ÁROP1118_Törkenczy Tibor_Továbbképzési program

Report
Civil szervezetek megújuló
működési környezete –
továbbképzési program
Célok
Civil szervezetek megújuló működési környezete –
továbbképzési program a civil szervezeteket szabályozó hatályos
joganyagról és a civil szervezetek, a közigazgatás és az
igazságszolgáltatás szervezetei közötti kapcsolatokról
A továbbképzés célja a civil szervezetekhez kapcsolódó
közigazgatási és igazságügyi alkalmazottak szakmai, munkaköri
kompetenciáinak fejlesztése, amely elősegíti a civil szervezetekhez
kapcsolódó közigazgatási és igazságügyi tevékenységek minőségi
javulást, valamint hozzájárul az egységes jogalkalmazási
gyakorlat kialakításához.
Célok
A kompetencia a döntést, kivitelezést, megvalósulást szolgáló
képességrendszer. Problémamegoldásra való képesesség.
Összetevői:
•
•
•
•
•
•
Ismeretek, tudás
Készségek-jártasságok
Személyes értékek és adottságok
Attitűd
Személyiség
Motiváltság
Célok
„Tanuló szervezet” – befektetés az emberekbe
„Emberek egy csoportja, akik állandóan fejlesztik képességüket
arra, hogy megalkossák, amit szeretnének.”
(Senge, 1990, Az ötödik alapelv)
A tanuló szervezet koncepciója a változással köthető össze: a
mai, gyorsan változó világban csak az a szervezet tud
fennmaradni, sőt, sikeres lenni, amelyik képes a változásokat
konstruktívan a maga javára fordítani. Ehhez pedig nyitottnak kell
lennie, és állandóan, szervezeti szinten tanulnia kell.
Célok
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programmal
http://magyaryprogram.kormany.hu/
2014-től minden közszolgálati tisztségviselőnek rendszeres
szakmai továbbképzésen kell részt venni.
Államreform Operatív program
1. prioritási tengely „Folyamatok megújítása és
szervezetfejlesztés”
http://www.nfu.hu/uj_szechenyi_terv1
Eredmények
Curriculum fejlesztés – szakmai munkacsoportok
Tananyagírás, E-learning forgatókönyvek elkészítése,
lektorálás - szakértők
Továbbképzési program - a civil szektorral és a Civil törvénnyel
kapcsolatos ismeretek koherens elektronikus képzési rendszere
Eredmények
Minősítés - Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és
Továbbképzési Intézet (http://vtki.uni-nke.hu)
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012 (IX.
28) Kormány rendelet
Módszertani fejlesztés – elektronikus keretrendszer
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet
E-tanulás Módszertani Központ
Eredmények
Képzés – 1000 kiképzett alkalmazott
•
A 2014-től elérhető továbbképzési program során olyan
többlettudásokat, készségeket sajátíthatnak el közszolgálati
tisztségviselők, amelyek a napi munkájukhoz, továbbfejlődésükhöz
fontos segítség lehet, és amely hozzájárul a civil szervezetekhez
kapcsolódó közigazgatási tevékenységük minőségi változásához.
•
•
Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál
https://tvp.uni-nke.hu/portal/
•
•
Civil Információs Portál
www.civil.info.hu
Továbbképzési program
Civil szervezetek megújuló működési környezete –
továbbképzési program a civil szervezeteket szabályozó hatályos
joganyagról és a civil szervezetek, a közigazgatás és az
igazságszolgáltatás szervezetei közötti kapcsolatokról
A továbbképzés célja a civil szervezetekhez kapcsolódó
közigazgatási és igazságügyi alkalmazottak szakmai, munkaköri
kompetenciáinak fejlesztése, amely elősegíti a civil szervezetekhez
kapcsolódó közigazgatási és igazságügyi tevékenységek minőségi
javulást, valamint hozzájárul az egységes jogalkalmazási
gyakorlat kialakításához.
Továbbképzési program
A továbbképzési program tartalma, moduljai
• Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag
• Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetései, beszámolási és
adózási szabályai
• Civil szervezetek társadalomtudományi, politológiai
megközelítése
• Civil szervezetek nemzetgazdasági szerepe, társadalmi
hasznossága, az önkéntesség
• Civil szervezetekkel kapcsolatos monitoring, indikátorképzési,
statisztikai módszertani ismeretek
Továbbképzési program
Kompetenciák
• Megismerik a civil szervezetek szabályozó hatályos joganyagot;
• Gyakorlati tudást szereznek (megfelelő szemlélettel és
felkészültséggel rendelkezzenek) a Civil törvénnyel (Ectv, 2011.
évi CLXXV. törvény) összefüggő feladataik végrehajtásához;
• Megismerik és értelmezni tudják a szabályozás alapjául szolgáló
társadalmi környezetet és elérni kívánt társadalmi célokat;
• Képesek lesznek a civil szervezetek tevékenységének
méréséhez és elemzéséhez kapcsolódó munkafolyamataik
hatékonyabb elvégzésére.
Továbbképzési program
I. modul: Civil szervezeteket szabályozó hatályos joganyag
• A civil szervezetek joga (civil szervezeteket szabályozó jogi
normarendszer)
• A civil szervezetekre vonatkozó anyagi és eljárási jogi szabályok
bemutatása a gyakorlat tükrében (egyesület, alapítvány, civil
szervezetek nyilvántartása, közhasznúság)
• Az állam és a civil szervezetek közötti jogi kapcsolatok (civil
szervezet támogatásai, konzultatív, partnerségi kapcsolatok)
• A civil szervezetek feletti ellenőrzés (ügyészség, NAV, ÁSZ)
Továbbképzési program
II. modul: Civil szervezetek gazdálkodása, könyvvezetései,
beszámolási és adózási szabályai
• Civil szervezetek gazdálkodási szabályozásának alapvető
ismérvei
• Civil szervezetek gazdálkodása
• Civil szervezetek könyvvezetési és beszámolási kötelezettségei
• Közhasznú minősítés
• Civil szervezetek adózása
• Civil szervezetek támogatásai
• Civil szervezeteket érintő foglalkoztatási kérdések
Továbbképzési program
III. modul: Civil szervezetek társadalomtudományi,
politológiai megközelítése
•
•
•
•
•
•
Civil társadalom és civil szervezetek viszonya
Civil szervezetek rendszerszintű tipológiája
A magyar civil szervezetek áttekintése
Civil szervezetek EU-s intézményrendszere
A civil szervezetek és az Európai Unió kapcsolatának fejlődése
Magyar szervezetek képviseletei az EU-ban
Továbbképzési program
IV. modul: Civil szervezetek nemzetgazdasági szerepe,
társadalmi hasznossága, az önkéntesség
• Harmadik szektor (civil szervezetek funkciója a gazdaságban és
megjelenése különböző ágazatokban)
• A nonprofit szektor és az állam kapcsolata (közfeladatok
ellátása, az állam, mint támogató, Helyi önkormányzatok és a
helyi civil szervezetek)
• Jótékonyság, önkéntesség és önszerveződés Magyarországon
(alapfogalmak, a civil szervezeteknek a „jövedelem
újraosztásában” játszott szerepe, közösségi szolgálat – törvényi
háttér)
Továbbképzési program
V. modul: Civil szervezetekkel kapcsolatos monitoring,
indikátorképzési, statisztikai módszertani ismeretek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A civil projektek monitorozása
Az indikátorokról általában (tervezés, átláthatóság-mérhetőség, 2014-20 EU
indikátorok, típusok)
A civil szervezetek tevékenységének mérésére használható általános
indikátorok, a civil működés és szakmai projektek általános mérőszámai
Indikátorképzés (példák, hibái és veszélyei)
Civil szervezetek támogatásainak nemzetgazdasági nyomonkövetése,
egységesítési
A civil szervezetekkel kapcsolatos statisztikai adatgyűjtések története
A civil szervezetekre vonatkozó jelenlegi adatfelvétel és adatfeldolgozás
Civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvántartási rendszer (OBH, GSZR, NRSZ)
A civil szervezetekkel kapcsolatos legfontosabb osztályozások
A civil szektor bemutatása statisztikai adatok segítségével
A civil szervezetekkel kapcsolatos adatok közzétételi formái
Továbbképzési program
MOTIVÁCIÓ
Jó tanulást!
Továbbképzési program
Köszönöm figyelmüket!
Törkenczy Tibor

similar documents