De hellenistiske storriker

Report
Anders og Ramona
 Alexander
den
Store
 Phillip den andre
av Makedonia
 Erobring
 Sammensmelting
av Gresk og
Orientalsk kultur
 Epoken leder fra
Gresk kultur over
til Kristendommen
 Etnosentrisk, det
greske står i
sentrum
 Dualistisk
syn;
sjel, kropp, ånd og
materie
 Innesperret sjel;
viktig del av
filosofiske og
religiøse retninger
 Kongen tok over
Alexandria, møteplass
 Vitenskapsmenn,
regnet ut jordens
omkrets
 Nye astronomiske
funn
 Kultur fra det gamle
Egypt og Mesopotamia
 Bygninger etter gresk
mønster
 Gresk ble et
internasjonalt språk

Kassandros’ rike (Makedonia og deler av Hellas)
Lysimakhos’ rike (Thrakia, Bosporos og vestlige Lilleasi
Ptolemaios’ rike (Egypt, deler av Syria med mer)
Selevkidenes rike (Lilleasia til India)
 Et
sentrum for
filosofi og
litteratur
 Det var et
velstående rike,
men det var og et
veldig strengt
regime!
Hovedstaden het
Pergamon
 Lysimakhos’ rike var
på mange måter det
meste imponerende
av alle fire!
 Lysimakhos’ rike var
det rikeste og dets
hovedstad Pergamon
framsto som kanskje
den mest strålende av
alle byene i
hellenistiske området

 Mest
kjent for sin
sterke flåte
 Hadde Alexandria
som hovedstad
 Verdens største
bibliotek
 Et senter for
matematikk og
vitenskap
 Dekket
i
utgangspunket det
største geografiske
området av de
hellenistiske
storrikene
 Var preget både av
sin makedonske arv
og påvirkning fra de
orientalske
despotiene i de
erobrede områdene

similar documents