Aksel Grinaker, grunneiersamarbeid

Report
Lygna Hyttegrender –
grunneiersamarbeid
Fagdag Moelv 2.oktober 2013
Innlegg ved Aksel Grinaker styremedlem Lygnalia Grunneierlag SA
Hvor er Lygna ?
Hvorfor hytter på Lygna ?
Lygnasæter Hotell – bensinstasjon – utfartsparkering – Lygna Camp
•
Lygna-området- med alle sine aktiviteter og fasiliteter er et yndet utfartsted/reisemål sommer og vinter. Vi har eget kart der alle
løyper, fiskevann og andre fasiliteter.
•
I Sommerhalvåret er det flotte merkede turstier, rike fiskevann, flotte sykkelveier og mulighet for jakt, bær- og sopptur.
•
Om vinteren er Lygna-området snøsikkert med snø tidlig, ofte alt i oktober. Løypene kjøres med løypemaskin så snart det er mulig.
Sesongen varer til over påske.
O-løyper
•
Hadeland O-lag har oppdaterte kart over Lygna-området. De arrangerer løp både sommer og vinter. I tillegg er det hver sommer
mulighet for turorientering i området. Mange poster er satt ut for de som ønsker et ”mål” ved turen.
Skiløyper
•
Løypene, ca 160 km, som kjøres av Øståsen Skiløyper, er kjent for sin gode kvalitet og preparering.
•
Traseene, som er brede, går i et variert og kupert terreng. De aller fleste løyper er kjørt med tanke på både klassisk og skøyting .
•
Løypene blir preparerer ved snøfall, ved arrangement/renn og før hver helg. Traseer rundt Lygnasæter Hotell blir kjørt først.
•
Våre to lysløyper, på til sammen 10 km, starter rette utenfor hotellet. Det er bare å spenne på seg skia å gå !
•
Løypenettet henger sammen med løypene til Oslo og Gjøvik. Vårt hotell benyttes ofte for overnatting for skiløpere.
Lygna Skisenter
•
Skisenteret ligger 800 meter fra hotellet og er tilrettelagt for trening og konkurranser og er regionanlegg for langrenn og skiskyting.
Anlegget ligger i tilknytning til resten av løpenetter og eies av de fleste idrettslagene i Gran Kommune. De har god erfaring i
gjennomføring av store arrangement. Alle løyper er godkjent av Norges Skiforbund/FIS for konkurranser. Senteret er åpnet hver dag
hele vinteren.
Serveringssteder - vinter
I tillegg til Lygnasæter Hotell sine tilbud med kro, kiosk, bensinstasjon og gatekjøkken finnes det 3 hytter med enkel servering. Disse ligger i
tilknytning til skiløypenettet rundt hotellet. Den nærmeste er Lushaughytta 4 km og så Sagvollstallen ca. 15 km sydover.
Skyting
Lygna Skytterbane, 1,5 km fra hotell, har lerduebane, pistolbane, 100, 200 og 300 m for baneskyting, elgbane for trening og stevner.
Hyttefelt på Lygna – fra tanke til realitet
• 2004 – Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA) får regulert 20
tomter
• 2005 – Badstuvegen Grunneierlag lanserer forslag til større
utbygging
• 2005 – Lygnalia Grunneierlag BA stiftes – 13 private
grunneiere
• 2006 – samarbeid etableres med BTA under merkenavnet
LYGNA HYTTEGRENDER – kart tegnes
• 2006 – kontakt mot vegvesen, Gran kommune og myndigheter
ellers
• 2006 og videre - kontakt mot andre utbyggere: Trysil,
Synnfjell, Gamlestølen, Sjusjøen, Furutangen
• 2007 – 2008 – revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
• 2008 – 2010 – revisjon av kommuneplanens arealdel
• 17.06.2010 – arealdelen vedtatt med hytteområde på 3100
mål
• Høst 2010 – samarbeidsavtale BTA - Lygnalia
• Januar 2011 - samarbeidsavtale BTA – Lygnalia – Gran
kommune om områdereguleringsplan
• 2011 – 2013 – arbeid med områdereguleringsplan og
detaljregulering av Lygnalia’s første felt
• 2012 – Lygnalia Grunneierlag omdannes til SA
(samvirkeforetak)
• Juni 2013 – planforslag vedtatt i planutvalget
• Høringsrunde sommer 2013
• Endelig vedtak kommunestyret november 2013 ??
Hytteområdet på Lygna
Utsikt vestover mot Norefjell, Vikerfjell, Vassfaret og Gaustatoppen
Suksesskriterier for grunneierlaget i
prosjektet
• 13 grunneiere med tverrfaglig kompetanse: skogbruk,
jordbruk, boligtomteutvikling, kraftverk, graveentreprenør,
grunnarbeid, tømrer, politikk, økonomi, regnskap, bank,
kommuneledelse, bedriftsledelse, transport, oljebransjen
• Styre på 5 personer – samme styret 2005 - 2013
• Godt samarbeid mot almenningen
• Stor enighet og ingen konflikter innad i grunneierlaget –
hyppige medlemsmøter
• Flere personer til å dra lasset – også i de tyngre perioder
• Godt samarbeid mot Gran kommune – stor politisk enighet
om området
• Har søkt mye ekstern ekspertise: Jus, skatt/mva, organisering
(SA-AS), jordskifte
Intern fordeling av eierandeler
LYGNA HYTTEFELT, AREALFORDELING 2011
SKOGEIERE OG ANDEL
KT.NR
INTERESSENT
Andelsi
nnskud
AREAL AV
d BHELE FELTET andeler Andeler av private
Andeler av private
Andel
planlagt
utbygd
BNR
DAA
#####
(planareal)
DAA
(hyttefeltareal)
DAA
183
300
78
#####
#####
#####
11,88 %
19,47 %
5,06 %
85
280
50
7,41 %
24,41 %
4,36 %
46 %
93 %
64 %
62
#####
4,02 %
45
3,92 %
73 %
GNR/
AREAL
HYTTEFELT
512
384
168
STENERSEN, N. TEIG 1 OG 2
MOLSTAD, ERIK
GRINAKER, OLE
623
GRINAKER, AKSEL
105/1
107/1
107/2
153/18
(110/5)
548
BILDEN, ARNE TEIG 1,2,3
148/1,6
119
#####
7,72 %
70
6,10 %
59 %
547
TINGELSTAD, GUDBRAND
148/2
122
#####
7,92 %
95
8,28 %
78 %
556
TRULSERUD, LEIF MAGNUS
148/4,153/30
83
#####
5,39 %
45
3,92 %
54 %
223
640
HOFF, OLA
ØSTEN, JOHAN
148/5, 149/1
149/4
140
111
#####
#####
9,09 %
7,20 %
90
100
7,85 %
8,72 %
64 %
90 %
614
150/1
156*
kr 0
0,00 %
60*
0,00 %
0%
398
507
ALM , KNUT (ikke medlem)
DIAKONISTSTIFTELSEN
RØYSUM
STASTAD, STEFFEN
15
9
#####
#####
0,97 %
0,58 %
13
9
1,13 %
0,78 %
87 %
100 %
467
559
SKARI, ANNE MARTE
TØFTE, JON
153/24
152/1
153/7-154/69
154/1
232
87
#####
#####
15,06 %
5,65 %
195
70
17,00 %
6,10 %
84 %
80 %
Sum private
1541
#####
100,00 %
1147
100,00 %
TINGELSTAD ALMENNING
1550
590
SUM
3091
1737
4

similar documents