1 Den amerikanske revolusjon

Report
Kriger og revolusjoner
1750 – 1814
• http://www.youtube.co
m/watch?v=GJFWHN3ljI
Den amerikanske revolusjon
Mål:
• Å vite hvorfor USA ble en egen stat
• Å vite hvordan erklæringen om menneskenes
rettigheter ble til
• Å vite hvordan USA fikk en egen grunnlov
USA
• For 250 år siden fantes ikke
USA
• Langs atlanterhavskysten
fantes 13 kolonier som
Storbritannia styrte over
• Der bodde ca 2 millioner
utvandrere fra Storbritannia
• Det bodde også indianere
og slaver der
• De hadde nesten ingen
rettigheter
• To europeiske land hadde
kolonier i Nord Amerika:
Frankrike og Storbritannia
• Frankrike hadde store
områder i Canada
• 1757 Krig i Europa.
Frankrike og Storbritannia
stod mot hverandre
• 1763 Fred – Frankrike
måtte gi fra seg Canada til
Storbritannia
The Boston tea party
• Britene ville at
kolonistene skulle være
med å betale for krigen i
Europa
• Avgifter på viktige varer
som papir, klær og te
• Dette nektet kolonistene
• Sammenheng mellom
skattlegging og
representasjon
• Kolonistene nektet å
kjøpe britiske varer
• Lagde spinneklubber
• Økt smugling
• Også konflikt i forhold til
indianerne: Britene ville
ikke at kolonistene skulle
bosette seg for langt inn i
landet
• Kolonistene mente at det
var deres land og at de
kunne gjøre som de ville
• Britene ble overrasket
over den sterke
motstanden mot
avgiftene
• 1773 – Tre britiske skip
med varer
• 50 menn utkledd som
indianere kløv om bord i
båtene
• De veltet store lass med
te ut i vannet
• De britiske
myndighetene ble
rasende
• Britiske krigsskip
blokkerte havnen i
Boston
• Massachusetts mistet
selvstyre og folk ble
tvunget til å la britiske
soldater sove og spise
gratis hos seg
• Dårlig forhold mellom
kolonistene og britene
• Militære kamper i 1774
Uavhengighetserklæringen
• Mange gikk inn for å bryte
med Storbritannia
• De ønsket å danne en egen
stat
• 1776 møttes de i Philadelphia
• 4. juli 1776 ble den
amerikanske
uavhengighetserklæringen
underskrevet og staten USA
ble dannet
Krigen mot Storbritannia
• Nå startet krigen mot
Storbritannia for alvor
• Amerikanerne manglet folk
og utstyr
• George Washington var
øverstkommanderende
• Amerikanerne fikk hjelp fra
Frankrike og Spania
• 1783 Amerikanerne seiret
• Over 100 000 mennesker
forlot landet, mange slo
seg ned i Canada
• http://www.youtube.co
m/watch?v=cR0N1CjU0
h8
• http://www.youtube.co
m/watch?v=Wjfrexe61X
I
Verdens eldste grunnlov
• USA fikk sin grunnlov
• Høye idealer, men sorte
mennesker ble holdt
som slaver, indianere
ble fordrevet og kvinner
hadde lite å si
• George Washington ble
landets første president
Drømmen om Amerika
• Få land hadde republikk
på den tiden
• Folk fikk sjeldent være
med på å bestemme
• I Frankrike syntes folk at
de burde gjøre som i
USA

similar documents