Peder Claussøn Friis (1545 * 1614)

Report
Oppveksten
 Hans far Nicolas Thorolfsen Friis utdannet sogneprest
 Peder, skolegang i Stavanger
 Vokste opp i Undal sør i Audnedal
 Tok over hans far jobb
Hva gjorde han?
 Streng luthersk prest
 Et mål, utrydde kirkeskikker
 Stor tillitt hos bøndene
 Mye konflikt, både blant myndighetene og folk flest
 God venn med biskop
 Statue av Peder reist
Verker
 Interesse for norsk geograf




, historie og gamle språk
(sagaer)
De første verk, skrift om
øyer
Skrev det meste om norsk
natur
Ble oppfordret til å
oversette Snorre sturlasons
saga
Ingen skrifter ble trykt,
først etter hans død
Linker
 http://no.wikipedia.org/wiki/Peder_Clauss%C3%B8n_
Friis
 Eller søk på ¨Peder Clausson Friis¨ på Wikipedia

similar documents