Slide 1

Report
LATAR BELAKANG
Kajian kesedaran awam berkaitan kitar semula tahun 2009 , 86% berpegetahuan
dan 64% mengamalkan aktiviti kitar semula.
BKS sebagai projek perintis dan usaha memupuk amalan kitar semula di kalangan
generasi muda khususnya para pelajar diperkenalkan pada tahun 2010 melibatkan
31 sekolah iaitu 11 Selangor dan 20 sekolah di Johor.
Diperluaskan pada tahun 2011 di sekolah Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur,
Pahang, dan Kedah dengan penglibatan sebanyak 110 sekolah.
PELUASAN PROGRAM BANK KITAR SEMULA
2011
2012
2013
• Sekolah Rendah dan Menengah
• Tadika
• Semua IbuPejabat Negeri dan
Cawangan
• Modul Latihan Kelab Kitar
Semula sekolah rendah dan
menengah
• Penambahan bilangan bank
kitar semula di sekolah dan
tadika
• Pejabat agensi kerajaan dan
swasta ( BSN, PUNB )
• Penambahan bilangan bank
kitar semula di sekolah dan
tadika
• Penubuhan Kelab Kitar Semula
di sekolah rendah dan
Menengah
• Modul Latihan PSP dan Kitar
Semula Merentas Kurikulum
Prasekolah dan Tadika
PENAMBAHBAIKAN PROGRAM BANK KITAR SEMULA
Bekerjasama dengan Maybank untuk pembukaan buku akaun
pelajar yang terlibat dengan bank kitar semula di sekolah.
Kad pintar bank kitar semula digunakan sebagai kad pekerja
PSPA ( 2 fungsi ).
Penggunaan sistem mata ganjaran dan penebusan.
IMPAK DARI PROGRAM BANK KITAR
SEMULA
( Pendedahan pengetahuan dan amalan
kitar semula kepada masyarakat )
TAHUN
BIL. ORANG
POPULATION
EQUIVALENT (P.E)
JUMLAH
2010
29441
4
117764
2011
57526
4
230104
2012
81624
4
326496
2013
113539
4
454156
JUMLAH
1,128,520
PERANCANGAN MASA DEPAN
Penambahan bilangan program bank kitar semula di 900 sekolah pada
tahun 2014 - ( 100 sekolah x 9 negeri )
Penerbitan modul pengajaran dan pembelajaran pengurusan sisa
pepejal dan kitar semula merentas kurikulum di prasekolah dan tadika
pada tahun 2014
Pelaksanaan bank kitar semula di IPTA/IPTS
Mewujudkan anugerah kelab kitar semula terbaik peringkat negeri dan
kebangsaan bagi kategori sekolah rendah dan menengah.
Pelaksanaan bank kitar semula di program PLKN
Pelaksanaan : Julai 2010

similar documents