Скачати презентацію

Report
Навчально-методичне
та дидактичне забезпечення
реалізації змісту програми
«Природознавство» та особливості
роботи з підручниками у 1та 2 класах
Районний семінар учителів початкових класів
формування
природознавчої компетентності учнів
шляхом засвоєння системи
інтегрованих знань
про природу і людину,
основ екологічних знань,
опанування способів
навчально-пізнавальної
і природоохоронної діяльності,
розвиток ціннісних орієнтацій
у ставленні до природи.
формування
 базових, загальнопредметних і предметних компетентностей
 цілісної природничо-наукової картини світу
 уявлень і понять про об’єкти та явища природи
 дослідницьких умінь і здатності спостерігати
 досвіду навчально-пізнавальної і практичної природоохоронної діяльності учнів
 способів навчально-пізнавальної діяльності учнів
 навичок самостійної роботи учнів з інформацією
 засвоєння норм етичного, естетичного, морального ставлення людини до природи
Обсяг навчального часу – 270 годин,
із них 18 – резерв,
1 – 4 класи по дві години на тиждень у кожному класі
“Взаємозв’язки у
природі”
“Земля – планета
Сонячної системи”
“Україна
на планеті
Земля”
“Об’єкти
природи”
“Рідний
край”
“Охорона і
збереження
природи”
“Методи
пізнання
природи”
 Сучасні освітні технології
 Місцевий природознавчий і краєзнавчий матеріал
 Екскурсії у природу
 Спостереження за довкіллям
 Практичні роботи
 Дослідницька діяльність
 Демонстрація
 Міні - проекти
 Екологічні акції










Спостереження у природі
Власні дослідження учнів
Практичні роботи
Демонстраційні і фронтальні досліди
Виготовлення моделей явищ природи
Екологічне моделювання
Вирішення ситуативних завдань
Робота з інформаційними джерелами
Практична діяльність з охорони природи
Проектні технології
Реалізація практичного спрямування
курсу здійснюється через:
• дослідницьку робота;
• спостереження;
• екскурсії;
• міні - проекти
Дослідницька робота на уроках
природознавства
У процесі проведення дослідів учні виконують такі практичні
дії:
 сприймають, усвідомлюють й осмислюють мету
проведення досліду;
 висувають гіпотези, які допомагають досягти мети його
проведення;
 встановлюють умови, необхідні для проведення досліду;
 визначають, які матеріали, обладнання та вимірювальні
прилади необхідні;
 складають план проведення досліду;
 письмово або усно фіксують результати дослідів, стисло
описують хід роботи.
Спостереження є фундаментом і універсальним методом
вивчення природи. Вони мусять бути планомірними,
вибірковими, цілеспрямованими, умотивованими,
усвідомленими.
У 2-му класі проводити спостереження за природою варто двічі на
тиждень, у ті дні, коли є уроки природознавства, і відразу робити записи
у зошиті з друкованою основою.
У підручнику з природознавства для 2-го класу вміщено докладну
інформацію про ведення спостережень у різні пори року. Її висвітлено у
таких рубриках: завдання для ведення спостережень восени (взимку,
навесні..); як спостерігати за природою восени (взимку, навесні…);
осінній (зимовий, весняний) календар природи. У календарі наведено
зразки внесення результатів спостережень у такій послідовності: місяці й
поділ відповідних пір року на періоди; зміни впродовж сезонів
температури і стану неба – хмарності; природні явища в житті рослин і
тварин.
Після проведення спостережень безпосередньо в природі під час
екскурсій педагог разом з учнями в класі аналізують побачене, роблять
висновки, порівнюючи спостереження з народними прикметами,
прислів’ями, приказками, загадками.
Поради щодо проведення уроків - екскурсій
 Навчальні екскурсії можна проводити до вивчення теми (вступні екскурсії), або після вивчення
теми (узагальнюючі екскурсії).
 Кожну екскурсію учитель заздалегідь ретельно готує. Попередньо йому необхідно самому
побувати на місці проведення екскурсії; знайти найбільш цікаві типові об'єкти; вивчити і
визначити маршрут, зручні місця для зупинок; продумати характер самостійних спостережень
учнями; з'ясувати, що діти можуть зібрати для колекцій (без збитку для природи); скласти план
проведення екскурсії; намітити основні питання для підсумкової бесіди.
Повинні бути підготовлені до екскурсії й учні. Учитель знайомить дітей із задачами і метою
екскурсії; на уроці, що передує екскурсії, ставить перед учнями питання, що вони повинні будуть
вирішити на екскурсії; розподіляє завдання для спостережень і збору природного матеріалу.
 Успіх екскурсії багато в чому залежить від її організації. З цією метою клас можна розділити на
невеликі групи (по 5—6 чоловік) і призначити в кожній старшого, котрий буде відповідати за
порядок і виконання завдань. Кожна група має відповідне спорядження: компас, лопатки, папки
для гербарію. етикетки, баночки, лупу і т.п. у залежності від характеру екскурсії. Головне, щоб учні
знали, що і як треба побачити, розглянути, довідатися в природі.
 Відповідно до місцеві й об'єктаів вивчення учитель визначає структуру, методи проведення
екскурсії і складає план-маршрут. Добре, якщо вчителю, а може бути, і учню удасться зробити
кілька фотознімків.
 Бажано побачити діяльність людини по охороні природи (підгодівлю птахів, штучні гнізда,
кормові столики для птахів та інших тварин і т.д.) і самим узяти безпосередню участь у цій роботі.
 Наприкінці екскурсії вчитель проводить бесіду по питаннях.
 У наступні дні діти оформлять з матеріалів екскурсії виставку в куточку природи. Зібрані
матеріали можна використовувати на предметних уроках природознавства, а також на уроках
читання, образотворчого мистецтва, трудового навчання.
Кілька порад, щоб полегшити підготовку уроку-проекту
1. У змісті теми проекту діти можуть виділити актуальну для себе проблему
2. З’ясуйте, чи зможете протягом 40 хвилин розробити з учнями проект за всіма етапами.
Реально, якщо це будуть монопредметні проекти прикладного чи інформаційноознайомлювального характеру.
3. Поміркуйте, чи посильним для учнів буде цей проект, чи мають вони достатній досвід
для самостійної діяльності (нагадаємо, якщо кожен крок у проекті буде керуватися
вчителем, це буде не проект, а просто виконання завдання вчителя).
4. Визначте дидактичну мету проекту (які нові знання та вміння потрібно засвоїти учням,
яким має бути результат і яке в нього буде застосування).
5. Підготуйте заздалегідь всі необхідні засоби (інформаційні, технічні, природні тощо).
6. Чітко сплануйте діяльність усіх учасників проекту. Для цього можна скористатися
такою схемою:
 Мотиваційний етап. Учитель повідомляє тему та задум проекту, створює
позитивний емоційний фон для роботи. Учні обговорюють задум, пропонують
власні ідеї.
 Етап планування діяльності. Вчитель і учні спільно формулюють задачі проекту,
складають план для їх розв’язання, визначають критерії оцінювання, узгоджують
шляхи діяльності.
 Інформаційно-операційний
етап. Учні відбирають потрібний матеріал,
опрацьовують його, безпосередньо виконують проект. Учитель координує
діяльність учнів, при потребі допомагає.
 Рефлексивно-оцінювальний етап. Учні демонструють отриманий результат; разом
із учителем аналізують і оцінюють діяльність; з’ясовують, як по-іншому можна
було б вирішити проблему та як покращити отриманий результат.
Навчальні
програми
Зошити
з друкованою
основою
Конспекти
Підручники
Типові
навчальні
плани
початкової
школи
Методичні
листи
Міністерства
освіти 2012р.
та 2013 р.
Календарне
планування
68 годин (2 години на тиждень);
1 клас
2 клас
 Вступ (1 год)
 Вступ (4 год)
 Світ, у якому ти живеш (14 год)
 Природа восени (17 год)
 Світ неживої природи (7 год)
 Природа взимку (8 год)
 Світ живої природи (17 год)
 Природа навесні (14 год)
 Рідний край (10 год)
 Природа влітку (14 год)
 Моя країна – Україна (8 год)
 Запитання до природи (5 годин,
 Запитання до природи (5 год,
упродовж року, тематика за вибором
учителя)
 Резерв (6 год)
упродовж року)
 Резерв (5 год)
* Розділи
- мандрівки в природу
* Теми уроків - у вигляді запитань
* Конструювання тем уроків - алгоритм: “Ти дізнаєшся“,
"Завдання знавця природи“
* Навчальний матеріал - рубрики "Робота в парі",
"Робота в групі", "Позакласні завдання",
"Граємося й навчаємося", "Український віночок"
"Пам'ятка друга природи“, “Довідкове бюро пані Природи”,
* Уроки-екскурсії - "Подорожі в природу“
* Рубрика "Дослідницька лабораторія“
* Система завдань - "пригадай", "роздивись", "розкажи",
"послухай", "поміркуй", "запам'ятай“
* Віртуальні герої
* Кінець розділу - 1 година для узагальнення і систематизації
знань
* Умовні позначення
* Стандартний зміст
* Доступний виклад матеріалу
* Практичні роботи
* Досліди, спостереження у природі
* Ситуативні завдання
* Практична діяльність з охорони природи
* Рубрики: "Дай відповідь на запитання і виконай завдання",
"Попрацюй у парі", "Поміркуй і дай відповідь (запитання для
допитливих)", Твої відкриття", "Виконай дослід"
* Для творчого вчителя
* Місцеві умови
* Диференційований підхід
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
๏
Практичне спрямування змісту,
Правила поведінки серед природи,
Участь у природоохоронній діяльності
Дослідження – дослід,
Проектна діяльність – міні-проекти,
Число завдань,
Завдання - продуктивні,
Завдання для домашніх дослідів,
Інформація для дорослих.
Доцільні ілюстрації у формі малюнків та фото про природу
Т. Гільберг, Т. Сак
«Зошит з природознавства»
до підручника «Природознавство»
(Т. Гільберг, Т. Сак)
для 1-го та 2 – го класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
І.В. Грущинська «Зошит друга природи»
до підручника «Природознавство»
(І.В. Грущинська )
для 1-го та 2 – го класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
Природознавство.
Авторські розробки уроків
за новою програмою
Журнал “Початкова освіта”, №26-27, липень
2012,с.35-40, автори Гільберг Т. Г., Сак Т. В.
Назва теми
Ключові питання уроку
Практичні роботи, досліди, спостереження
Таблиці
Альбоми
Предметні
малюнки
Картки
Інтернет –
ресурси
Муляжі
Лабораторні
прилади
Колекція
гірських
порід
Географічна
карта України
Прилади для
дослідження
природи
Повторюємо методику викладання
природознавства
Подумайте та дайте відповідь!
?













http://metodportal.net/node/595 Методичний портал
http://ditky.at.ua Діткам все
http://viki.rdf.ru/ Презентації
http://shools-geograf.at.ua/load/prezentacii/6_klass/01/59-10-627 Сайт вчителя географії,
http://900igr.net/ Презентації та флеш-ігри
http://percha-shodunka.ucoz.ru Вчителям та батькам.
http://educat.at.ua/ Презентації
Сайт учителя П'ятих Олени Іванівни Презентації, статті
http://www.pochatkova-shkola.net/ ВЕБ-сторінка журналу
“Початкова школа"
http://cnml.com.ua/index.php?cat=38 Центр навчальнометодичної літератури
http://konserg.ucoz.ua/ Освітній сайт для сучасних педагогів
http://yrok.at.ua/ Методичні розробки, ігри, загадки,
посилання на довідники, словники, енциклопедії.
http://teacher.at.ua/ Початкова школа. Вчитель -вчителю.

similar documents