Magiske symboler

Report
Magiske symboler
Skogfinsk magi og mystikk
Runesang
Runesang har røtter 4-5000 år
tilbake i tid og skogfinnene som
kom vandrende fra Savolaks på
1600-tallet hadde med seg denne
tradisjonen til Norge
"Runesang" er direkte oversatt fra
finske "runolaulu" og må ikke
forveksles med norrøne runer.
Opprinnelig er runo et germansk
ord for hemmelighet og magi, og
laulu betyr å synge eller å synge
magisk.
tietäjä - den som vet.
Det fantes velsignelser til enhver
anledning, men skjedde det
alvorlige ulykker, tok man kontakt
med tietäjä - den som vet.
Mot sykdom
Sykdom kunne f.eks manes inn i
trerøtter
Besvergelse mot
frostskader
Pakkainen Pyron poika,
Talonpoika talleroinen,
Talvet asut aijoilla,
Kesät keikut lähtehissä...
Pukuri Frost,
du snøføykfødte kuldeblåsten,
kuldesønnen.
Vinter'n sitter du på grinda,
sæmmær'n gynger du i lauvet...
Det fins mange ulike symboler
skåret inn i vegger, vinduer og
dører: Pentagram,
håndomriss og ulike kors er
vanlige. Symbolene ble skåret
inn som beskyttelse og ble
gjerne plassert på verdifulle
bygninger og steder, som for
eksempel låve, stabbur og
stall.
Det vanligste og mest utbredte
symbolet er pentagrammet; den 5taggete stjerna
Omriss av hender
Et vanlig symbol i områder med
skogfinsk bosetting.
Symbolene ble skåret inn som
beskyttelse og ble gjerne plassert
på verdifulle bygninger og steder,
som for eksempel låve, stabbur og
stall.
Bekkekverna var viktig for å male kornet til
mjøl, og mengder av sagn, historier og
eventyr viser at den var truet både fra puken
i fossen, nissen og mennesker med kriminelle
hensikter. Ofte finner vi magiske symboler på
kvernhus.
Røykbadstua
Røykbadstua hadde status som en
«hellig» bygning for skogfinnene.
Badstua ble ofte brukt til
barnefødsler, og det var selvfølgelig
viktig å sikre den med beskyttelse
mot alt naturlig og «overnaturlig»
som kunne tenkes å være trusler
mot et nyfødt barn.

similar documents