Hva hvis oljen ble borte

Report
Hva hvis?
Oljen plutselig ble borte
Scenario
I 150 år har vi utvunnet den fra bakken. Et
drøyt, allsidig drivstoff som har gjort vår
moderne verden mulig. Oljen som driver
bilene, flyr flyene og driver fabrikkene… Vi har
utvunnet mer enn en billion fat, omtrent like
mye skal være igjen….men plutselig viser det
seg at det er ikke mer å hente. Det får
katastrofale følger, vår verden vil forandre seg.
De første dagene - drivstoff
Vi har fortsatt noen oljereserver lagret, men det
produseres alt for lite. Lange køer ved
bensinpumpene – og mange bensinstasjoner
er tømt for drivstoff.
 Hvor mye er du villig til å betale dersom det
er siste gang du kan fylle tanken?
 Hvorfor er drivstoff så viktig?
De første dagene - transport
Biler, båt, fly, tog – alle går på drivstoff laget av
olje. Tog stanser, flyavganger innstilt.
Mennesker og varer er strandet.
 Hvorfor er transport så viktig?
 Hvilke konsekvenser har det for deg at
transport stanser opp?
 Hva slags transport bør man prioritere?
De første dagene - økonomi
De økonomiske effektene kommer raskt.
Usikkerhet stenger børshandelen. Oljeaksjer er
verdiløse. Jobbene i oljeindustrien er nå borte.
Flere tusen andre fabrikker stenger også
dørene. Millioner mister jobbene sine.
 Hvorfor stenges også andre typer fabrikker?
 Hvilke konsekvenser har det for samfunnet at
mange mister jobben?
Etter en uke..
Arbeidsledigheten er oppe i 30%. De mest
grunnleggende behov kan ikke møtes verden
over. Sentrallagre med mat er stengt. Storbyer
rammes av at varer ikke leveres.
Gårdene har for mange munner å mette. Ei ku
spiser 45 kg fôr hver dag, en gris 3,5 kg. Nå
leveres det ikke lenger fôr. Dyrene vil gå
sultne.
Etter en uke - matvarer
 Tenk
på den nærmeste matvarebutikken
der hvor du bor – hvor avhengige er de av
å få varene tilkjørt?
 Hva tror du vil skje med butikken?
 Hvordan tror du folk vil reagere hvis det
plutselig ble vanskelig å få tak i matvarer?
 Hvilke matvarer tror du det først går tomt
for, og hvorfor?
En uke - kraft
40% av jordas strøm kommer fra kullkraftverk.
Togene som tidligere fraktet kull går ikke
lenger. Store sykehus har reservegeneratorer,
men de drives med diesel – også avhengig av
olje. Strømstans og strømrasjonering innføres.
De mørke nettene skjuler en verden i
forandring. Lov og orden har kollapset.
 Hvorfor har strømstans betydning for lov og
orden?
En måned - transport
Et land bygd for biler er i desperat behov for
alternativer. Åkerland hvor man tidligere dyrket
frukt og grønnsaker brukes nå til å dyrke raps.
Olje kan utvinnes av raps og brukes som
drivstoff. Mais kan bli etanol, et alternativt
drivstoff for bensindrevne biler. I Brasil har de
gjort dette lenge allerede. De lager etanol av
sukkerrør. Tusen elbiler er allerede på gatene i
USA, på en planet uten olje kan de meget godt
være framtiden
En måned - transport
Dieselmotorer kan drives på matolje, både ny
og brukt, og er mer effektive enn de som går
på bensin. I noen steder av verden bruker man
andre råstoffer for å lage drivstoff, for
eksempel raps, korn og mais.
 Hva ville veie tyngst; å bruke disse
produktene til å lage drivstoff slik at man
bl.a. kan få kjørt ut matvarer til
befolkningen eller å bruke dem til mat?
Biodrivstoff og plastprodukter
Regjeringer står overfor vanskelige valg -skal
raps, sukkerrør og soyabønner brukes som
drivstoff eller mat.
Sult er ikke det eneste problemet. Sykehus går
tom for ting som lages av olje, f.eks.
gummihansker, legemidler, vaselin,
plastfrakker.
Biodrivstoff og plastprodukter
Å lage drivstoff av landbruksprodukter har
også en tidsavhengig utfordring – hvilken?
 Sykehusene mangler en del plastprodukter
som de har i dag – hvilke konsekvenser vil
dette få?
 Se på hva du bruker som er laget av plast –
hva kan du erstatte disse med?

Fem måneder etter
I Saudi-Arabia er det økonomisk katastrofe, 90
% av inntektene kom fra oljen - nå har den
økonomien kollapset. Japan importerte
tidligere 60 % av maten, nå vil befolkningen i et
av verdens mest velbergede land vil sulte.
 Hva burde slike land tenke på i dag for å
unngå økonomisk kollaps dersom oljen
plutselig tar slutt?
1 år etter
Sulten er verre enn tidligere. Havnene ligger
øde. Internasjonal handel finnes stort sett ikke
lenger. Verdens hærer har mistet sin styrke. Vi
dyrker så mye av det vi kan selv.
 Hva er grunnen til at det ikke er internasjonal
handel?
 Hvorfor har verdens hærer mistet sin styrke?
 Hvorfor dyrker vi så mye av det vi kan selv?
 Tror du folk bor mest i byer eller på landet?
40 år etter
Hvordan tror du verden ser ut i forhold til;
 Bosetting?
 Matvareproduksjon?
 Transport?
 Handel?
 Forurensing?
Oljen førte til økning av befolkning, økt
matproduksjon og økt handel.
Uten olje har vi fått en forandring - alt ser
annerledes ut.
At en eneste ting ble forandret, forandret alt.

similar documents