Studie II

Report
REINSVOLL 22.09.2014
ALZHEIMERDAGEN
Spiritual care in nursing homes;
A qualitative, exploratory study focusing on
nurses’ and care workers’ experiences of
spiritual care to persons with dementia
Liv Skomakerstuen Ødbehr
VEILEDERE I DOKTORGRADSPROSJEKTET
Kari Kvigne. RN. Dr. Philos. Associate professor PhD
Institution: Department of Nursing and Mental Health, Faculty of Public Health, Hedmark
University College, P.O. Box 400, N-2418 Elverum, Norway, and Sogn og Fjordane
University College, Faculty of health studies, P.O. Box 133, 6851 Førde, Norway.
Mobile Phone number: +47 928 671 81
E-mail: [email protected]
Solveig Hauge. RN. Dr. Philos. Associate Professor, PhD
Institution: Institute of Health and Society, Department of Nursing Science,
University of Oslo, P.O. Box 1130 Blindern, 0318 Oslo, Norway.
Institute of Health Science. Telemark University College, PO Box 203, N-3901
Porsgrunn, Norway. Mobile Phone number: +47 932 288 98
E-mail: [email protected]
Lars Danbolt. Dr Theol. Professor, PhD.
Institution: Center for psychology and religion, Innlandet Hospital Trust.
Oslo School of Theology, P.O. Box 1153 Blindern, 0318 Oslo, Norway.
Mobile Phone number: +47 941 465 81
E-mail: [email protected]
Studie 1
Fokusgruppeintervju
Metode
4 x 2 Fokusgruppe intervju ved 4 ulike
institusjoner
Temaguide. Åpne, dybde intervju
Tid
Juni 2011 – Januar 2012
Deltakere
Sykepleiere n=16.
Omsorgsarbeidere n= 15
Analyse ,
artikkel
1 og 2
Fenomenologisk – Hermeneutisk
Lindset & Nordbergs (2004)
strukturanalyse
Analyse
artikkel 3
Hermeneutisk – fenomenologisk
Van Manens (1997) metode for
tekstanalyse
Lindset, A & Nordberg A. (2004) A phenomenological hermeneutical method for researching lived experience. Scandinavian Journal of Caring Sciences.
Vol 18 (2). P 145-53
Van Manen, M. (1997). Researching lived experience : human science for an action sensitive pedagogy. London: Althouse Press
STUDIE II. META-SYNTESE
Studie II Meta- syntese
Meta- etnografi
Tid:
Mars- mai 2014
Kilde:
Primærstudier. Empiriske, kvalitative
studier innenfor demenssykepleie
Analyse,
Artikkel 4
Noblit & Mares (1988) metode for
syntetisering av kvalitative artikler
Noblit, G.W. & Hare, R.D. (1988). Meta- ethnography: synthesizing qualitative
studies. Newbury Park, Calif.: Sage Publications
Liv Ødbehr 22.09.2014
Metode:
SYKEHJEMMENE I STUDIEN:
Sykehjem
B
C
D
Antall pasienter
103
116
29
54
Antall ansatte
216
207
74
70
Antall avdelinger
4
5
4
3
Sykepleiere
51
48
20
30
Omsorgsarbeidere
129
68
32
40
Assistenter/ Andre
36
91
22
43
Liv Ødbehr 11.06.2014
A
DELTAKERE I INTERVJUENE:
Intervju 1
Intervju 2
Nye
deltakere i 2
1
6
4
2
2
8
6
0
3
6
6
3
4
6
4
0
26
20
5
Sum:
Liv Ødbehr 11.06.2014
Sykehjem
DELTAKERNES ALDER OG YRKESERFARING:
N=
Yrkeserfaring,
antall år
N=
< 30
4
<5
4
30-50
11
5 – 10
10
>50
16
>10
17
Liv Ødbehr 11.06.2014
Deltakernes
alder
TEMAGUIDE

Er åndelig omsorg et kjent begrep i pleie og omsorg til

Hva er åndelig omsorg?

På hvilken måte uttrykker pasientene åndelige behov?

Hvilke kunnskaper hos pleierne er av betydning i
formidlingen av åndelig omsorg i praksis?

Hvorfor er åndelige omsorgen viktig i demensomsorgen?
Liv Ødbehr 11.06.2014
personer med demens?
AIM: INVESTIGATE NURSES’ AND CARE WORKERS’ EXPERIENCE
OF SPIRITUAL NEEDS AMONG PATIENTS WITH DEMENTIA
DISEASE IN NURSING HOMES.
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
SUBMITTED TO:
Aims: To investigate how nurses and care workers understood and
practiced spiritual care among patients with dementia disease in
nursing homes.
Liv Ødbehr 11.06.2014
Spiritual care within dementia care; focus- group interview
of how nurses’ and care workers’ understands and
practicing spiritual care
AIM: INVESTIGATE NURSES’ ATTITUDES TOWARDS AND
ACCOMMODATION TO PATIENTS’ EXPRESSIONS OF RELIGIOUSNESS
AND FAITH IN DEMENTIA CARE IN NURSING HOMES
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
ÅNDELIGE/ EKSISTENSIELLE BEHOV HOS PERSONER
MED DEMENS I SYKEHJEM
The need for confirmation
 Love and proximity, to valued, to be
accepted by others
 The need of others to strengthen the low self-esteem,
the confirmation of the identity
 The need of strengthen the self-awareness
The need to maintain important values
 The need to express faith and beliefs
 The need for implementing of religious activities.
 The need to approach death
ÅNDELIG BEHOV
HOS PERSONER MED DEMENS
The need for meaning and significance
 The need for implementing of religious activities.
 The need for calmness due to familiar, activities
 The need of purpose and meaning in life
Liv ødbehr 22.09.2014
The need of experiences of transcendence
 The need for sacred moments
 The need for self- transcendent experiences
 The need for serenity and inner peace
 Contemplative, relaxing and restful moments
Beskrivelser av åndelig omsorg


REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

Åndelig omsorg ble sett på som taus kunnskap i
sykepleiepraksis, basert på sykepleiernes intuisjon,
interesse og erfaringer med personer med demens.
Åndelig omsorg ble sett på som en del av all annen
omsorg
Sykepleierne manglet teoretiske kunnskaper og
begreper for å beskrive åndelig omsorg
En sykepleier reflekterte over betydningen av
åndelig/ eksistensiell omsorg.
Moderator: Hvis åndelig omsorg ble borte, hva ville
skjedd da?

A4: “Apati”…….“Jeg tror ikke det er noe liv egnetlig. Du
kan ikke mobilisere noe. Du kan ikke uttrykke deg selv,
eller bruke noen sanser selv. Det er ikke noe liv.”
Liv Ødbehr 11.06.2014

Åndelig omsorg i demenssykepleie
ÅNDELIG OMSORG I DEMENSSYKEPLEIE
Hjelpe pasienten med å finne mening
Styrke pasientens opplevelse av selvtranscendence og stunder som oppleves «hellige»
Styrke pasientens opplevelse av inter og intrapersonlige relasjoner
Tilrettelegge for pasientens opplevelse av
«significance»
Inkludere åndelig omsorg i den generelle omsorgen
Studiens relevans for praksis

Studien viser at det er viktig å utvikle mer kunnskap om
hvordan personer med demens i sykehjem uttrykker
og tolke slike behov.

Sykepleierne hadde intensjoner om å arbeide helhetlig og
personsentrert, men kompromisset i forhold til person-
sentrert og helhetlig omsorg ved flere anledninger

Gjennom felles refleksjon i grupper oppdaget
sykepleierne at de utførte åndelig omsorg i sin daglige
praksis.
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
åndelige behov, - og hvordan sykepleiere kan observere
HVA SIER ANNEN FORSKNING?
Aim: Explore and synthesize how spiritual care is described
by health care professionals’ and persons with dementia

Scandinavian Journal of Caring Sciences
Liv Ødbehr 11.06.2014
STUDIE 4. SPIRITUAL CARE IN DEMENTIA NURSING: A
META-SYNTHESIS INCLUDING PROFESSIONALS’ AND
PATIENTS’ PERSPECTIVES
First level and second level synthesis
Themes in the
second level
analysis
To facilitate
the residents’
relationship
with God
Core
descriptions
Core
concepts
Metaphor,
comprehensive
description
Through
maintaining the Self“Help the person
transcendence to experience selfpatients
faith expressions
transcendence and
promote the
To help
Through
persons sense of
strengthen
facilitate for the Connection
connection to self,
the residents’ patients’
God/deity, other
experience
connection with
persons and the
of personhood; self and others
environment, in a
way that are
To enhance
Through
experienced
Meaning
the residents’ facilitate for
meaningful for the
experience of activities ig.
person”
meaning
spiritual
in life
reminiscence
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
Liv Ødbehr 11.06.2014
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012
ALZHEIMERS DISEASE INTERNATIONAL, 2013 (2013 – 2050)
REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

similar documents