Fiskefôr fra grantre og biogass

Report
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Fiskefôr fra grantre og biogass
Margareth Øverland
Naturviterforum, Trondheim den 13. November, 2013
25 September, 2013
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Kjempevekst i sjømat
(Verdiskapning basert på produktive hav i 2050)
Lakseproduksjonen i Norge
I 2012 ble det produsert
1,1 millioner tonn laks
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Hva spiser laksen?
Protein
Fett
Karbohydrater
Industrifisk
Mikro
næring
stoff
Fiskemel
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Fiskemel og -olje er en begrenset ressurs
Fiskemel
www.umb.no
E
*
Planteolje nivå ~ 40%
50
Inclusion of plant protein (%)
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Planteproteiner i Norsk laksefôr
45
~40%
40
35
30
25
20
~15%
15
10
5
0
1970
1975
1980
Source: Modified from Torrissen et al. (2011)
1985
1990
www.umb.no
1995
2000
2005
2010
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Planter som fiskefôr
Fordeler
• Tilgjengelighet
• Lav pris
• Miljøprofil
Ulemper
• Lavt næringsinnhold
• Smakelighet
• Antinæringsstoffer
• Ingen gunstige omega-3 fettsyrer
6
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Hvor bærekraftige er det å bruke planter til fiskefôr?
Bør vi bruke menneskemat til fiskefôr?
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Mikrobielle ingredienser i fôr til fisk
Bakterier
Gjær
Mikroalger
Methylococcus capsulatus
Candida utilis
Phaeodactylum, Chlorella,
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Bakteriemel, produksjon og næringsverdi
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
BioProtein – litt historikk
Produksjon av BioProtein® på Tjeldbergodden
Verdens største metan basert fermenter, med
kapasitet på 10 000 tonn/år
 1985: Etablering av Dansk BioProtein AS.
Norferm - Tjeldbergodden
 1995: BioProtein ble EU godkjent til gris , kalv, og laks.
 1998: Åpning av det første kommersielle anlegget på Tjeldbergodden.
 2007: Etablering av BioProtein AS.
 2008: Etablering av Protein Engineering AS; BioProtein International i 2013.
 2009: Utvided EU godkjenning
 1998: Strategisk NFR program ved UiB, sekvensiering av genomet til M.capsulatus
 2002: Strategisk NFR-program ved UMB, kartlegging av næringsverdi av BioProtein
 Flere prosjekter finansiert av Gassmaksprogrammet i NFR og Vestlandske fondsmidler
er pågående.
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Produksjon av protein fra naturgass
Methylococcus capsulatus
Naturgass
Oksygen
Ammoniakk
Mineraler
Kun 1% av norsk naturgass-eksport kan
dekke hele proteinbehovet til norske
oppdrettsnæring i dag
www.umb.no
Bakteriemel
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Hva er bakteriemel?
«Verdikjede fra gass til gaffel»
Methylococcus capsulatus
 Bakteriemel
 Høgt protein innhold
Produksjon av protein fra naturgass:
Legger ikke beslag på dyrkbar mark
Bruker lite ferskvann
Produseres uavhengig av klimatiske endringer
Reduserer CO2 utslipp med 50% vs. forbrenning
www.umb.no
Protein
Fett
Karbohydrater
Aske
70%
10%
12%
7%
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
BioProtein – nøkkelresultater
Velegnet proteinkilde
Gunstig aminosyresammensetning
Ingen helserisiko
 Gris
– God vekst og fôrutnyttelse
– Positiv effekt på produktkvalitet
 Slaktekylling
– God vekst og fôrutnyttelse
– Positive effekt på produktkvalitet
 Oppdrettsfisk
– God vekst og fôrutnyttelse hos laks og ørret
– Positiv effekt på tarmhelse
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Bakteriemel og produktkvalitet
Fôring med
bakteriemel gir god
produktkvalitet hos
gris og kylling
Metylococcus capsulatus inneholder flere
antioksidanter:
1) Coenzyme Q8
2) Metanobaktin – har superoksid dismutase-lik
aktivitet
Kilde: Skrede et al., 2003; Skøyen et al., 2009; Øverland et al., 2005; 2011; 2012
www.umb.no
Fiskemel = 100%
Proteinfordøyelighet (%) av kontroll
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Proteinfordøyelighet hos laksefisk fôret
med bakteriemel
Bakteriemel nivå (%)
Kilde: Øverland et al., 2010, Review in Archieves Anim Nutr.
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Vekst og fôrutnyttelse hos laks fôret
med bakteriemel
Vekst, %/dag
Kilde: Aas et al. 2006, Aquaculture
Fôrutnyttelse, vekst:fôr, kg/kg
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Proteinavleiring hos laks fôret med økende
mengde bakteriemel
Proteinavleiring, % av opptak
*
Nivå av bakteriemel, %
Kilde: Ås et al., 2006, Aquaculture
www.umb.no
*
*
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Funksjonelle egenskaper av bakteriemel
Effekt på tarmhelse
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Økt bruk av planter øker risikoen for
tarmbetennelse hos laks
Soya brukes som modell for å
studere tarmhelse.
Fôring med mye soya gir:
Normal tarm
 Alvorlig betennelse i baktarm
 Redusert vekst
Betent tarm
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Bakteriemel inneholder en rekke bioaktive
stoffer som gir god tarmhelse
Magesekk
Blindsekker
Planter kan gi
betennelse i
baktarm
Midtarm
Baktarm
Betent tarm
Normal tarm
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Bakteriemel reduserte cytotoksiske CD8α+ Tceller i tarmen
Positiv kontroll: SOYA
Fiskemel
•
Negativ kontroll: Fiskemel
Kilde: Romarheim et al., 2013, Br. J. Nutr.
Soya
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Genuttrykk i tarm
Bakteriemel reduserer utrykk av flere gener som er
involvert i betennelsesreaksjoner i baktarm
Microarray chip
Hybridisation
Magesekk
RNA extraction
MI
Down >32
Baktarm
Midtarm
Blindsekker
5.7-32
2.6-5.6
1.7-2,5
1.3-1.6
Fiskemel
1.3-1.6
1.7-2,5
Bakteriemel
BPMSBM BPMSBM BPMSBM BPMSBM_
BPMSBM_XII
BPMSBM_V3
_II1
_II3
_V1
V2
2
2.6-5.6
5.7-32
Soy
Bakteriemel & Soy
BPM_I1
BPM_I2
BPM_VI1
FM_III1
FM_III2
FM_VIII1
FM_VIII2
FM_XXI2
FM_XXI3
SBM_IV1
SBM_IV2
SBM_VII2
SBM_VII4
SBM_XI1
E3 ubiquitin-protein ligase LINCR
-0,79
-0,81
-1,05
-1,15
-0,49
-1,77
-0,78
-1,39
-0,80
-1,15
-1,18
-1,80
-0,88
-1,19
-1,72
-1,64
-1,02
-2,03
3,68
4,24
4,43
4,34
4,95
TNF decoy receptor
-0,38
0,75
-0,19
-0,77
0,52
-0,10
-0,55
0,17
0,22
-0,72
0,78
0,32
-0,90
-1,05
-0,29
-0,88
-0,97
-0,59
0,29
1,42
0,90
1,10
0,92
Arginase-2, mitochondrial precursor
-0,16
-0,78
-0,91
-0,90
-0,78
-1,16
-0,82
-0,19
-0,54
-0,54
-0,64
-0,86
-0,50
-0,81
-0,37
-1,22
-0,82
-0,81
2,13
3,13
2,68
2,96
1,91
Annexin A1
-0,38
-2,91
-0,46
-0,16
-0,07
-1,72
-0,52
0,52
0,38
0,25
-1,77
-0,24
-0,86
-1,84
0,66
-3,19
-0,61
-0,11
2,50
2,59
3,24
2,34
2,39
non-specific cytotoxic cell receptor protein-1
-0,05
0,02
-0,19
-0,40
0,10
-0,07
-0,24
-0,07
-0,29
-0,46
-0,25
-0,31
-0,56
-0,36
-0,41
-0,48
-0,61
-0,26
0,76
1,04
0,95
1,02
1,12
Transcription factor AP-1
0,09
-0,01
0,57
-0,32
-0,32
0,18
-0,41
-0,16
-0,54
-0,50
-0,34
-0,53
-0,16
-0,24
-0,31
-0,63
-0,29
-0,11
1,09
-0,02
1,19
0,75
1,01
Cysteine dioxygenase type 1
1,27
0,12
0,81
1,72
-1,93
2,41
0,28
0,96
-0,12
1,33
1,10
1,38
2,56
2,03
1,58
1,47
2,28
1,81
-3,53
-4,90
-3,96
-4,30
-4,36
Fatty acid-binding protein, intestinal
1,05
0,69
0,65
0,99
0,64
2,18
0,44
0,88
0,27
0,63
-0,06
0,23
1,67
1,04
0,53
0,42
1,52
1,25
-1,79
-2,81
-4,24
-1,64
-4,53
Apolipoprotein A-IV precursor
0,72
0,02
0,28
1,31
0,76
2,20
0,51
1,03
0,75
1,45
-0,12
0,53
1,70
1,15
0,83
1,21
1,48
1,72
-2,25
-3,15
-4,40
-4,60
-3,11
epidermal retinal dehydrogenase 2
H-2 class I histocompatibility antigen, LDa
chain
0,21
0,08
0,22
0,09
1,22
0,10
0,56
0,56
0,45
1,20
1,27
1,19
-0,95
1,01
0,58
1,49
0,67
-0,23
-2,93
-0,58
-2,12
-1,77
-2,30
0,96
1,31
-0,27
1,46
0,79
1,92
1,55
1,81
1,33
2,11
1,68
2,44
1,57
1,31
0,52
1,83
0,46
0,92
-5,17
-2,13
-5,37
-4,88
-6,16
Kilde: Skugor et al., 2012, ISFNF2012
BPM_VI2 BPM_XXII1 BPM_XXII3
>32 Up
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Finkjemikalier fra Methylococcus capsulatus
Fermenterings
produkter
Calysta metabolically reengineered methanotrophs
Isoprene
- Rubber
- Plastics
- Jet fuels
Metan
Lactic Acid
- PLA
2,3 Butanediol
- Butadiene
4C Products
- Crotonic acid
- n-butanol
Fatty Alcohols
- Detergents
Diesel Fuels
Ethylene
Succinic acid
2
3
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Bakteriemel kan produseres der det finnes natur
gass
 Malaysia, Quatar, og Norge
 Prisene på naturgass er mye lavere
- NOK 11 vs. 4 MBTU
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Fiskefôr fra lav-verdi biomasse
Fiskefôr
Grantre
Bioraffineri
BioKjemikalier
Halm
BioDrivstoff
Bagasse fra sukkerroer
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Produksjon av gjær fra tre-biomasse
Mekanisk behandling
Cellulose
Termo-kjemisk
behandling
Enzymatisk hydrolyse
Hemicellulose
Fermentering
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Gjær produsert fra trebiomasse – en
høykvalitets næringskilde
Gjærsopp:
 ~ 50% protein, 2-8% fett
 Høg proteinkvalitet
Metionin
Lysin
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Gjennomføring av lakseforsøket
 Laksene får 30% gjær i form av tørt mel i fôret:
Fiskefôr
Fiskelaboratoriet på UMB
Fôrrester blir
samlet opp
Vekst og fôropptak blir målt
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Vekst og fôrfaktor hos laks fôret med 30%
Tre gjærkandidater ble vurdert:
gjærsopp
1. Candida utilis
2. Kluveromyces marxianus
3. Saccharomyces cereviciae
Vekst, %/dag
Fôrfaktor, kg fôr/kg fisk
*
*
Kilde: Øverland et al.,2013, Aquaculture
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Proteinavleiring hos laks fôret med
gjærsopp
Andel protein fra fôret som
ender opp i fisken (%)
De to beste gjærsoppene
ga samme proteinutnyttelse som fiskemel
Kilde: Øverland et al., 2013, Aquaculture
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Enkelte typer gjærsopp gir også god
tarmhelse hos laks
Celledeling i tarmen, PCNA
Fôring med gjærsopp:
 Motvirket betennese i baktarm
 Normal celledeling i tarmen (PCNA)
Normal tarm
 Redusert utrykk av gener som gir
betennelsesreaksjoner i tarm
Kilde: Grammes et al., 2013; PlosOne, in press
Betent tarm
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Effekt av mikrobielle råvarer på tarmmikrober
hos laks
Relativ mengde av bakterier i baktarm
DGGE profiles 16S rRNA; V6-8
Kilde: Grammes et al., 2013; PlosOne, in press
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Et halvt tonn gjærsopp kan
produsere 50 tonn protein pr døgn
Nå må du se å lære å
lukke døra! Vi kom her
med bare 4 barn – og nå
ser det ut til å være
omtrent 20 milliarder der
ute….
Kom ut da vel!
Denne bagassen
er bare nydelig!
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Skogen - en viktig fremtidig fôrressurs
for oppdrettsfisk
Skog utgjør 39% av totalt areal
Verdikjede fra tre til filét
www.umb.no
NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES
Takk for
oppmerksomheten!
Encellegruppa:
• Øverland, M.
• Mydland, L.T.
• Reveco, F
• Skrede, A.
• Landsverk, T.
• Skugor, S.
• Tanha, P
www.umb.no

similar documents