pembentangan jpict a..

Report
1
MERIT
DEMERIT
BIRO
PENGADUAN
AWAM
HELPDESK
BERSEPADU
BKPA
PERGERAKAN
ANGGOTA
Bahagian
Korporat dan
Perhubungan
Awam
ADUAN SISA
E-DIREKTORI
STAR RATING
2
PENGURUSAN
ANGGOTA
PERTUKARAN
ANGGOTA
LNPT
BANK DATA
SIJIL
BSM
Bahagian Sumber
Manusia
KEHADIRAN
AKTIVITI
E JAWATAN
E LATIHAN
EZ LEAVE
3
ASET
TUNTUTAN
BKWP
Bahagian
Kewangan
dan
Perolehan
STOK
SEBUTHAR
GA
REKOD
KEMASUKAN
HASIL
4
PUSAT MAKLUMAT
TEKNIKAL
PENYELENGGARAAN
PENGHAWA DINGIN
BAHAGIAN
TEKNIKAL
KEMUDAHAN
PENGURUSAN SISA
PEPEJAL
MY SISA
5
My
Attendance
SELENGGARA
REKOD
KENDERAAN
E-LIBRARY
ETEMPAHAN
BKP
Bahagian
Khidmat
Pengurusan
PENGURUSAN
SURAT
6
BKSKA
Bahagian Kitar
Semula dan
Kesedaran Awam
• BANK KITAR SEMULA
• MALAYSIA BOOK OF RECORD
(MBR)
7
SISTEM GARIS
PANDUAN (SGP)
Penyampaian
maklumat terkini
berhubung Garis
Panduan PPSPPA
E-LESEN
PENGURUSAN
SURAT
Semakan status
berkaitan
permohonan lesenlesen
Pemantauan
pergerakan surat
bermula dari
pejabat KPE
Unit Pelesenan
Tidak digunakan
untuk sementara
waktu
Telah digunapakai
untuk lesen KT dan
PA sahaja
TCEO minta buat
kajian lanjut.
(Tindakan En Karim)
Warga kerja PPSPPA
Masih di peringkat
prototaip
Demo prototaip pada
14 februari 2014.
8
KUIZ KITAR
SEMULA
• Untuk pameran kitar semula
• Digunakan semasa pameran sahaja
EZ LEAVE
• Memohon dan merekod serta mengurus
maklumat cuti seluruh anggota di
PPSPPA
• Sedang digunapakai
SEBUTHARGA
• Menyimpan rekod dan transaksi
pembekal sebutharga di PPSPPA
• Perlu bincang semula bersama seksyen
perolehan
9
SINGLE SIGN
ON
Tindakan segera
bagi sistem-sistem
yang perlu diambil
tindakan
PERGERAKAN
ANGGOTA
MY SISA
Warga kerja perlu
mengisi pergerakan
rasmi atau tidak rasmi
semasa waktu
bekerja
Laporan
penjanaan sisa
pepejal di seluruh
Malaysia
Disyorkan menjadi
satu modul dalam
sistem thumbprint
Masih di peringkat
prototaip
Sedang digunapakai
Mesyuarat bakal
diadakan pada 12
Mac 2014 bersama
TkPE (T)
Warga kerja PPSPPA
Sebanyak 11 sistem
telah diletakkan di SSO
Sedang digunapakai
10
KEHADIRAN
MAJLIS RASMI
• Merekodkan kehadiran warga kerja untuk sesuatu
majlis atau aktivit rasmi anjuran PPSPPA
• Hanya digunapakai di Ibu Pejabat (HQ) Kuala
Lumpur sahaja
PENGURUSAN
ANGGOTA
• Sistem pengurusan maklumat peribadi anggota
• Sedang digunapakai
SISTEM
PENGURUSAN
REKOD
KENDERAAN
• Merekodkan segala maklumat berkaitan
kenderaan PPSPPA. Berfungsi sebagai 'birth
certificate' kepada kenderaan
• Digunapakai di seluruh ibu pejabat HQ dan Negeri
11
E LATIHAN
• Digunakan untuk
menyimpan rekod
latihan setiap
anggota sepanjang
perkhidmatannya di
PPSPPA
• Perlu bincang
semula bersama BSM
untuk perubahan
major (Kajian
Semula)
PERTUKARAN
ANGGOTA
BANK DATA
SIJIL
• Memudahkan urusan
permohonan dan
pengurusan
pertukaran
penempatan warga
kerja PPSPPA
• Sistem perlu dikaji
semula bersama BSM
• Memberi kemudahan
kepada warga kerja
mencetak sijil (bila
perlu)
• Dicadangkan untuk
menjadi sub modul di
dalam Sistem E
latihan
12
BIRO
PENGADUAN
AWAM (BPA)
MALAYSIA
BOOK OF
RECORD (MBR)
• Membantu pengurus
cawangan memantau aduan
yang diterima oleh BPA
• Sedang digunapakai
• Mencatat hasil kutipan barang
kitar semula di sekolah-sekolah
untuk Program MBR
• Tidak digunapakai selepas
MBR 2013
13
TUGASAN
HARIAN
• Merekodkan
segala tugasan
yang dilakukan
oleh warga kerja
setiap hari
• Dicadangkan
digantikan dengan
Sistem
MyTaskManager
MY
ATTENDANCE
(THUMBPRINT)
• Memudahkan
Pengarah
Bahagian / Ketua
Jabatan
memantau rekod
kehadiran warga
kerja di bawah
seliaan,
PENGURUSAN
STOK
• Mengawal dan
menyelia jumlah
stok yang
terdapat di stor
PPSPPA
• Digunapakai di
seluruh Ibu Pejabat
HQ dan Negeri
serta cawangan
PPSPPA
14
SISTEM
TUNTUTAN
BANK KITAR
SEMULA (BKS)
• Memudahkan anggota untuk
menyemak status tuntutan
perjalanan mereka
• Masih dalam pembangunan
• Merekod hasil barang kitar
semula warga kerja PPSPPA
sepoanjang tahun
• Sistem ini dicadangkan untuk
dibuka kepada orang awam
15
MERIT DEMERIT
Merekod merit atau
demerit anggota
mengikut kriteria yang
telah ditetapkan
Digunapakai di
seluruh Ibu Pejabat
HQ dan Negeri serta
cawangan PPSPPA
Sedang digunapakai
SISTEM ASET
Merekod segala
maklumat aset di
PPSPPA
Sistem ini dalam
perancangan untuk
tidak digunapakai
sepenuhnya. Seksyen
Aset sedang dalam
proses membuat
kertas kerja untuk
membeli sistem Aset
daripada KPKT
E-TEMPAHAN
Memudahkan urusan
tempahan bilik
mesyuarat,
kenderaan dan
makmal komputer
Dicadangkan
dipanjangkan ke
peringkat negeri.
Cadangan
penambahan sub
modul pinjaman
seperti peralatan ICT,
barangan Korporat
dan Barangan
Pameran Kitar Semula.
16
LARIAN KITAR
SEMULA
• Merekod maklumat peserta, melihat status
penghantaran barang kitar semula
• Digunapakai sepanjang acara Larian Kitar
Semula bagi setiap tahun
LNPT
• Merekod maklumat LNPT setiap anggota
PPSPPA
• Sedang digunapakai
SISTEM
PENERIMAAN
HASIL
• Merekod maklumat penerimaan hasil dan
bayaran dikaunter.
• Masih menunggu status bagi
pembangunan sistem dari pihak BKWP
17
SISTEM EADUAN (CALL
CENTER &
COMSIS)
•Hotspot aduan mengenai
sampah longkang dan
rumput bagi semua
negeri yang
melaksanakan Akta 672
•Masih dalam
perbincangan untuk
dibangunkan pada bulan
Jun 2014
SISTEM IWEBS
SISTEM I-SIS
• Warga kerja
memohon untuk
kemasukan maklumat
ke intranet, laman
web dan portal
secara online
• Sistem ini dijangka
dibangunkan pada
bulan April 2014
• Warga kerja untuk
memohon
pembangunan sistem
baru dan
penambaikan sistem
secara online
• Sistem ini sedang
dibangunkan dan
dijangka siap pada
awal Mei 2014
18
STAR RATING
HELPDESK
BERSEPADU
TAPAK
PELUPUSAN
(KEMUDAHAN)
• Menilai prestasi pengurusan kualiti di setiap
bahagian, cawangan dan negeri
• Digunapakai apabila terdapat penilaian yang
dilakukan oleh pihak pengurusan PPSPPA
• Menerima aduan kerosakkan berkaitan kerosakan
komputer, bangunan dan perabot. Status aduan
dapat disemak secara terus oleh pengadu
• Sedang digunapakai
• Merekod maklumat inventori yang terdapat di
tapak pelupusan di seluruh Malaysia
• Sedang digunapakai
19
JADUAL
PEMANTAUAN
KONSESI (1Sprec
Center)
METER
READING
• Menyemak jadual kutipan
dan pembersihan awam
• Sedang digunapakai
• Merekod jumlah transaksi
penggunaan mesin fotostat
di PPSPPA
• Sistem ini tidak digunapakai
lagi semenjak tahun 2013
20
E-LIBRARY
Menyimpan transaksi
pinjaman buku dan
denda. Sistem ini
berfungsi untuk
menyimpan maklumat
setiap buku seperti
sipnopsis, nama
pengarang, nama
penerbit dan lain-lain
Sistem ini tidak
digunapakai lagi
semenjak tahun 2013
E-DIREKTORI
E-JAWATAN
Memaparkan profil
warga kerja PPSPPA
untuk rujukan umum
Membolehkan orang
luar untuk memohon
jawatan kosong
yang ditawarkan
oleh PPSPPA.
Sistem ini diletakkan
di intranet dan
Portal PPSPPA
Sistem ini dibuka
apabila terdapat
jawatan kosong di
PPSPPA
21
PENYELENGGARAAN
PENGHAWA DINGIN
DOKUMEN
PENGARAH
NEGERI
• Merekod maklumat
penghawa dingin dan
penyelenggaraan di PPSPPA
• Sedang digunapakai
• Memuat naik dokumen dari
Ibu pejabat negeri sebagai
laporan dan informasi dari
negeri ke seluruh Ibu Pejabat
dan cawangan PPSPPA
• Sedang digunapakai
22
SISTEM REKOD
KEMASUKAN
HASIL (SISTEM
KEWANGAN)
• Merekod kemasukan hasil atau
sebarang pembayaran balik
dari anggota ke PPSPPA
• Sistem ini akan dinaiktaraf dari
segi paparan dan dijangka siap
dibangunkan pada Jun 2014
SISTEM PUSAT
MAKLUMAT
TEKNIKAL
• Merekod dan menyimpan data
jalan, longkang, rumput dan
tong sampah yang dimasukan
oleh penguatkuasa yang
terlibat.
• Sedang digunapakai
23
24
E-MAINTANANCE
(KADAR HARGA)
• Q3
• TIDAK PERLU
DIBANGUNKAN
I-TELL (E-ATURCARA)
• Q4
• TIDAK PERLU
DIBANGUNKAN
PEMANTAUAN
PROJEK (OSC
PPSPPA)
E-LEGAL (E-NASIHAT)
• Q1
• PERLU KEPUTUSAN
UNTUK
DIBANGUNKAN
• Q1
• PERLU KEPUTUSAN
UNTUK
DIBANGUNKAN
I-TELL (MY PERALATAN)
MY SCHEME CONTROL
GIS (MAP GUIDE OPEN
SOURCE)
• Q2
• TIDAK PERLU
DIBANGUNKAN
• Q2
• PERLU KEPUTUSAN
UNTUK
DIBANGUNKAN
25
SISTEM INVENTORI
PPSPPA (PEMBERSIHAN
AWAM)
• Q3
• PERLU DIBANGUNKAN
E-TEMPAHAN
(TEMPAHAN PAR)
• Q3
• TIDAK PERLU
DIBANGUNKAN
SISTEM PENGURUSAN
KEWANGAN (MODUL
E-PAYMENT)
• Q3
• TIDAK PERLU
DIBANGUNKAN
E-TEMPAHAN
(PERALATAN SUKAN)
• Q1
• PERLU DIBANGUNKAN
E-TEMPAHAN
(TEMPAHAN
PERALATAN ICT)
PENILAIAN
PRESTASI (SKT)
• Q4
• TIDAK PERLU
DIBANGUNKAN
• Q1
• PERLU
DIBANGUNKAN
26
E-FILING
(PENGHANTAR
MEMO DAN SURAT)
• Q3
• TIDAK PERLU
DIBANGUNKAN
E-FILING
(PERGERAKAN
MEMO, SURAT, FAIL)
• Q4
• TIDAK PERLU
DIBANGUNKAN
MPK DAN FAIL MEJA
• Q1
• PERLU KEPUTUSAN
UNTUK
DIBANGUNKAN
27
28

similar documents