Om faget - IKT

Report
IKT
Finansregnskap med IKT
Bedriftsøkonomi 1 m/IKT
Hvem er jeg?
Var student på økadm i 1997-1999
• Var studass i IKT for mitt eget kull, og kom meg aldri bort…
• Økadm var da toårig, så jeg tok bachelor i markedsføring på NMH (BI)
Jobber nå i næringslivet
• På dagtid jobber jeg som forretningsutvikler i privat sektor (markedsanalyse)
• Fungerer ofte som "tolk"; bindeledd mellom teknisk, marked og stab
• Etter HiO har jeg hatt ulike stillinger, bl.a. prosjektleder, produktansvarlig og controller
Spør ikke meg, jeg jobber ikke her!
• Jeg er formelt sett innleid timelærer
• Har gitt opp å ha oversikt over skolens systemer
• Trenger du hjelp til wlan, skriveren, fronter etc, så er jeg ikke rett instans
• Ikke send meg e-post på @hioa.no. Bruk heller [email protected]
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 2
Historikk om faget
Faget IKT
• Tidligere var IKT et eget fag på 2 vekttall, eksamen var bestått/ikke bestått
• Under en reform ble IKT innlemmet i faget Bedriftsøkonomisk analyse
• Bedøk økte fra 4 til 6 vekttall, hvilket tilsvarer 20/3 studiepoeng
• Etter ønske fra studentene ble IKT senere tatt med i fagnavnet
• Nå heter faget Bedriftsøkonomi 1 m/IKT for årsstudiet og Finansregnskap med IKT
for bachelorklassen, men IKT-innholdet er helt identisk
Faglig innhold
• Vrient å holde takt med utviklingen (nye versjoner av programvare etc)
• Har tatt opp flere nye emner, men bygger på de samme bærebjelker som for 1015 år siden – samtlige oppgaver ble "renovert" høsten 2011
• Den stadige forbedringen av studentenes forkunnskaper er helt uten sidestykke
sett opp mot hva som er tilfelle for absolutt alle andre fag
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 3
Fagets Ferdighetens plass og betydning
Et tilbud til studentene
• Må regnes som et rent tillegg i studietilbudet; få (om noen) andre høyskoler har samme tilbud
• Mye av kursinnholdet har ikke eksamensfokus, her snakker vi datateknisk allmennkunnskap
• Vi utdanner økonomer, ikke ingeniører
• Fokus på å løse praktiske oppgaver
• Løse bedriftsøkonomiske og matematiske utfordringer i Excel
Viktig bærebjelke for resten av studiet
• Du trenger IKT til alle andre fag, hvilket også er hvorfor undervisningen er lagt til første semester
Viktigste verktøy for resten av karrieren
• Alle relevante jobber krever IKT-kompetanse, dette er trolig det eneste kurset som absolutt alle får bruk for
• Etter 3 år på yrkesskolen ved snekkerlinja, så kan du ikke starte som læring uten å kunne bruke en hammer
Det handler egentlig om effektivitet!
• Både som ansatt og som student er datamaskinen ditt verktøy
• For å kunne jobbe raskt og riktig, så må du kunne bruke den riktig
• Arbeidsmengden på eksamen er stor, riktig bruk av riktig verktøy er nøkkelen til suksess
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 4
IKT sett opp mot andre emner
IKT
Bedøk
Matematikk
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 5
Målsetninger med kurset
Tidløs IT-kunnskap
Rik på data, fattig på kunnskap
• Gi en mann fisk, og han er mett for en dag; lær
ham å fiske, og han er mett resten av livet
• Vi skal ikke spise fisk, vi skal lære å fiske!
• Fokus er å få en forståelse og et tankesettet for
hvordan man kan angripe problemstillinger ved
bruk av IKT som verktøy; uavhengig av versjon,
program og operativsystem
Data
Informasjon
Tilstøtende kunnskap
• Ny kunnskap er som å åpne en dør, hvor man
ofte finner mange nye dører som kan åpnes
• Kumulativ kunnskap: For hver dør du åpner, så
er det enklere å åpne neste dør
• Den vise vet hva han ikke vet
Jørgen Brannstorph
Analyse
Kunnskap
Økonomiutdanningen
• Spredte biter av data og
informasjon
• Resultatet av samlingen av data
• Sammenstilling og foredling av
informasjonen
• Konklusjonen av analysen 
HANDLING!
Side 6
KAN Econa
Fagforeningen for økonomer
• Econa het tidligere Siviløkonomene
• KAN er deres kursavdeling, hvor de
tilbyr relevante kurs for økonomer
• Mest vanlig av faglig påfyll er Excel
• Pris: 8000-10000 kr for to dager
Vårt IKT-kurs
• I bunn og grunn samme innhold
• Vi har et helt semester på oss
• Pris: gratis (verdi ≈ 40.000,-)
• PS: Her er ikke lunsj inkludert
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 7
Undervisningen
Forelesningsserien
• 12 bolker +
2 repetisjoner (?)
• Alle visninger av samme
bolk har nøyaktig samme
innhold
• Du velger selv hvilken eller
hvilke visninger du vil gå på
• Timeplanen er ennå ikke
helt spikret for høsten 2014
Jørgen Brannstorph
Torsdag
Datarom
3 timer
Onsdag
Datarom
3 timer
Økonomiutdanningen
Mandag
Auditorium
1,5 timer
Tirsdag?
Leksehjelp
3 timer
Side 8
Hvorfor så mange visninger
Ulike forkunnskaper
• Noen kan knapt starte en datamaskin, andre kan mer enn alt vi skal gjennom
• Tilbyr derfor to ulike hastigheter på forelesningene: auditorium og datarom
Ubekvem arbeidstid
• Av og til vrient å få ettermiddagsundervisning til å passe
• Husk nettsiden, den skal forsøksvis innby til fjernundervisning
Trangt på datarommet
• På langt nær plass til alle
• Vi praktiserer først til mølla
• Vær forberedt på å sitte flere sammen ved én maskin
• Ta gjerne med egen PC og ha den på fanget
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 9
Plenumsforelesning
Finn din arbeidsform
• Det lønner seg faktisk å stille forberedt!
• Du må selv finne ut av hvordan du får best utbytte av timene
• Ren tilskuer: se på tavle, evt ta notater
• Passiv deltager: følg løsningsforslaget på egen maskin
• Aktiv: løs oppgaven sammen med meg
Det finnes ingen dumme spørsmål…?
• Joda, dumme spørsmål er helt vanlig
• Dette er stedet for å stille dem, ikke vent til etter eksamen
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 10
Leksehjelp m/studass
Jobber med oppgaver i individuelt tempo
• Trenger ikke å være i takt med progresjonen (les:
bolkene) ellers i kurset
• Kan få svar på spørsmål fra alle emner i pensum
Studentassistenter
• Gir hint om mulige løsninger på oppgaver
• Kan vise hele oppgaver og prinsippene bak
• Bruk dem!
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 11
Progresjon
Klassisk fremdrift
Vår fremdrift
Ikke meningen at alle skal kunne alt halvveis
Høstsemesteret er bare 3 måneder, viktig å ha tid til repetisjon
I 2011 greide halve klassen 75% eller mer av oppgavene på eksamen
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 12
Start tidlig!
Uke 1-3
Uke 4-6
Uke 7-9
Uke 10+
Diagrammene viser mappekarakter for 2009-kullet, fordelt etter første gang de logget seg inn
1 av 3 studenter som første gang logget seg inn i løpet av de første 3 ukene fikk A eller B
1 av 5 studenter som første gang logget seg inn mellom 4. og 6. uke fikk A eller B
Av studenter som er med fra starten, så får 20% E eller F; fra uke 4 til 6 har dette tallet doblet seg
Blant studentene som første gang logget seg inn senere enn halvveis i kurset, var beste karakter C
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 13
Innloggingsfrekvens
•
•
•
•
Grafen til høyre viser hvor mange
ganger i snitt en student logget seg
inn i løpet av den høsten, fordelt
etter mappekarakter
A-studentene logget seg i snitt inn 42
ganger (median 43), hvilket tilsvarer
drøye 3 ganger per uke
Resten av studentene logget seg inn
23 ganger i snitt (median 21,5)
Merk at disse tallene kun gjelder den
aktuelle høsten, andre innlogginger
er filtrert bort, for eksempel:
–
–
De med dårligst karakter logget seg også
inn en del på våren, særlig like før konteeksamen var det stor aktivitet …
Enkelte av de beste logget seg inn jevnt og
trutt i flere år; A-studentene har i snitt
logget seg inn 20 ganger etter kurset
Jørgen Brannstorph
Gjennomsnitt antall login
A
42
B
27
C
25
D
24
E
19
F
20
#I/T
15
-
Økonomiutdanningen
10
20
30
40
50
Side 14
Faglig innhold
Office 2010
• Powerpoint
• Word
• Excel
• Modellering, prinsipper og teknikker
• Analyse aka ”Business intelligence”
Windows
• Må beherske mapper og filer, lagring etc.
• Må kunne lese filplassering (x:\dokumenter\skole\minfil.xlsx)
Diverse
• Presentasjonsteknikk
• Datamaskinens oppbygging og virkemåte, samt kjøpstips
Ikke på timeplanen
• World of Warcraft, Facebook, blogging, modtracker og 4chan
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 15
Studiemateriell / pensum
Kurset har ikke pensumlitteratur
• Vi har ikke funnet bøker som dekker vårt behov
• Lær deg å utnytte ressurser på Internett, og hjelpefunksjonen som er innbakt i programmene
• Bruk heller pengene på noe mer fornuftig!
Pensum er definert ut fra oppgavene
• Alle oppgaver blir publisert på hjemmesiden
• Flere oppgaver kan bli lagt til fortløpende
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 16
Nettsiden
http://ikt.brannstorph.no
Informasjon om kurset
• Om faget, kontaktskjema, faq, informasjonsmeldinger etc.
• Timeplan over forelesninger
Faglig innhold
• Bolker, emner og oppgaver
• Filer som brukes i undervisningen
• Rammeverk av modellene i oppgavene
• Løsningsforslag, merk forslag – ikke fasit
• Videosnutter av fremgangsmåte
• Linker  send inn bra linker som du finner!
Brukernavn og passord
• Enn så lenge er alt åpent
• Kan være at vi får behov for innlogging, da lager vi i så fall det!
Jørgen Brannstorph
Økonomiutdanningen
Side 17

similar documents