PowerPoint-presentasjon

Report
Eksperter i team
Erfaringsbasert emne i
tverrfaglig samarbeid
Bjørn Sortland
EiT-leder
Forslag til agenda
• Kort presentasjon av EiT
• Samarbeidskompetanse: En muliggjørende kompetanse for å ta
fagkunnskapen i bruk i arbeidslivet.
Eksperter i team
Et yrkesforberedende emne som lærer studentene å samarbeide
gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektsamarbeid.
Aktuelle problemstillinger fra samfunns og arbeidsliv danner utgangspunkt for
prosjektarbeidet.
7,5 Studiepoeng
Historien
EiT ble introdusert i sivilingeniørstudiet 2001 etter ønske fra arbeidslivet.
Styret ved NTNU bestemte høsten 2002 at EiT på sikt skulle inngå i alle
studieprogram på høyere grad.
I dag:
2000 studenter
75 lærere (professorer)
150 læringsassistenter (studenter)
undervisere
De viktigste kjennetegn ved Eksperter i team
• Læringsmetoden er erfaringsbasert
• Studentene arbeider i tverrfaglige
team
• Det er fokus på samarbeid i teamet
(fasilitering – refleksjon)
• Det legges til rette for samarbeid
med arbeidslivet
To perspektiver i samme undervisning
Observasjon av gruppas
handlingsmønster
Fasilitering
Veiledning
Endring av praksis?
Hvorfor EiT?
Foto: Kjersti Myhr
E-post fra professor Sveinung Sægrov 19. november 2012
Jeg snakket akkurat med oljeselskapet Philips i Stavanger. De
ansetter mange nyutdannede kandidater fra flere universiteter
og høgskoler i Norge. De hadde reflektert på at NTNUs
studenter virket mer modne og samarbeidsorienterte enn
andre studenter. De hadde undersøkt litt og konkludert med at
EiT var viktig for dette. Vi fikk mye skryt og beskjed om å
fortsette dette opplegget!
Hilsen Sveinung
Hvor fornøyd er studentene med EiT?
Spørsmål:
sett hvorer
fornøyd
er du med EiT?
90 % avTotalt
studentene
fornøyd
2013
3
2012
4.0
2011
1.4
2010
2.8
8.4
5.7
2008
5.7
8.1
49.6
29.5
8
2009
2007
25.3
7.6
43.4
29.8
8.3
14.4
44.1
35.5
16.9
23.4
13.4
35.4
36.6
Svært misfornøyd
14.7
46.5
31.5
13.7
14.6
33.2
36
Misfornøyd
9.7
Middels fornøyd
7.6
29.9
Fornøyd
5.6
Svært fornøyd
Ta kunnskapen i bruk
EiT-samarbeidskompetanse = muliggjørende kompetanse
Refleksjon over egne
handlingsmønster
Samarbeid mellom mennesker med en
annen faglig- eller kulturell bakgrunn
Fagkunnskapen (forskning og utdanning)
må tas i bruk:
- medarbeiderdrevet innovasjon (MDI)
- økt samhandling
- økt konkuranseevne
MDI brukes som en fellesbetegnelse for de
ansattes aktive deltakelse i utvikling av nye
løsninger.
Læringsutbytte av EiT 2012
Hva har du/dere lært gjennom samarbeidet i gruppa?
(1) Ikke i det hele tatt - I svært stor grad (5)
22. Jeg har fått trening i å formidle egen
fagkompetanse
3.08
23. Jeg har blitt oppmerksom på hvordan min adferd
påvirker samarbeidet i gruppa
3.74
24. Vi har fått erfaring i å kommunisere på tvers av
fagområder
3.42
25. Vi har fått erfaring i å gi hverandre
tilbakemeldinger
3.73
1
2
3
Læringsmål
Sp. 23. Jeg har blitt oppmerksom på hvordan min adferd påvirker
samarbeidet i teamet.
2013 .93.3
2012
5.6
14.2
60.6
28.0
21.0
49.0
16.2
1.2
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I middels grad
I stor grad
I svært stor grad
4
5
Middelverdi
3,98
3,74
Samarbeid mellom undervisning og forskning
Knytte 150 EiT-studenter til hvert TSO (tematisk satsingsområde):
- Kopling mellom undervisning og forskning
- Studentene får erfaring med arbeid innenfor NTNUs satsingsområder
- Studentgrupper som tenketank for TSO
- Eksterne partnere (forskning - undervisning – innovasjon)
TSO (tematiske satsingsområder):
- Energi
- Havromsvitenskap og teknologi
- Helse velferd og teknologi
- Bærekraftig samfunnsutvikling
Landsbyer 2014:
www.ntnu.no/eit
EiT-helseklynge
Samarbeid mellom EiT og Trondheim Helseklynge
- 8 landsbyer (200 studenter)
- Felles oppstart og avslutning
Langsgående:
«Folkehelsa» Ursin, samfunnsmedisin
«Utvikling av velferdstjenester/teknologi» Sigurjonsson, produktdesign
«Miljøpåvirkning og helse» Flaten, kjemi
«Fellesskap gjennom livet i institusjoner og samfunn» Bahl, psykologi
Intensive på DMF
«Samhandlingsreformen» Bjørnstad-Pettersen
«Smarte IKT løsninger for eldre» Helbostad
«Mission possible … innovative technologies» Sandvig
«Det personlige genom» Bruland
Samarbeid med eksterne
• Problemstillinger fra arbeidslivet
• Fokus på leveranse
Våren 2014
25 signerte samarbeidsavtaler
Eksempel:
Tora Storm videregående skole og Microsoft
samarbeidet med
«Lev og lær» og
«Framtidens arbeidsplass
«Et spennende samarbeid som ga mange
interessante innspill fra studentene. De viste
stor innsikt i temaet, og kom med forslag som
gjerne kunne vært realisert.»
- Tora Storm videregående skole

similar documents