Romerriket - Linksidene

Report
ROMERRIKET
Byen Roma ble grunnlagt ca. 750 år før Kristus
ROMA
• I antikken var Roma sentrum i det store Romerriket
• Byen Roma er i dag hovedstaden i Italia
• I dag kommer turister fra hele verden
til Roma for å beundre byggverkene
fra antikken
SAGNET OM ROMULUS OG REMUS
• To små gutter ble puttet i en korg og satt ut på elva Tiber.
En ulvinne fant dem, tok seg av dem og ga dem melk.
En jeger fant dem senere i skogen og tok dem med seg.
Han ga dem navnene Romulus og Remus.
• Årene gikk og de to ble sterke og modige menn. En dag fikk de vite at de egentlig var av kongeætt
og at en ond onkel hadde prøvd å drukne dem. Stolte gikk de i gang med å grunnlegge en ny by.
• Men så begynte de å krangle om hvem som skulle være konge. Begge mente gudene hadde gitt
dem et tegn. Det endte med at Romulus ble så rasende at han slo sin bror i hjel. Slik ble Romulus
konge, og byen fikk navnet Roma
ROMA BLIR SENTRUM I ET STORT RIKE
• Fra å være en liten landsby utviklet Roma seg til å bli en storby
• Fra Roma ble soldatene sendt ut for å erobre
nye landområder
• Først tok de halvøya som i dag er Italia
• Så vokste riket i løpet av flere hundre år
• Til slutt strakte det seg langt inn i Asia,
langs nordkysten av Afrika og over
store deler av Europa
DAGLIGLIV I ROMA
• Romerske soldater tok krigsfanger med seg
tilbake til Roma.
De ble solgt som slaver.
Alle rike familier hadde slaver til å
hjelpe seg i huset.
De ble også brukt til hardt arbeid i gruver og
på byggeplasser
• Det var stor forskjell på fattig og rik i Roma.
Mange bodde trangt og usunt.
COLOSSEUM
• Et stort amfiteater med plass til 50.000 mennesker
• Dette var ikke et vanlig teater med skuespill
• Her kjempet mennesker og dyr på liv og død
• Gladiatorkamper var populær underholdning
• Gladiatorer var sterke menn som ble trent opp
til å slåss mot dyr og mennesker
• De kjempet for livet, og de tapreste gladiatorene
var store helter for folket
FORUM ROMANUM
• Midt i Roma lå Forum Romanum
• Det var den viktigste samlingsplassen
• Alle viktige avgjørelser ble tatt der
• Der ble gudene æret med store templer
• Her møttes folk for å drive handel
• Her var det mange triumfbuer
• Hvis en hærfører vant et stort slag, kunne han bli æret med en slik bue
SKOLE
• Romerne snakket latin, men mange kunne også gresk
• På skolen lærte guttene å skrive og regne
• Noen jenter fra rike hjem fikk også gå på skolen
• Romerne skrev med latinske bokstaver.
Det er de samme som vi bruker
• Tallene er annerledes. De brukte romertall
• Det var veldig strengt på skolen
POMPEII – BYEN SOM VESUV GJEMTE
• 24. august i år 79 ble den romerske byen Pompeii
sin siste dag
• Vulkanen Vesuv – over byen – hadde et stort utbrudd
• Den dekte på kort tid byen i et lag av ild,
aske og glødende steiner
• Byen ble begravd fullstendig
• Utgravingen av byen nesten 2000 år senere har lært
oss mye om hvordan menneskene levde på den tiden
HVEM BESTEMTE I ROMA?
• Til å begynne med ble Roma styrt av mektige konger
• Så ble kongen avsatt og romerne innførte en styreform som de kalte republikk
• I en republikk velges lederen for en bestemt periode
• I republikken fikk alle frie romerske menn stemme
• To menn ble valgt til å være ledere.
De ble kalt konsuler og styrte riket sammen
JULIUS CÆSAR
• Den mest kjente av alle romerske hærførere
• På hans tid var riket på sitt største
• Fikk stor makt i Roma, men også fiender.
Ble drept i år 44 før Kristus
• Cæsar innførte en ny kalender med 365 dager,
med en ekstra dag hvert fjerde år
• Måneden juli er oppkalt etter Julius Cæsar
KEISER AUGUSTUS
• Het egentlig Oktavian og var Julius Cæsar sin adoptivsønn
• Fikk ærestittelen Augustus
• Erobret Egypt
• Sørget for å bli valgt til alle de viktigste stillingene i Roma
• En lang fredstid i Romerriket startet da Augustus styrte
• Brukte familienavnet Cæsar. Av dette har vi fått ordet keiser
• Ble Romerrikets første keiser og styrte i 40 år. Var keiser da Jesus ble født.
DE KRISTNE
• I Roma samlet det seg tidlig en gruppe kristne
• Den første tiden møttes de i skjul
• Keiser Nero henrettet mange kristne etter at han ga dem skylden for en stor bybrann
• Ble mye forfulgt, men det ble likevel stadig flere kristne
• På 300-tallet bestemte keiser Konstantin at kristendommen skulle være statens
religion
• I år 476 ble den siste keiser i Roma avsatt. Da hadde Roma blitt plyndret flere ganger.
NØKKELORD OM ROMERRIKET
• Romulus og Remus
• Et stort rike
• Colosseum
• Keiserne
• Kristendommen

similar documents