Drop-In metoden i skolen

Report
Drop-In metoden i skolen
Anne Nilsen Sørli
Lærer/sosiallærer
Skarpengland skole
• Skarpengland skole i
Vennesla. 1.-10 skole
• Forsøksskole for UIA – etter
godkjenning fra rektor
• Opplæring og veiledning av
pedagogkollegarer –
hvorfor?
• Info til hele personale –
hvorfor?
• Opplæring/kurs av
fagarbeiderne – hvorfor?
Du kjære flinke flotte medarbeider
Marit
Eva
Elin
Siv
Liv
Line
Kristine
Christina
Nina
•
•
Kate
Anne Grethe
Vi sees heldigvis onsdag 2. april kl 17.-20
Vi starter med Pizza fra Nabostua og brus
Hilsen Anne og Jan Erik
VELKOMMEN 
•
En metode for å
veilede elever til
en mer positiv
elevrolle
Fra bekymring til
forandring
gjennom samtale,
veiledning og
oppfølging
En metode som er
utviklet teoretisk i
en
doktoravhandling
og praktisk i
Vennesla
kommune
• Hvordan vi organiserer
arbeidet med metoden på
vår skole
•
•
•
•
•
•
Vi var 5-6 ped. Fra starten. …
noen byttet skole kommende år, en
svangerskapspermisjon….
Nå en periode har det i praksis bare
vært jeg. …helt til nye medarbeidere
ble invitert på kurs i beg av nov14.
MEN mulighetene er store hos oss.
Mange har nå fått kurs og sett
verdien av Drop-in-metoden.
Ikke fått utnyttet ressurs.
(Tror jeg må være koordinator på
skolen vår, så vi får brukt alle
fagarbeiderne)
Vil du delta i DROP-IN på Skarpengland skole?
Når du får dette brevet har allerede læreren din
snakket med deg om Drop-In prosjektet. Dette brevet
er informasjon om hva prosjektet handler om og hva
det innebærer for deg å være med.
Å bli med på Drop-In innebærer at du får tilbud om
støtte og veiledning til å få det bedre på skolen. Vi
ønsker å hjelpe deg med å få dette til. Det vil vi gjøre
ved å bruke en metode som heter Drop-In som tar
utgangspunkt i hva du selv synes er vanskelig sammen
med det kontaktlæreren bekymrer seg for. Det er dine
tanker og meninger som er utgangspunktet for vår
støtte. Å si ja til dette, innebærer at du ca. en gang i
uken møter en lærer (Drop-In læreren) på et grupperom
på skolen. Drop-In læreren skal støtte deg i å gjøre
forandringer som hjelper deg å få det bedre og nå dine
mål.
Vi håper du vil være med på Drop-In, som også har vært
et forskningsprosjekt i regi av UIA. Det innebærer at vi
skriver logg fra samtalene. Drop-In læreren samler inn
disse og studerer dem for å finne ut om vi faktisk får til
en forandring ved hjelp av Drop-In metoden.
Vennlig hilsen
Drop-In teamet v/ Sosiallærer Anne Sørli
• Filmen
• Drop-In fortellinger
http://www.dropinmetoden.no/
• Utfordringer og
muligheter ved bruk av
metoden
• Tidsressurs
• Sosiallærer har tid som kan
settes av
• Kontaktlærer har tid – til
arbeid med enkeltelever,
men må se nytten av å
bruke tida til Drop-in
metoden.
Muligheter
• Vi er mange nå på vår skole,
• Nesten alle fagarbeiderne
• 4 pedagoger – der en er
sosiallærer
• Ledelsen er positiv
• Kommunen vår har
inkludering som
satsningsområde.
• 1+1 er mye mer enn 2
…kanskje 100 – for positiv
forandring handler om
innstilling til seg selv og de
rundt
• Derfor virker metoden:
•
•
•
•
•
•
Det er elevene som svarer JA selv til å
delta. De får hjelp til det de selv synes de
strever med, eller det kontaktlærer ser de
strever med.
Samtale om bekymringen før oppstart.
De opplever ro og en løsningsorientert
samtale flere uker etter hverandre.
Elevene opplever egen mestring
En bedre og inkludert elevrolle
Det nytter, når stegene er små og når en
har forventning om å lykkes, og når de
voksne rundt også har en positiv
forventning. 1 + 1 er mye mer enn 2

similar documents