
53%
27%
29%
17%
57 év felett
3%
Rokkantsági
ellátás
Rehabilitálható
Kérelem
elutasítása
80%
50 és 57 év között
50 év alatt
10%
13%
28%
29%
58%
3%
6%
62%
57 év felett
Rokkantsági
ellátás
Rehabilitálható
Kérelem
elutasítása
91%
Az eljárással kapcsolatos panaszok bejelentése:




személyesen: a megyei rehabilitációs
szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatain
levélben: a 1071 Budapest, Damjanich u. 48.
címen
e-mailben: az [email protected] címen
telefonon: a 06 80 205 236-os, ingyenesen
hívható zöldszámon


Az elsőfokú határozat ellen fellebbezést a
megyei és fővárosi szakigazgatási szerveknél
lehet benyújtani. A fellebbezések nyomán,
másodfokon a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal Jogorvoslati Főosztálya hoz
határozatot.
A másodfokú határozatok ellen a Munkaügyi
Bíróságokon lehet fellebbezni.

Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő
bértámogatás

Költségkompenzációs támogatás

Rehabilitációs költségtámogatás

Munka-rehabilitáció

Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás

Uniós programok






Munkahely rehabilitációs célú átalakítása
(akkreditáció szükséges)
Bér- és költségtámogatás (akkreditáció
szükséges)
 Tranzitfoglalkoztatás
 Tartós támogatott foglalkoztatás
Munka-rehabilitáció
Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás
Rehabilitációs kártya
TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt II. szakasza


Három szint (2012-ig):
• alap – 5 év
• rehabilitációs – 3 év
• kiemelt – 2 év
(feltételes)
Egy szint (2013-től): akkreditációs tanúsítvány
időbeli hatály nélkül

Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés

Bírósági, hatósági nyilvántartásba vétel (minimális működési idő
kikötése nélkül)

Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik

A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt,
vagy arányuk a 25%-ot eléri

Köztartozás-mentesség

Nem áll csőd-, felszámolás vagy végelszámolás alatt

Rendezett munkaügyi kapcsolatok

Szolgáltatói kapcsolatrendszer

Akadálymentesített környezet

Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér












Pályázat kiírása 2012. november 17.
Pályázat befogadása 2012. december 16.
Pályázat értékelése, felterjesztés készítése a Pályázati bíráló bizottság
részére 2012. december 21.
Pályázati bíráló bizottság ülése: 2012. december 21., 2013. január 9.,
január 15.
Az üléseket követően a Pályázati bíráló bizottság javaslatának
megküldése a miniszter részére, 2 munkanapon belül döntés.
1 főre jutó támogatási összeg meghatározása: 2013. január 25.
A nyertes pályázók akkreditációs tanúsítványának kiállítása: 2013. január
25-ig
Keret- és támogatási szerződések megkötése: 2013. január végéig
Támogatás első utalása: 2013. február 8. (1/12-ed rész)
Egyéni foglalkoztatási megállapodásokhoz adatok feltöltése: 2013.
február 19-ig
Első elszámolás: 2013. február 20.
Pályázni az NRSZH pályázatkezelő rendszerén keresztül lehetett
(https://ikr.nrszh.hu/ikr/)











a foglalkozási rehabilitáció jogszabályokban meghatározott
céljainak érvényesülése,
a munkáltatónak az ellenőrzés alapján történő értékelése,
a munkáltatónak a foglalkozási rehabilitáció céljának
megvalósulását szolgáló feltételrendszere,
a foglalkoztatni kívánt célcsoport helyzete, jelenléte az adott
térségben,
a foglalkozási rehabilitáció megvalósulásához rendelkezésre álló
munkahelyek és munkafeladatok,
a munkáltató egyéb bevételeiből a rehabilitációs foglalkoztatás
fejlesztésébe és működtetésébe történő visszaforgatás mértéke,
az előállítandó termékek, illetve a megszervezett tevékenységek
piacképessége, a munkáltatónak a piacok felkutatására irányuló
tevékenysége,
a munkáltató tevékenység-profilja mennyire szolgálja a
foglalkozási rehabilitációt,
a munkáltató kapcsolatrendszere az orvosi, szociális, képzési és
foglalkozási rehabilitációban részt vevő szervezetekkel,
személyekkel,
a felajánlott foglalkoztatási kapacitások térségi elhelyezkedése,
a miniszter által a pályázati kiírásban meghatározott egyéb
szempontok.





Regisztrált pályázó
408
Benyújtott pályázat
346
Nyertes pályázat
334
Szerződést kötött
324
 Tartós foglalkoztatásra
 Tranzit foglalkoztatásra
Lekötött forrás: 34.081.879.973 Ft
30.521
30.440
28.028
2.412
fő
fő
fő
fő

Cél a nyílt piaci munkába helyezés
Legfeljebb 3 év
Degresszív jellegű (2014-től) és a foglalkozási rehabilitáció
sikeréhez, kimeneti teljesítményéhez kötött támogatás
 1. évben 100%
 2. évben 90%
 3. évben 80%
Maximum a teljes bér és járulékköltségek 75%-a (nem
gazdasági tevékenységet végző nonprofit munkáltató esetében
maximum 100%), egyéb költségek 100%-a téríthető meg.
Munkakipróbálás (legfeljebb 4 hónap időtartamra)

Hat hónapig nyomon követés





Nincs időkorlát (korlátozás nélkül ismételten
megállapítható)

Kimeneti követelmény nem támasztható

A támogatásnál nincs degresszivitás

Igénylésére az a megváltozott munkaképességű személy
jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex
minősítés szerint:

a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1),

b) tartós foglalkozási rehabilitációt (C1) igényel.

aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági,
baleseti
rokkantsági
nyugdíjban,
rendszeres
szociális
járadékban, rehabilitációs járadékban részesült.
A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező
megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén
adókedvezményben részesülhet, ez maximum a minimálbér
kétszeresének 27%-a lehet.



Jelenleg mintegy 67 ezer fő rendelkezik
rehabilitációs kártyával
Júliusban 5.574 főt foglalkoztatott 3.217
cég, 117,8 MFt megtakarítás
Októberben 6.014 főt foglalkoztatott
3.482 cég, 129,6 MFt megtakarítás
Decemberben 9.647 főt foglalkoztatott
4.015 cég, 206,4 MFt megtakarítás


Az új szabályozás előtti foglalkoztatás
 Bértámogatás
11 500 fő
 Költségtámogatás
19 900 fő
 Költségkompenzációs támogatás
4 200 fő
 Szociális foglalkoztatás
8 000 fő
 Összesen
43 600 fő
(A költségkompenzációs támogatás a bértámogatás mellett
igénybe vehető, így a létszámban átfedés van.)
Az új szabályozást követő foglalkoztatás
 Rehabilitációs kártya
9 500 fő
 Foglalkoztatási támogatás
30 500 fő
 Szociális foglalkoztatás
8 000 fő
 Összesen
48 000 fő
Időtartama

Megvalósítás kezdete: 2012. december

Bevonási időszak vége: 2014. június 30.

Projektzárás dátuma: 2015. június 30.
Célcsoportja:

rehabilitációs ellátásban részesülő személyek

rehabilitációs járadékban részesülő személyek (bevonásuk
maximum 25%)






Előkészítő szakaszban érintett ügyfélszám: 13 000 fő
Bevonandó létszám: 10 000 fő
Mentori és egyéb szolgáltatásokba bevont ügyfelek száma:
10 000 fő
Képzési támogatásban részesül: 2 500 fő szakmai
képzésben, 1 500 fő kompetenciafejlesztésben
Bérköltség-támogatásban részesül: 5 000 fő
Programot sikeresen befejező: 6 000 fő (szolgáltatás
és/vagy valamely támogatási programelem sikeres
befejezése)


Támogatások
 Bérköltség-támogatás, 5 hónapra, 100%-ig terjedő
mértékben
 Képzési költség támogatása
 Utazási költség támogatása (munkába járáshoz,
képzéshez, szolgáltatáshoz)
Szolgáltatások
 327/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. sz.
mellékletében felsorolt szolgáltatások
 Külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások, tréningek
 Rehabilitációt elősegítő egyéb szolgáltatások (pl.: GURULÓ
projekt)



Elkészültek és hatályba léptek a rokkantellátás
új rendszerének szabályai.
Az új szabályozás legfőbb célja a fogyatékkal
élő és megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatás-központú
rehabilitációjának hatékonyabb, átláthatóbb
és eredményesebb működtetése.
További feladat annak biztosítása, hogy a
korábbinál összehangoltabban
kapcsolódjanak egymáshoz a különböző
ellátások és szolgáltatások.

A „Vár a pihenés” pályázat keretében,
2012-ben 20 978 fogyatékossággal élő
jutott térítésmentes nyaralási
lehetőséghez!



2012. március 1-jétől a napi jelentési
kötelezettség teljesítése minden engedélyes
számára kötelező, jogkövetkezmény nélkül.
2012. július 1-jétől finanszírozási
jogkövetkezmény alkalmazása a napi jelentési
kötelezettség elmulasztása esetén.
Az NRSZH a rendszer fejlesztését koordinálta,
valamint a működtetést végzi.
37







Országosan egységes elektronikus nyilvántartás
kialakítása a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatások területén,
Naprakész igénybevevői adatok álljanak
rendelkezésre,
Hosszútávon az adminisztrációs terhek
csökkentése,
Párhuzamosságok kiszűrése,
Jogszabályoknak, szakmai szabályoknak való
megfelelőség biztosítása,
Költségvetési források hatékony felhasználása,
Ágazati tervezés támogatása.
38






Jelentési kötelezettséggel bíró fenntartók száma: 3 213
Nyilvántartott szolgáltatások száma:
12 819
Adatrögzítő munkatársak száma:
12 660
Rendszerben rögzített igénybevevők száma:
838 945
Rendszerben lévő igénybevételek (megállapodások,
határozatok) száma:
1 243 835
Hétköznapokon átlagosan több mint félmillió, hétvégén
mintegy 170 ezer ügyfél igénybevételi adatainak
rögzítése.
39
A KENYSZI rendszerben rögzített igénybevevők számának
alakulása 2012-ben.
820000
810360
793870
800000
804874
787372
785466
780000
781956
790344
768787
760000
Fő
752881
740000
729089
720000
700000
20
12
.0
3.
01
20
12
.0
4.
01
20
12
.0
5.
01
20
12
.0
6.
01
20
12
.0
7.
01
20
12
.0
8.
01
20
12
.0
9.
01
20
12
.1
0.
01
20
12
.1
1.
01
20
12
.1
2.
01
680000
40





Felhasználói kézikönyv, GYIK
Szociális Ágazati Portál
Call center
Elektronikus hibabejelentő felület kialakítása.
Hibajelzések száma csökkent:
 rendszerszintű hiba nem jelentkezik,
 ütközések kivizsgálása iránti igény bővült,
 igénybevevők egyéni adatai iránti igény
növekedett.
Sátoraljaújhelyi
Sátoraljaújhelyi
Sátoraljaújhelyi
Sátoraljaújhelyi
Sátoraljaújhelyi
Sátoraljaújhelyi
Encsi
Encsi
Encsi
Edelényi
Edelényi
Edelényi
Ózdi
Ózdi
Ózdi
Záhonyi
Záhonyi
Záhonyi
Szikszói
Szikszói
Szikszói
Kazincbarcikai
Kazincbarcikai
Kazincbarcikai
Kisvárdai
Kisvárdai
Kisvárdai
Ibrány–Nagyhalászi
Ibrány–Nagyhalászi
Ibrány–Nagyhalászi
Szerencsi
Szerencsi
Szerencsi
Salgótarjáni
Salgótarjáni
Salgótarjáni
Salgótarjáni
Salgótarjáni
Salgótarjáni
Miskolci
Miskolci
Miskolci
Tiszavasvári
Tiszavasvári
Tiszavasvári
Tiszavasvári
Tiszavasvári
Tiszavasvári
Baktalórántházai
Baktalórántházai
Baktalórántházai
Pétervásárai
Pétervásárai
Pétervásárai
Balassagyarmati
Balassagyarmati
Balassagyarmati
Szobi
Szobi
Szobi
Mosonmagyaróvári
Mosonmagyaróvári
Mosonmagyaróvári
Győri
Győri
Győri
Sopron–Fertődi
Sopron–Fertődi
Sopron–Fertődi
Komáromi Tatai
Komáromi
Komáromi
Tatai
Tatai
Tatai
Tatai
Tatai
Csornai
Csornai
Csornai
Tatabányai
Tatabányai
Tatabányai
Oroszlányi
Oroszlányi
Oroszlányi
Téti
Téti
Téti
Pannonhalmai
Pannonhalmai
Pannonhalmai
Csepregi
Csepregi
Csepregi
Dunakeszi
Dunakeszi
Dunakeszi
Debreceni
Debreceni
Debreceni
Debreceni
Debreceni
Debreceni
Jászberényi
Jászberényi
Jászberényi
Tiszafüredi
Tiszafüredi
Tiszafüredi
Sümegi
Sümegi
Sümegi
Hajdúszoboszlói
Hajdúszoboszlói
Hajdúszoboszlói
Nagykátai
Nagykátai
Nagykátai
Gárdonyi
Gárdonyi
Gárdonyi
Monori
Monori
Monori
Püspökladányi
Püspökladányi
Püspökladányi
Karcagi
Karcagi
Karcagi
Karcagi
Karcagi
Karcagi
Szolnoki
Szolnoki
Szolnoki
Ráckevei
Ráckevei
Ráckevei
Dabasi
Dabasi
Dabasi
Adonyi
Adonyi
Adonyi
Veszprémi
Veszprémi
Veszprémi
Balatonalmádi
Balatonalmádi
Balatonalmádi
Berettyóújfalui
Berettyóújfalui
Berettyóújfalui
Ceglédi
Ceglédi
Ceglédi
Szeghalomi
Szeghalomi
Szeghalomi
Mezőtúri
Mezőtúri
Mezőtúri
Abai
Abai
Abai
Kunszentmiklósi
Kunszentmiklósi
Kunszentmiklósi
Kunszentmiklósi
Kunszentmiklósi
Kunszentmiklósi
Zalaszentgróti
Zalaszentgróti
Zalaszentgróti
Balatonfüredi
Balatonfüredi
Balatonfüredi
Tapolcai
Tapolcai
Tapolcai
Tapolcai
Tapolcai
Siófoki
Siófoki
Siófoki
Őriszentpéteri
Őriszentpéteri
Őriszentpéteri
Őriszentpéteri
Őriszentpéteri
Őriszentpéteri
Kecskeméti
Kecskeméti
Kecskeméti
Kecskeméti
Kecskeméti
Kecskeméti
Enyingi
Enyingi
Enyingi
Kunszentmártoni
Kunszentmártoni
Kunszentmártoni
Szarvasi
Szarvasi
Szarvasi
Sarkadi
Sarkadi
Sarkadi
Békési
Békési
Békési
Békési
Békési
Békési
Keszthelyi
Keszthelyi
Pacsai Keszthelyi
Pacsai
Pacsai
Fonyódi
Fonyódi
Fonyódi
Lenti
Lenti
Lenti
Letenyei
Letenyei
Letenyei
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Lengyeltóti
Kiskunfélegyházai
Kiskunfélegyházai
Kiskunfélegyházai
Kiskunfélegyházai
Kiskunfélegyházai
Kiskunfélegyházai
Tabi
Tabi
Tabi
Paksi
Paksi
Paksi
Tamási
Tamási
Tamási
Kalocsai
Kalocsai
Kalocsai
Marcali
Marcali
Marcali
Marcali
Zalakarosi Marcali
Zalakarosi
Zalakarosi
Békéscsabai
Békéscsabai
Békéscsabai
Békéscsabai
Békéscsabai
Békéscsabai
Szentesi
Szentesi
Szentesi
Szentesi
Szentesi
Szentesi
Orosházai
Orosházai
Orosházai
Hódmezővásárhelyi
Hódmezővásárhelyi
Hódmezővásárhelyi
Dombóvári
Dombóvári
Dombóvári
Kadarkúti
Kadarkúti
Kadarkúti
Kiskunhalasi
Kiskunhalasi
Kiskunhalasi
Jánoshalmai
Jánoshalmai
Jánoshalmai
Mórahalomi
Mórahalomi
Mórahalomi
Mórahalomi
Mórahalomi
Mórahalomi
Bonyhádi
Bonyhádi
Bonyhádi
Komlói
Komlói
Komlói
Nagyatádi
Nagyatádi
Nagyatádi
Pécsváradi
Pécsváradi
Pécsváradi
Szigetvári
Szigetvári
Szigetvári
Barcsi
Barcsi
Barcsi
Barcsi
Barcsi
Barcsi
Sellyei
Sellyei
Sellyei
Forrás: KENYSZI adatbázis
Kiskőrösi
Kiskőrösi
Kiskőrösi
Gyulai
Gyulai
Gyulai
Kiskunmajsai
Kiskunmajsai
Kiskunmajsai
Kaposvári
Kaposvári
Kaposvári
Csurgói
Csurgói
Csurgói
Hajdúhadházi
Hajdúhadházi
Hajdúhadházi
Balmazújvárosi
Balmazújvárosi
Balmazújvárosi
Hevesi
Hevesi
Hevesi
Gödöllői
Gödöllői
Gödöllői
Budapest
Budapest
Budaörsi Budapest
Budaörsi
Budaörsi
Érdi
Érdi
Érdi
Érdi
Érdi
Érdi
Várpalotai
Várpalotai
Várpalotai
Ajkai
Ajkai
Ajkai
Vasvári
Vasvári
Vasvári
Körmendi
Körmendi
Körmendi
Körmendi
Körmendi
Körmendi
Mezőcsáti
Mezőcsáti
Mezőcsáti
Nyírbátori
Nyírbátori
Nyírbátori
Hajdúböszörményi
Hajdúböszörményi
Hajdúböszörményi
Hajdúböszörményi
Hajdúböszörményi
Hajdúböszörményi
Füzesabonyi
Füzesabonyi
Füzesabonyi
Zirci
Zirci
Zirci
Devecseri
Devecseri
Devecseri
Csengeri
Csengeri
Csengeri
Csengeri
Csengeri
Csengeri
Mezőkövesdi
Mezőkövesdi
Mezőkövesdi
Gyöngyösi
Gyöngyösi
Gyöngyösi
Bicskei
Bicskei
Bicskei
Pápai
Pápai
Pápai
Egri
Egri
Egri
Hatvani
Hatvani
Hatvani
Pilisvörösvári
Pilisvörösvári
Pilisvörösvári
Móri
Móri
Móri
Celldömölki
Celldömölki
Celldömölki
Szombathelyi
Szombathelyi
Szombathelyi
Szentgotthárdi
Szentgotthárdi
Szentgotthárdi
Esztergomi
Esztergomi
Esztergomi
Dorogi
Dorogi
Dorogi
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Fehérgyarmati
Nyíregyházai
Nyíregyházai
Nyíregyházai
Pásztói
Pásztói
Pásztói
Váci
Váci
Váci
Bodrogközi
Bodrogközi
Bodrogközi
Sárospataki
Sárospataki
Sárospataki
Bajai
Bajai
Bajai
Bácsalmási
Bácsalmási
Bácsalmási
Pécsi
Pécsi
Pécsi
Mohácsi
Mohácsi
Mohácsi
Siklósi
Siklósi
Siklósi
Készült: NRSZH, 2012
Szegedi
Szegedi
Szegedi
Mezőkovácsházai
Mezőkovácsházai
Mezőkovácsházai
Mezőkovácsházai
Mezőkovácsházai
Mezőkovácsházai
Szociális szolgáltatások
ügyfeleinek aránya 1000 lakosra
Makói
Makói
Makói
150 fő felett
125 – 149,9 fő
100 – 124,9 fő
75 – 99,9 fő
50 – 74,9 fő
25 – 49,9 fő
Az ellátott személyek korfája, ellátástípusok szerint (fő)
2012. 07. 02 – 08.



Átmeneti jelleggel 2012. december 15-ig, a 2012. július
1.- november 30. közötti időszakra további egy
alkalommal bővült az napi jelentés önellenőrzésének
száma:
 a tévesen megtett eddigi önellenőrzések további egy
alkalommal,
 az adott időszakban még nem önellenőrzött napi
igénybevételek kettő alkalommal módosíthatóakká váltak.
Az
átmeneti
önellenőrzési
lehetőség
által
az
adatszolgáltatóknak lehetősége volt a korábban tévesen
vagy hiányosan rögzített napi jelentések korrigálására.
Az plusz önellenőrzéssel mintegy 150 ezer napi igénybe
vételi adat vonatkozásában éltek az adatszolgáltatók.
A KENYSZI rendszerrel kapcsolatban
tájékoztatás, hibabejelentés:
telefonon:
(06 1) 510 0545
e-mailben:
[email protected]
interneten:
http://szap.nrszh.hu/
45

similar documents