Feltundersøkelse av Smertu gård 90-1

Report
Feltundersøkelse av bryggerhuset på Smertu, gnr/bnr 90/1, Hobøl
På Smertu gård, gnr/bnr 90/1, ikke langt i fra omtalte vestre Bråthe bygdetun
finnes en stue som siden 1700 har fungert som bryggerhus. Fylkesantikvaren
har i sin registrering av gården i 1988 anført bygningen som oppført rundt 1647.
Konstruksjonmessig fremstår bygningen ulikt sammensatt, men dette henger
sammen med at bygningen er tilpasset bruken. I gavlveggen i retning nord-vest
er det pga råte i kledningen synlig rundtømmer uten spor fra meddrag. Det er
ikke foretatt dendrokronologi, treringdatering eller årringdatering av
bygningen, og det er mulig at bygningen er oppført før 1600, til
tross for at spor i tømmeret kan tyde på at den er oppført i 1647.
Planløsningen til denne stua er lik beskrivelsen av toroms-stuene, som består
av to laftede rom; selve stua / allrommet og forstua. Inngangsdøra ble vanligvis
plassert på den ene langveggen. Det finnes ingen bevarte toromsstuer fra
middelalderen i Norge, men denne bygningstypen er likevel godt kjent
gjennom arkeologiske utgravninger, og til tross for at denne stua er gammel så
er vel sannsynligheten liten
for at dette er den første registrerte.?
Rundstokk i den eldste delen av stua, og bildet er tatt av gavl.
Rundstokken er komnov laftet.
Detalj av hjørne og meddrag i
bakerrom/kjøkkenrom
Detalj av verktøyspor. Fin og
glatt overflate.
Detalj av gråsteinsmur murt i leire. Detalj av
hjørnebord og stående tømmermannspanel i
1 1/2 ” tykkelse, og overligger har en lett
avrundet kant.
. Empire vindu fra rundt 1830-50.
Dette vinduet har jeg laget en kopi av,
Feltundersøkelse av bryggerhuset på Smertu, gnr/bnr 90/1
Detalj av bakerovnen murt i tegl og
kalkpusset. Ovnen trenger oppussing,
men virker intakt.
Detalj av hjørne og meddrag i
bakerrom/kjøkkenrom
Detalj av bakerovn sett fra siden.
Pipeløp for stor støpjernsgryte.
Detalj av verktøyspor i bakerrom/kjøkkenrom. Her kan en
gjøre videre undersøkelser om hvilke redskap som er
brukt.
Detalj av ovnsluke og dette er Ulefos
værk n:1.
Detalj av årstall skurd i veggen. 1647 kan jeg tyde, og
mest sannsynlig er det dett som er brukt som datering av
fylkesantikvaren i 1988!
Feltundersøkelse av bryggerhuset på Smertu, gnr/bnr 90/1
Detalj av vindu (v3) som er en 1980
talls middelmådig kopi. Beitski er også
skiftet ved innsetting av dette vinduet.
Detalj av brannmur i tegl, pusset med
kalk. Røykutløp for ovn i stue/soverom.
Detalj av innerdør med 3 speil fra midten
av 1800 tallet. Gulvbord i 1”x4” med not
og fjær og 1”x5”perlestaff i himling.
Detalj av gerikter, i empire utførelse. Dette er
det eneste vinduet med de originale geriktene.
Detalj av hjørneskap og kledning vegg i 4”
perlestaff.
Feltundersøkelse av bryggerhuset på Smertu, gnr/bnr 90/1
Detalj delevegg fra tilbygg anno 1830-50.
Brukes i dag som vedskjul.
Detalj av sperretak med små åser.
Detalj av verktøyspor fra tilbygget. Her
har man ikke vært like nøye med
tilhoggingen.
Samme utførelse av taket er gjort i
tilbygget.
Detalj av kamnov fra tilbygget.
Detalj av langvegg til tilbygget som er
utført som fotingsrøst.
Mer detaljert kamnov.
Detalj av gavl.
Feltundersøkelse av bryggerhuset på Smertu, gnr/bnr 90/1
Feltskisse fra registreringsarbeidet av bryggerhuset på Smertu gård, som suppleres med foto.
Feltundersøkelse av bryggerhuset på Smertu, gnr/bnr 90/1
Feltskisse fra registreringsarbeidet av bryggerhuset på Smertu gård, som suppleres med foto.
Feltundersøkelse av bryggerhuset på Smertu, gnr/bnr 90/1
Feltundersøkelse av bryggerhuset på Smertu, gnr/bnr 90/1
Feltundersøkelse av bryggerhuset på Smertu, gnr/bnr 90/1 og vurdering av
hovedbygg.
Smertu gård gnr/bnr 90/1, Hobøl:
våningshuset på Smertu er oppført i år 1700. 1 ½
etasjes stuehus med opprinnelig 2 piper, og dette er i
barokkperioden. Tilbygg er utført i 1970 og er i dårlig
tilstad enn resten av det 311 år gamle stua.
Foto er tatt i 2011
Det er brukt gran og furu om en annen i laftet og
teknikken som må være brukt på novhogget har gitt et
stutt laftehode, noe vi kan se av spesielt enkle
hjørnekasser og ingen kasser på skjøt i yttervegg.
Restaureringen påbegynte i 2005 og er fortsatt under
arbeid, og tiltakshaver registrerte noe råte i stokkene i
røstet på sørveggen.
I flere av stokkene som ble tatt ut fant en stykker fra en
smidd ljå som var satt inn i nakken og medfar på stokken.
Bygningen fikk nye maskinlagde vinduer i 1917, som må
ha erstattet rokkoko vinduet. Vinduene fra 1917 er byttet
ut med en tilnærmet kopi, men langt i fra originalen, og
dette ble gjort i 2008.
De eldste vinduene fra før 1917 er ikke å oppdrive.
Her er våningshuset registrert av fylkesantikvaren.
Foto er tatt i 1988
Jeg har ikke foto av
novhogga, og eieren har
ikke tatt bilder underveis i
arbeidet. Oppstart var i
2005 og pågår fortsatt i 2011.
Foto av rehabiliteringen fra 2008. Eieren valgte å legge gips som
vindtetting. Store deler av arbeidet som er utført er reversibelt i en eller
annen form.
Vindu til stueloft er skiftet ut og erstattet med nye
empirekopier. Alle vinduene fra 1916 er skiftet ut. Se forrige
side der fremkommer de ”opprinnelige” vinduene, skjønt de
første vinduene, mest sannsynlig i byglass? Kan ikke oppdrives.
Tverrvegg
Forsøk på empirekopi
anno 2008.
Detalj av innfesting for
tverrvegg.

similar documents