GREP

Report
GREP
(Kompetanseutvikling Grenland AS)
Formidlingskonferansen
30.11.2010
Anne Britt Holtren, Attføringsleder GREP
GREP
Kompetanseutvikling Grenland AS
GREP er en attførings- og
vekstbedrift i Grenland.
GREP tilbyr rehabilitering,
attføring, utvikling og oppfølging
til mennesker som er på vei mot
arbeid.
GREP eies av 4 kommuner.
GREP
Kompetanseutvikling Grenland AS
• GREP ble samlet til ett selskap i 2008.
• GREP består av 6 tidligere bedrifter:
GREP
Kompetanseutvikling Grenland AS
• Per i dag har GREP ca. 220 ordinært ansatte
• I dag har GREP ca. 615 tiltaksplasser, hvorav ca. 200
er VTA plasser, i tillegg til ca. 100 deltakere som deltar i
ulike typer kurs.
• I dag har GREP en formidlingsprosent på 77% fra ABtiltaket, til ordinært arbeid.
• I 2009 deltok 2000 personer i et GREP-tilbud.
GREPs vedtekter:
• § 3 Selskapets virksomhet
• Selskapets virksomhet er å bidra til økt
sysselsetting av yrkeshemmede ved avklaring,
arbeidstrening, kvalifisering, formidling eller
andre tiltak/aktiviteter.
• Produksjon, tjenesteleveranser, handel eller
annen næringsvirksomhet er virkemidler i denne
prosessen.
NAV
Telemark
• Kunde- leverandør forhold
– Direktør for NAV Telemark Terje Tønnessen
er tydelig i sin bestilling til GREP:
• En leverandør som leverer formidling
• En leverandør som er ekspert i å omstille seg etter
NAVs behov
• Kvalitetssikrede leveranser
• Bevisstgjøring av samfunnsansvaret opp mot
arbeidslinja
Samarbeidsavtalen NAV og GREP:
Tiltak Resultatkrav
AB
80% til formidling
(av de 80% skal 70% til arbeid og 10% til andre aktive tiltak)
Av de 70 til arbeid skal halvparten formidles uten lønnstilskudd
KiA
90% formidling til arbeid
Med lønnstilskudd 20 %
Uten lønnstilskudd 70 %
Arbeid/trygd i kombinasjon: ingen
APS
70% til arbeid og aktive tiltak
Av de 70% skal 30% til arbeid og 40 % til andre aktive tiltak
GREPs vei fra 24% til 77% formidling:
• Organisasjonsendring
– Fusjon; fra 6 til 1
– Attføring som team på
tvers av gamle
bedrifter
– Inndeling i tiltaksteam:
Attføringsleder
Teamleder
Kurs
Teamleder
APS
Teamleder
Formidling
Veiledere
Veiledere
Veiledere
GREPs vei fra 24% til 77% formidling:
• Måling og synliggjøring internt og eksternt (NAV)
• Innføring av begrepet 3 trinns modellen
Avklaring
Arbeidspraksis
Formidling
• Spesialisering: AB = SALG
• Arbeidsgiverregister
• Kontinuerlig jobbklubb
GREPs vei fra 24% til 77% formidling:
• NAV inn i inntaksteam
• APS; dreining fra internt til eksternt
• Måling av de interne APS områdene
– Innsøk
– Fagområde vs arbeidsmarkedet
– Kompetanseplan mot fagbrev
– Antall formidlinger/ antall kjedinger
– Avvik
Hva har kravene gjort med GREP?
•
•
•
•
•
•
Vi vet hva som er målet- NAV er tydelig bestiller
Fra ”å hjelpe” til å sette krav
Refleksjoner og definisjoner av ordet ”salg”
Fra bedriftens behov til deltagers krav
Spesialisering
For deltagerne: det er motiverende å ha som
mål å komme inn i AB med 77% formidling.
Hva sier NAV om måloppnåelsen?
• Overordnet er de fornøyd med GREP som
leverandør jf måloppnåelse
• Forbedringer NAV ønsker:
–
–
–
–
Gjennomstrømning
Fulle tiltak
Ekstern dreining
De ønsker selv å bli en bedre bestiller
Strategi for forbedringer:
• Kvalitetssikring med fokus på kontinuerlig
forbedring i alle ledd
• Fortsette å måle de interne arenaene og
videreutvikle etter disse resultatene
• Jobbe smartere- Levere det kunden etterspør,
verken mer eller mindre
• Videreutvikle nettverket vårt
• Partnerskap
• Utarbeide mediastrategi
grep-as.no
•
•
G
r
e
p
P
o
r
s
g
r
u
n
n
G
r
e
p
T
e
l
i
Takk for oppmerksomheten!

similar documents