RAPEX Közös Gyors tájékoztatási Rendszer

Report
2001/95/EK (általános
termékbiztonságról szóló) irányelv
12.cikke hozta létre a RAPEX-et
 Az irányelv 11. cikke tartalmazta az
értesítési eljárásra vonatkozó
iránymutatásokat
 A Bizottság 2010/15/EU határozata
tartalmaz ezekre nézve
iránymutatásokat, jelenleg ez a hatályos

Fontos szerepet játszik a
termékbiztonság területén
 Gyors információcsere a tagállamok és
a Bizottság között
 A tagállamok és a Bizottság
tájékoztatása a végrehajtott ellenőrzési
tevékenységek következtetéseiről


Segítséget nyújt:
 Veszélyes termékek értékesítésének
megelőzése és korlátozása
 Piacfelügyeleti és ellenőrzési tevékenységek
hatékonyságának figyelemmel kísérése
 Szükségletek meghatározása
 Belső piac zökkenőmentes működéséhez
való hozzájárulása

A RAPEXben való részvétel a
tagállamoknak kötelező (jogi
kötelezettség)





Kapcsolattartó pont létrehozása a többi
tagállammal való kapcsolattartásra
Nemzeti RAPEX-hálózat a hatóságokból
Webhely működtetés és online alkalmazás
létrehozása
Kiadványok, éves jelentések, népszerűsítő
anyagok
Mo.-on a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság a felelős a RAPEX
működtetéséért
Magyarországi kapcsolattartó:
 Vetésiné Kovács Ágnes, NFH, 1088
Budapest , József krt. 6.
 Tel: +36 1 459 4833
 Fax: +36 1 210-2538
 E-mail: [email protected]
 Honlap: www.nfh.hu

A termék fogyasztási cikk
 Az intézkedések hatálya alá tartozik
 Súlyos kockázatot jelent a fogyasztók
egészégére és biztonságára
 A súlyos kockázat határokon átnyúló
jelleggel rendelkezik


Termékek esetén
 Fogyasztóknak szánt termékek
 Migráló termékek – szakmai felhasználóknak
szánt, de valószínűsíthetően a fogyasztók is
használják (pl. sarokcsiszoló, fúró)

Szolgáltatás esetén:
 Fogyasztók elviszik és a telephelyen kívül
használják (bérelhető autó, gép)
 Telephelyen tevékenyen részt vesznek a
működtetésben (szolárium)
Szakmai felhasználók által használt
termékek (professzionális termék)
 Régiségként kínált használt termékek
 Más, egyenértékű értesítési
mechanizmus alá eső termékek:

 Élelmiszerek
 Gyógyszerek
 Orvostechnikai eszközök








Termékek megfelelő figyelmeztetéssel való
ellátása (kockázat)
Forgalomba hozatalának előzetes feltételekhez
való kötése
Fogyasztók figyelmeztetése
Értékesítés, bemutatás átmeneti betiltása
Forgalomba hozatalának megtiltása
Piacról való kivonás
Fogyasztóktól való visszahívás
Kivont vagy visszahívott termék megsemmisítése

Kockázatértékelést kell végezni
 (iránymutatás 5. függeléke)
A RAPEX nem a nem súlyos kockázatot
jelentő termékekre vonatkozó
információk seréjére szolgál
 Gyártók és forgalmazók által végzett
kockázatértékelés nem kötelező
érvényű a hatóságokra nézve

Csak abban az esetben kell értesíteni,
ha a kockázatok a tagállam területén
kívül lépnek vagy léphetnek fel
 A helyi eseteket nem jelentik be
 Az átnyúló hatásokat tágan kell
értelmezni (pl. internet miatt)

Heti közzététel az EU (összes) és az
NFH honlapján (kiemelve a magyar
termékek az EU-s listáról)
 Az EU 2004 óta vezeti a nyilvántartást
 A magyar lista 2010-től elérhető

43 (heti)
A12/1621/13 (éves)
Leírás: Varrott kapucnis kabát gyerekek
részére
 Veszély: a kapucniban lévő zsinór végén
lévő csomók és műanyagok fulladást
okozhatnak; a termék nem felel meg az
európai EN 14682 szabványnak
 Intézkedés: Piacról való kivonás,
fogyasztóktól való visszahívás

34
A12/1612/13
Leírás: Játékfegyver szett
 Veszély: olyan vegyszereket tartalmaz
nagyobb mennyiségben, amelyek
károsak az egészségre; továbbá olyan
alkatrészeket tartalmaz, amelyek
lenyelve fulladást okozhatnak
 Intézkedés: Piacról való kivonás,
fogyasztóktól való visszahívás

12
A12/1401/13
Leírás: LED Izzósor
 Veszély: a drótok túlmelegedhetnek, így
áramütést okozhat; a borítás nem elég
erős, összetörhet; a konnektor rövid és
a nedvességtől nem védett; nem felel
meg az EU előírásainak
 Intézkedés: Piacról való kivonás,
fogyasztóktól való visszahívás


similar documents