Document

Report
Kasjmirgeit
Import av kasjmirgeit til Norge
v/Jørgen Todnem, Bioforsk Øst
(Gol 1. februar 2013)
Kasjmirgeit
Kasjmirgeit: ingen egen rase, men alle raser som produserer bunnull
(kasjmir) i tilfredsstillende mengde og kvalitet
Altai Mountain – Sibir
Kjøtt & ull
Anatolian Black – Tyrkia
Mjølk, kjøtt & ull
Ull hos geit
Kasjmirgeit
Mohairgeit
Fell: dekkhår og bunnull
 Dekkhår (ragg): tykke fibre
(d. 40-200 my) med marg.
Ikke av økonomisk interesse
 Bunnull (kasjmir): fine fibre
(d. <18,5 my) u/marg. Av
økonomisk interesse
Fell: dekkhår, lite/ikke bunnull
 Dekkhår: lange fine hår med
færre og flatere skjell enn
saueull. Beste klasse
”superkid” d. < 26 my
Cashgora – kasjmirgeit x angorageit (mohairgeit)
(Pygora – pygmy x angorageit)
Norsk mjølkegeit; kasjmirull — mengde
og kvalitet
Sted
Kvalitet
Mengde g/dyr
Registrering
Sogn & Fjordane
God
50
Klippeprøve; 10 cm2
Telemark
God
18
Klippeprøve; 10 cm2
Troms
God
8
Klippeprøve; 10 cm2
Kasjmirgeit til Norge; I
Kasjmirgeit ble importert fra
New Zealand i 1995; satt i
karantene på Bastøya
 Bakgrunn for importen:
«styrke norsk geitenæring»
 Importerte dyr, 25 geiter og
5 bukker, var avlet for:
Langfibra kasjmirull
Kjøtt (og mjølk)
Kasjmirgeit til Norge; II
Verdiskapande geitehald (98)
 Formål: Sikra eit berekraftig og
verdiskapande geitehald i
marginale områder gjennom to
nye driftsmåtar……..:
 Kombinert mjølk-, kjøtt- og
kasjmirullproduksjon
(NMBU, Nygård )
 Kombinert kjøtt- og kasjmirullproduksjon
(Guddal, Bioforsk )
 ……og livdyrsalg (bukker)
Driftsopplegg for geit (NMG og KG) v/Sæter
• Innefôringsperiode, november – mai
– Kje klippes / slaktes i desember. Fra innsett til
slakting får kje 0,2–0,4 kg kraftfôr pr. dag.
– Livdyr kammes 2 ganger, februar - april
– Kjeing i mai
• Innmarksbeite i 1 – 2 uker i juni
– Brorparten av bukkekjeene kastreres
• Utmarksbeite i ca. 3 måneder
– Ikke-kastrerte bukkekje hentes hjem juli / august
• Innmarksbeite i 1 – 1,5 måneder (sept. / oktober)
Produksjon av kasjmirull ved Sæter 2000
Kasjmirgeit
Kam
Kasjmirkje
Kam1) Klipp
Kryssingskje
Kam1) Klipp
18
12
9
62,6
29,1
62,9
K g/dyr
(38-92)
(18-53) (55-72)
Sourhope forskst.
Kasjmirgeiter
Kasjmir, g/dyr
143
Kryssingskje: norsk mjølkegeit x kasjmir
16
17
22,2
52,9
(5-47) (40-68)
Kasjmirkje
85
Antall
1) Kamming underestimerer potensialet. Potensialet pr dyr er trolig:
Geit: ca. 100 g, kasjmirkje: 60-70 g og kryssingskje: 50-60 g
Norsk mjølkegeit; kasjmirull — mengde
og kvalitet I
Sted
Kvalitet
Mengde g/dyr
Registrering
Sogn & Fjordane
God
50
Klippeprøve; 10 cm2
Telemark
God
18
Klippeprøve; 10 cm2
Troms
God
8
Klippeprøve; 10 cm2
K-kje, Sæter
12-16 my
120-360
Klippeprøve; 10 cm2
K-kje, Sæter
12-16 my
55-72
Klipp av hele kjeet
K-kje, Sæter er de samme dyrene
På nettet finnes tall for kasjmirullproduksjon hos ulike raser:
 Australian cashmere goat: 250 g, 15 my
 Hexi: 184 g, 15,7 my
 Liaoning cashmere goat: 326 g, 15 my
Kan man alltid stole på disse tallene?
Produksjon av kjekjøtt, Sæter
Kasjmirkje1)
Desember
1999
2000
Dyr, antall
11
11
Slaktevekt, kg
8,2
7,1
1)
Kastrerte bukkekje, 6–7 måneder gamle
Kryssingskje1)
1999
18
11,4
2000
15
9,4
Produksjon av mjølk; NLH
Geiter, antall
Mjølk, kg
Tørrstoff, %
EKM, kg
August 2000
Norsk
Kryssing
18
17
1,23
0,98
10,11
12,71
1,09
1,12
(Kilde: Ådnøy & Eik, pers. medd.)
Februar 2001
Norsk
Kryssing
17
13
0,94
0,54
10,65
15,14
0,86
0,74

similar documents