Å lese litteratur

Report
Å lese litteratur
Hvorfor lese litteratur?
•
•
•
•
•
identitetsutviklende
underholdning
estetisk opplevelse
kulturell dannelse
gi forståelse for menneskelige og
mellommenneskelige forhold
• gi innblikk i eksistensielle problemstillinger
• kanontenkningen
Dag Solstad om den litterære kanon:
”Visst skal elevene kjede seg. Det skulle bare
mangle om de ikke kjeder seg når kulturarven
ble gjennomgått. Det hadde ikke vært mye til
kulturarv hvis det ypperste vi hadde innen
litteratur fullt ut ble forstått og verdsatt av 18
år gamle, umodne mennesker, med banale
såpeoperadrømmer i hodet” (intervju i
Skolefokus 1995:4).
Flere mulige fokus ved lesing
•
•
•
•
•
biografisk
historisk-sosiologisk
idé- og kulturhistorisk
tekstintern
forfatter-tekst-leser - perspektivet
De tre grunnsjangrene
• epikk
• lyrikk
• dramatikk
Epikk
•
•
•
•
•
tema og motiv
verdiforankring
intertekstuelle relasjoner (i vid forstand)
komposisjon
fortellerstemme og fortellerposisjon
Lyrikk
•
•
•
•
•
Tema og motiv
Det lyriske jeg
Struktur og komposisjon
Lyriske virkemidler
Intertekstuelle relasjoner i vid forstand
Dramatikk
•
•
•
•
Tema og motiv
Komposisjon og spenningskurve
Replikker og sidetekster
Intertekstuelle relasjoner
Kulturhistoriske epoker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
middelalder
humanisme/renessanse
barokk
opplysningstid
førromantikk
romantikk
nasjonalromantikk
poetisk realisme
realisme og naturalisme
nyromantikk

similar documents