KRIGER OG REVOLUSJONER, den amerikanske revolusjonen, rev

Report
KRIGER OG REVOLUSJONER
1750 – 1814
Den amerikanske revolusjonen
Laget av Marianne Østensen
Den amerikanske
revolusjonen
Hvorfor ble USA en egen stat?
Hvordan ble erklæringen om menneskenes
rettigheter til?
Hvordan fikk USA en egen grunnlov?
The Pilgrim Fathers and Mayflower
I 1620 kom hundre briter med skipet
Mayflower til Amerika og ankret opp
utenfor kysten av Massachusetts. De
var på flukt fra England, for de fikk
ikke leve som kristne slik de ville.
De tretten
koloniene
Langs Atlanterhavet var det
tretten kolonier,
som Storbritannia
bestemte over.
 Det var ca to
millioner
kolonister.

Indianere
bodde også
innenfor
kolonigrensene.
De tretten koloniene…
20 prosent av
befolkningen var
svarte slaver.
De tretten koloniene…





Det var to europeiske land som hadde
kolonier i Nord-Amerika: Storbritannia og
Frankrike
Franske kongen hadde makten over mye
av det landet som vi i dag kaller Canada.
De hvite som bodde der hadde utvandret
fra Frankrike.
Fra 1757 til 1763 var det krig i Europa.
Storbritannia og Frankrike stod mot
hverandre, og krigen mellom dem spredte
seg raskt til Amerika.
I 1763 ble det fred og Frankrike måtte
avstå Canada til Storbritannia.
Konflikt mellom to kolonimakter
Krigen mot Frankrike hadde vært dyr for
Storbritannia.
 Storbritannia ville at kolonistene også
måtte være med å betale.
 Britene la avgifter på viktige varer som
papir, maling, lær og te.
 Kolonistene betalte ikke vanlig skatt til den
britiske kongen og ville heller ikke betale
avgifter.

Misnøye med britisk herredømme
Kolonistene mente det var en sammenheng
mellom skattelegging og representasjon: Siden
kolonistene ikke fikk sende representanter til
parlamentet i London, da hadde heller ikke
parlamentet i London rett til å pålegge dem
skatter.
 Mange kolonister nektet å kjøpe britiske varer.
 Kvinner dannet egne spinneklubber.
 Smuglingen økte.

Misnøye med britisk herredømme…
En annen viktig grunn til striden mellom
Storbritannia og de tretten koloniene var forholdet
til indianerne.
 Koloniherrene ønsket ikke at kolonistene skulle
bosette seg for langt vestover. Det kunne føre til
konflikt med indianerne.
 Kolonistene likte ikke denne innblandingen. De
drømte om å legge under seg de store områdene
i vest.

Misnøye med britisk herredømme…
The Boston Tea Party - desember 1773 i Boston
1773 i Boston (hovedstaden i Massachusetts)






Britene ble overrasket over den
voldsomme motstanden mot avgiftene og
trakk tilbake de fleste av dem. Bare
avgiften på te ble igjen. Selv denne
avgiften ble for mye.
Tre britiske fartøyer lå fullastet med te.
50 menn utkledd som indianere kløv om
bord og veltet store lass med te på sjøen.
Tusenvis av mennesker sto på land og
jublet.
Liberty’s Kids: Opening Theme Song
Liberty’s Kids: The Boston Tea Party
Teselskapet i Boston
Liberty’s Kids: Opening Theme Song
Liberty’s Kids: The Boston Tea Party








Hendelsen i Boston gjorde britene rasende.
Kolonistene var gått for langt.
De britiske myndigheter måtte vise at de
bestemte, ikke kolonistene.
Britiske krigsskip blokkerte havnen i Boston.
Massachusetts mistet retten til å bestemme
over seg selv.
Folk ble tvunget til å la britiske soldater bo
og spise gratis hos seg.
Forholdet mellom britene og kolonistene ble
stadig dårligere.
Militære kamper brøt ut et drøyt år etter
utenfor den lille byen Lexington.
Teselskapet i Boston…
Militære kamper ved Lexington
Militære kamper ved Lexington





Pga konfliktene med Storbritannia følte
folkene i de tretten koloniene seg truet.
Flere og flere gikk inn for at de tretten
koloniene skulle slå seg sammen og
danne en egen stat.
I 1776 møttes folk fra koloniene til en
kongress i byen Philadelphia.
4. juli 1776 vedtok de den amerikanske
uavhengighetserklæringen.
Kolonistene brøt med moderlandet
Storbritannia og dannet Amerikas forente
stater, eller USA
Uavhengighetserklæringen
(The Declaration of Independence)
Uavhengighetserklæringen…



Alle mennesker,
uansett hvem de er
og hvor de kommer
fra, har rett til å
bestemme over seg
selv og sitt eget liv.
De som styrte og
bestemte, kunne
bare sitte ved
makten så lenge
folket ville ha dem.
Rap:
◦ Hasan Salaam - Declaration
of Independence
The Declaration of Independence
Hasan Salaam – Declaration of Independence




Han var godseier
Han har
mesteparten av
æren for den
berømte
uavhengighetserklæringen, der det
ble slått fast at alle
mennesker er født
like, og har de
samme rettigheter.
Han ble USAs tredje
president.
Jefferson var en stor
slaveeier.
Thomas Jefferson (1743 – 1826)
Thomas Jefferson’s World Trailer
John Adams – Slaves Building the White House




Han var en
respektert offiser og
godseier
Han ledet de
amerikanske
styrkene i
frigjøringskampen
Han ble USAs
første president
”Skal vi sitte
uvirksomme og se
den ene provinsen
etter den andre falle
for despotismen?”
George Washington
(1732 – 1799)


Han ledet de
amerikanske styrkene
i frigjøringskampen
Discovery Education
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
George
George
George
George
George
George
George
George
George
Washington
Washington
Washington
Washington
Washington
Washington
Washington
Washington
Washington
part
part
part
part
part
part
part
part
part
1
2
3
4
5
6
7
8
9
George Washington
(1732 – 1799)
George Washington part 1
George Washington part 2
George Washington part 3
George Washington part 4
George Washington part 5
George Washington part 6
George Washington part 7
George Washington part 8
George Washington part 9





Benjamin Franklin var
en berømt
vitenskapsmann,
filosof og politiker.
Han fant opp
lynavlederen.
Han ble sendt til Paris
for å tale
amerikanernes sak.
Han hadde mye av
æren for at den
franske kongen valgte
å støtte amerikanerne
i kampen mot
Storbritannia.
Benjamin Franklin var
i mot slaveriet.
Benjamin Franklin (1706 - 1790)

Discovery Education
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Benjamin
Benjamin
Benjamin
Benjamin
Benjamin
Benjamin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Franklin
Part
Part
Part
Part
Part
Part
1
2
3
4
5
6
Benjamin Franklin (1706 – 1790)
Benjamin Franklin part 1
Benjamin Franklin part 2
Benjamin Franklin part 3
Benjamin Franklin part 4
Benjamin Franklin part 5
Benjamin Franklin part 6
Storbritannia
England, Skottland, Wales og Nord-Irland
Koloni
Et landområde som et annet land bestemmer over
Kolonister
Folk som hadde flyttet fra hjemlandet sitt til koloniene – og etterkommerne
deres
Konflikter
Er det samme som strider
Parlamentet
Er det samme som nasjonalforsamlingen. Stortinget er det norske parlamentet
Representanter
De som er valgt til noe, representerer de andre som har valgt dem
Myndighetene
Er de som bestemmer i et land
Despotisme
Et ondsinnet styre, der innbyggerne blir plaget og pint
Øverstkommanderende
Den øverste og mektigste sjefen
Grunnloven
Bestemmer hvordan et land skal styres
Republikk
En stat som styres av en valgt leder, en president
Ordforklaringer

similar documents