Bokanmeldelse

Report
Bokanmeldelser.
Starten på en anmeldelse.
- Skriv navnet på forfatteren og bokas tittel aller først.
For eksempel: ”Sofies verden ble skrevet av Jostein
Gaarder og utgitt av Schibsted forlag”. På denne
måten ”forbereder” du leseren på hvilken bok de skal
lese anmeldelse av.
- Det er viktig at dette kommer først. Det er temmelig
irriterende å oppleve halvveis i anmeldelsen at dette
ikke var boka du lette etter!
Navn og alder.
- Husk å legge til ditt eget navn og alder. På denne
måten vet leseren hva slags alder og kjønn
anmelderen er (for eksempel om han/hun er tenåring
eller voksen).
- Grunnen til at dette skal være med er fordi at vi leser
på forskjellige måter. Dette gjelder ikke bare
hastighet; unge kan for eksempel få med seg ting i en
bok som voksne ikke ser. Ulike aldersgrupper har
også ulikt syn på ting.
Hva mener du?
- Skriv tittelen på boka før du begynner på din mening.
Dette er en del av forberedelsen.
- Etter dette skriver du kort om hva du mener om boka
du skal anmelde. For eksempel at ”Dette var en av de
bedre bøkene jeg har lest”. Senere skal du fortelle om
HVORFOR du mener akkurat dette. Men før dette…
Skriv et sammendrag.
- Et sammendrag er et kort referat av boka som du skal
anmelde. Det holder at du skriver 5-7 linjer avhengig
av lengden på boka eller hvor mye som skjer.
- IKKE AVSLØR SLUTTEN! Skriv for eksempel at
”Nå får Trond hendene fulle med et mordmysterium
han skal løse…helst før det dør flere”.
Innledningen.
- Skriv litt om hvorfor du vil anmelde boka. For
eksempel at du synes at boka har et aktuelt tema eller
er morsom å lese. Ikke skriv at det var fordi du fikk
det som innleveringsoppgave!
- Ta med sjanger og tema. Ulike sjangrer kan være
fantacy (tenk Harry Potter), detektivromaner (som
Nancy Drew) eller humor (for eksempel En pingles
dagbok).
Mer om tema I.
- TEMA ER IKKE DET SAMME SOM HANDLING!
Handling er det som SKJER. I «Harry Potter og
Mysteriekammeret» er handlingen at er tre elever på
en magisk skole som må finne ut hva som foregår.
- I «Harry Potter og Mysteriekammeret» er temaet
kampen mellom det gode og onde. Det skjer onde ting i
boka; Stephanie skriver at det er mange farer som lurer.
Det gode i boka er Harry, Ronny og Hermine siden de
slåss MOT dette.
Mer om tema II.
- Tema i ulike bøker trenger ikke være komplisert. I
eventyr eller fantacy som «Ringenes Herre» er det
ofte det gode mot det onde. Andre bøker kan for
eksempel være om hvordan det er å være tenåring,
mobbing eller livet som romvesen.
- Temaet er IKKE en TING. For eksempel er ikke
temaet i «Ringenes Herre» ringen selv om den er en
viktig del av det som skjer.
Mer om tema III.
- Hvis du sliter med å finne temaet, tenk litt på hva som
er kjernen i denne boka. HVA handler dette om? I
«En pingles dagbok» serien er kjernen i boka livet til
hovedpersonen Greg.
- Temaet skal du helst kunne beskrive i en eller to
setninger. Grunnen er at dette driver ting fremover.
For eksempel det at Voldemort og hans tilhengere
gjør onde ting som Harry ikke liker og dermed må
slåss mot han eller tilhengerne hans.
Forfatteren.
- Forfatteren er minst like interessant som det som står
i boka. Finn ut om forfatteren har skrevet noe fra før.
Det trenger ikke være samme sjanger!
- Har du lest noen av forfatterens bøker fra før? Hvis
ja, skriv kort om hvor mange bøker du har lest samt
om du synes bøkene hans/hennes er gode eller
dårlige. For eksempel at: «Jeg har lest tre av de tolv
Gossip Girl bøkene som har kommet ut. De to første
var ikke så gode, men det ble bedre etter hvert».
Tid for…Handling!
- Handlingsreferatet skal ikke være så langt. Det skal
kun ha med de viktigste tingene.
- Skriv hvor dette skjer, navnet på hovedpersonene og
det viktigste som skjer. For eksempel at: ”Boka
handler om Stephanie og storebroren Luis som flytter
til en ny by. Handlingen foregår hjemme hos dem
eller på skolen…”.
- NB! IKKE AVSLØR HELE HANDLINGEN!
Dine meninger teller I.
- På dette tidspunktet skal du skrive hva DU mener om
denne boka. Og da holder det ikke å skrive at: ”Denne
boka er kul”. Det leseren vil vite er HVORFOR du
synes boka er kul.
- Det finnes ingen ”gale” meninger så lenge du
begrunner de. For eksempel kan du skrive at ”boka
var kjedelig fordi det ikke var noen spennende
handlinger”. Eller at ”boka var artig fordi personene
tabber seg ut gang på gang”.
Dine meninger teller II.
- Var det noe du likte eller mislikte ekstra godt i boka?
Skriv det ned, men prøv å ikke røpe for mye. Du kan
for eksempel skrive at ”Jeg liker måten forfatteren
beskriver skolelivet på. Det er nesten som en ekte
skoledag. Han skriver om de ulike fagene,
forskjellige lærertyper…”.
- Skriv litt om språket. Var ordene for vanskelige og
setningene for lange for eksempel? Eller var det passe
langt?
Til slutt…Oppsummering.
- Skriv kort om du vil anbefale denne boka til noen.
Hvorfor/hvorfor ikke vil du anbefale folk å lese den?
Denne biten kan være litt kortere enn resten. For
eksempel at: ”Jeg vil anbefale folk å lese denne boka
fordi den er spennende. Dessuten har den aktuelle tema
for folk som er på samme alder som hovedpersonene”.
- Hvilken aldersgruppe passer denne boka for? Du kan for
eksempel skrive: «Boka passer best for ungdom siden
temaet er veldig aktuelt for denne aldersgruppen».

similar documents