Bozzay_E_Visegrád 2012 11 22

Report
Visegrádi
Közüzemi - Közszolgáltatói
Szakmai Konferencia
2012. november 21.
Nemzetközi kitekintés:
Az uniós közbeszerzési
szabályrendszer reformja
Előzmények
 Európa 2020, az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés stratégiája - a Bizottság 2010. március 3-i
közleménye, COM(2010) 2020.
 Egységes piaci intézkedéscsomag - A Bizottság közleménye az
egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas szinten versenyképes
szociális piacgazdaságért, 2010. október 27., COM(2010) 608., illetve a
Bizottság közleménye: Az egységes piaci intézkedéscsomagról – Tizenkét
mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a bizalom növeléséhez, 2011.
április 13., COM(2011) 206
Előzmények (II.)
 Zöld könyv az EU közbeszerzési politikájának
modernizálásáról Egy hatékonyabb európai beszerzési piac
felé Brüsszel, 2011.1.27. COM(2011) 15 végleges
 A hatályos közbeszerzési jogszabályok átfogó
hatáselemzése és hatékonyságvizsgálata - Commission
Staff Working Paper - Evaluation Report Impact and
Effectiveness of EU Public Procurement Legislation
SEC(2011) 853 final
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/m
odernising_rules/evaluation/index_en.htm.
Bizottsági jogalkotási csomag elemei
 Javaslat – az Európai Parlament és a Tanács
irányelve a közbeszerzésről COM(2011) 896
végleges
 Javaslat – az Európai Parlament és a Tanács
irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési
és postai szolgáltatási ágazatban működő
ajánlatkérők beszerzéseiről COM(2011) 895
végleges
Bizottsági jogalkotási csomag elemei
 Javaslat – az európai parlament és a tanács irányelve a
koncessziós szerződések odaítéléséről COM(2011) 897
végleges
 Javaslat – az Európai Parlament és a Tanács
rendelete a harmadik országbeli áruknak és
szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési
piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk
és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési
piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat
támogató eljárásokról COM (2012)
A felülvizsgálat fő céljai
 a közkiadások hatékonyságának növelése a lehető legelőnyösebb
közbeszerzési eredmények biztosítása érdekében:
 a meglévő közbeszerzési szabályok egyszerűsítése és rugalmasabbá
tétele
 a kkv-k részvételének elősegítése
 más tagállambeli ajánlattevők részvételének segítése
 a közbeszerzés stratégiai célú alkalmazása az egyéb közös társadalmi
célok támogatására (környezetvédelem, a nagyobb erőforrás- és
energiahatékonyság, a klímaváltozás elleni küzdelem, az innováció, a
foglalkoztatás és a társadalmi befogadás elősegítése)
A tervezetek főbb elemei
A. A közbeszerzési eljárások
egyszerűsítése és rugalmasabbá tétele
a) Az irányelvek alkalmazási
körének, hatályának pontosítása
•beszerzés fogalmának meghatározása
•ajánlatkérők köre – közszolgáltatók
•tárgyi hatály: A és B szolgáltatások
megkülönböztetésének felszámolása
•in-house beszerzés (közösen ellenőrzött házon belüli
szervezet esete is) + ajánlatkérők közötti nem
intézményesített/horizontális együttműködés
b) Eszköztár megközelítés Eljárásfajták, beszerzési technikák





nyílt
meghívásos
pályázati felhívást követő tárgyalásos
hirdetmény nélküli tárgyalásos (kivételesen)
ÚJ: innovációs partnerség (új, innovatív termékek, építési
beruházások és szolgáltatások kialakítására, majd
megvásárlására irányuló új, különleges eljárás)




keretmegállapodásos eljárás
DBR
e-árlejtés
ÚJ elem: elektronikus katalógus
c) A beszerzések központosítása,
közös beszerzés
 központi beszerző szervek
 alkalmi közös beszerzés
 különböző tagállamok ajánlatkérői által közösen
lefolytatott közbeszerzési eljárás
 más tagállam központi beszerző szervétől történő
beszerzés
d) Az eljárások modernizálása
 részvételi és ajánlattételi határidők rövidítése
 az e-közbeszerzés támogatása, kötelezővé tétele
 hirdetmények elektronikus feladása
 a közbeszerzési dokumentumokhoz való korlátlan és
teljes körű hozzáférés
 végcél: teljes körű elektronikus kommunikáció
 alkalmasság, kizáró okok vizsgálata és az ajánlatok
bírálata közötti különbség rugalmasabbá tétele:
nyílt eljárásban
d) Az eljárások modernizálása II.
 a szerződés teljesítésével megbízott alkalmazotti állomány
szervezetének, minőségének figyelembevétele bírálati
szempontként
 bírálati szempontok:
 gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat
 legalacsonyabb költség: kizárólag ár v. költséghatékonysági
megközelítés alkalmazása (pl: életciklus-költség)
 a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
módosításának szabályozása
B.
A KKV-k és induló vállalkozások
közbeszerzésekhez való jobb
hozzáférése
 A részekre történő ajánlattétel lehetőségének
biztosítása
 (Az alvállalkozók közvetlen kifizetése)
C. Korrupció elleni küzdelem,
a közbeszerzési eljárások tisztaságának
és tisztességének biztosítása
 (Összeférhetetlenség)
 (Jogellenes magatartás)
 Tisztességtelen előnyök elkerülése:
 előzetes piaci konzultációk
 ajánlattevők, részvételre jelentkezők előzetes
bevonása
D. A közbeszerzések stratégiai célú
felhasználása – új kihívásokra adott
válaszok
 életciklus-költségek meghatározása
 címkék, ökocímkék
 a kötelező szociális, munkaügyi és környezetvédelmi
előírások megszegésének szankcionálása
 innovációs partnerség

similar documents