er = + 7 o - Suomen Navigaatioliitto

Report
Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007
Suomen Navigaatioliitto
Finlands Navigationsförbund rf
Saaristomerenkulkuopin tutkinnon 20.04.2012 tehtävien ratkaisu
Tutkinnossa käytetty moottorivene on 13 metriä pitkä, sen syväys on
1,2 metriä ja korkeus 3,4 metriä. Veneen varustukseen kuuluu
pääkompassin (jonka eksymätaulukko ohessa) lisäksi myös kiinteä
varakompassi. Tehtävissä merikartan mukainen eranto on 7o I.
Tehtävät ovat toisistaan irrallisia ja ne voidaan ratkaista
halutussa järjestyksessä.
1
Teht.1.
Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007
Ajat suoraan kohti pohjoista. Kello 13.20 Norruddin merimajakka
on suoraan sivulla oikealla yhden meripeninkulman etäisyydellä.
Milloin Norrbådanin tunnusmajakka on suoraan idässä ja mitkä
ovat koordinaatit, kun veneen nopeus on kuusi solmua?
Suoraan sivulla oikealla 
ts=TS+kk=000°+090°=090°
Matka=1,7M
Nopeus= 6 kn
Ajoaika=
1,7M
= 17 min
6 kn
Perillä klo 13.37
TS=000°
63°55,63’P
25°37,80’I
1,7M
1M
ts=090°
Itä=ts=090°
2
Teht. 2.
a) Päätät tarkistaa varakompassin eksymän.
Ajat tarkasti 4,5 m väylää kohti Skogbölen linjatauluja ja varakompassi näyttää 164º. Mikä on
varakompassin eksymä ajetulle suunnalle?
Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007
eks=MS-KS
TS = 177o
er =(+)-7o
MS = 170o
-KS= 164o
eks = + 6o
TS=177°
…..
b) Lähellä oleva alus antaa viisi (
)
lyhyttä äänimerkkiä mitä se tarkoittaa?
En ymmärrä aikeitanne! MTS 34 sääntö kohta d.
3
Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007
Teht. 3. Ajat 4,5 metrin väylää pitkin kohti pohjoista. Kun
oikeanpuoleinen keulakulma Viiran merimajakkaan on 070º, otat
kompassisuunnaksi 300º, jota ajat 2 meripeninkulmaa.
a) Mitkä ovat koordinaatit käännöshetkellä?
Viiraan
TS = 357° 63°57,25’P
Kk =+ 070° 25°41,70’I
ts = 067°
KS = 300o
eks = + 4o
MS = 304o
er = +7o
TS = 311o
ts=067°
2M
b) Mitkä ovat tulopaikan koordinaatit?
TS=357°
63°55,91’P
25°45,12’I
4
Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007
Teht. 4.
Olet Mervinniemen itäpuolella. Päätät tarkistaa sijaintisi
käsisuuntimakompassilla. Suunnit Möylyn sektoriloiston
kompassisuuntimassa 046º ja Viiran merimajakan
kompassisuuntimassa 268º. Mikä on sijaintisi suuntimishetkellä?
Möyly
ks = 046o
eks = ms= 046o
er = + 7o
ts = 053o
Viira
ks = 268o
eks = ms = 268o
er = + 7o
ts = 275o
ts=053o
ts=275o
Lat 63o56,90’P
Lon 25o,53,71’I
5
Teht 5.
Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007
Kello 15.20 olet 5,2 metrin väylällä ja Viiran merimajakka on
suoraan sivulla oikealla. Tästä pisteestä ajat KS 106º 2,3M viiden
solmun nopeudella.
a) Mikä on ajoaika?
KS = 106o
eks = -2o
MS = 104o
er = + 7o
TS = 111o
2,3M
 60 
5kn
27 min 36sek
Ajoaika 
6
ts=188°
2,3M
ts= 188°
b) Missä kompassisuuntimassa (käsisuun- er= (+)-7°
timakompassilla mitattuna) ja millä
ms= 181°
etäisyydellä olet Möylyn sektoriloistosta
eks= ajon jälkeen?
Ks= 181
1,48M
TS=111o
Teht 5. c.
Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007
Matkalla näet aluksen, joka näyttä vieressä olevaa merkkikuviota.
Mistä on kyse?
Ohjailukyvyltään rajoitettu alus (Sääntö 27 b2.)
7
6. Lähdet Vilniemen venesatamasta ja tarkoituksenasi on ajaa Norrbådanin
Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007
tunnusmajakalle. Piirrä tutkintokarttaan suunniteltu reittisi ja merkitse ne linjat,
turvarajat ja käännöspisteet, joita käytät hyväksesi. Lisäksi merkitse vaaralliset
kohteet!
Kohti Norruddin
merimajakka
8
Teht. 7.
Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007
a) Kaksi purjealusta, joilla on tuuli eri puolilta, lähestyy toisiaan niin,
että yhteen törmäämisen vaara on olemassa. Kumpi on meriteiden
sääntöjen mukaan väistämisvelvollinen?
Kun aluksilla on tuuli eri puolilta väistää se, jolla on
tuuli vasemmalta. Sääntö 12 a)1).
b) Mitä meriteiden säännöt määräävät sen aluksen
toimenpiteistä, joka ei ole väistämisvelvollinen?
1. On, mikäli mahdollista, pidettävä nopeutensa ja suuntansa
2. Mikäli se alus joka on väistämisvelvollinen ei ryhdy
toimenpiteisiin, on toinen alus velvollinen väistämään. Sääntö 17.
c) Mitä tarkoittaa meriteiden säännöissä ohjailukyvytön alus?
alusta, joka erityisten olosuhteiden takia ei voi ohjailla näiden
säätöjen vaatimusten mukaan eikä näin ollen kykene
väistämään muita aluksia. (Sääntö 3 f).
1
9
Teht. 8.
Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007
a) Mainitse vähintään neljä asiaa, jotka on meriteiden sääntöjen
mukaan otettava huomioon arvioidessa aluksen turvallista
nopeutta.
Vallitseva näkyvyys
Liikenteen tiheys
Aluksen ohjailukyky
Taustavalaistus pimeän aikana
Vallitseva tuuli, merenkäynti, virta ja vaarojen läheisyys
Aluksen syväys suhteessa käytettävissä olevan
kulkuveden syvyyteen
(Sääntö 6 kohta a.)
b) Miten toimit, kun näet seuraavat vesiliikennemerkit.
Ajan enintään 9 km/h (n. 4,8kn). Mikäli aallonmuodostus on edelleen liian suuri, vähennän
nopeuttani vielä tästä.
10
Teht. 9.
Merkitse rastilla oikea vaihtoehto:
a) 16-vuotias saa kuljettaa rekisteröityä
moottorivenettä.
b) Mercatorin projektio vääristää pinta-aloja
c) Länsiviitan valotunnus on VQ(9)10s
Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007
Oikein
Väärin
11
Teht. 10.
Copyright Suomen Navigaatioliitto, 2007
12
a) Millaisten alusten on väistettävä kalastusta harjoittavaa alusta?
Moottorialus
Purjealus
(Sääntö 18 kohta a ja b)
b) Minkälaisia valoja ja merkkikuvioita alle 50 metriä pitkän aluksen on
näytettävä meriteiden sääntöjen mukaan silloin, kun se on ankkuroituna?
Ympäri näköpiirin näkyvä valkoinen valo sekä musta pallo.
(Sääntö 30 kohta a ja b.)
c) Mikä on meriteiden sääntöjen tarkoitus?
Yhteentörmäämisen estäminen merellä
Sääntöjen virallinen nimi on: ”Yleissopimus kansainvälisistä
säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä.”

similar documents