Redningsdykking 2012 - Norsk Redningsdykkerforum

Report
Redningsdykking 2012
REDNINGSDYKKING
- DYKKING HVOR TIDEN ER DIN
VERSTE FIENDE…
Redningsdykkingens historie i Norge
1957
Oslo Brannvesen
får redningsdykkere
1995
Etter hvert
kommer andre
brannvesen til,
får lov å rykke
ut, men ikke
trene
Satt ned et offentlig
utvalg for å lage en
læreplan.
1999
Nytt regelverk
Skulle en drive med
Redningsdykking
Mal fra Sverige ble
Sertifikat:
brukt, men vi måtte
følge
Klasse R
grunnutdannelsen
til Yrkesdykking
Plassering av
kjkjyhkhjkhjkkj
Redningsdykkere
Bodø
Trondheim
Ålesund
Førde
Os
Bergen
Haugesund
Gjøvik
Drammen
Kongsberg
Stavanger
Mandal
Bamble
Kristiansand
Oslo
Fredrikstad
Alta
Tromsø
Total aktivitet for redningsdykking i
Norge 2012
Ant.
redn.dykkere
Antall
oppdrag
Antall søkdager
346
474
83
Ant. redn.
Ant. døde
34
43
Norsk Redningsdykker Forum (NRF)
-
Er et fagforum som skal arbeide for en
effektiv og sikker redningsdykkertjeneste.
Forumet er åpent for alle som innehar et
gyldig redningsdykkersertifikat klasse R.
-
Samle redningsdykker i Norge for å styrke
fagutviklingen, påvirke eksisterende
lovverk ved å være en høringsinstans.
-
Samt være en forkjemper for bedre
drukningsberedskap i Norge
Nordisk Forum for Redningsdykkere (NFR)
-
-
-
-
Skal være en sentral aktør med
hensyn til effektiv og sikker
redningsdykkertjeneste samt
dokumentation av innsatser
Skal skape større oppmerksomhet
omkring behovet for og viktigheten
av redningsdykkerberedskaper
Skal skape forutsetninger og rammer
for et stadig tettere samarbeid
mellom de nordiske landes
redningsdykkerberedskaper,
herunder utfordre lovgivningen på de
områder, hvor denne måtte opptre
som barriere, bidra til utviklingen av
fælles initiativer, fælles standarder
m.m.
Utveksle instruktører med henblik på
å harmonisere metoder
En redningsdykker må
takle mange vanskelige
situasjoner og ta raske
avgjørelser.

similar documents