Likestilling og frigjøring

Report
Hvordan kvinneorganisasjoner
forandret Norge
Kvinnekuppet i 1971
Den nye kvinnebevegelsen
Bevisstgjøring, organisering og aksjoner
Samfunnsforandring
Re-etablere 8.mars som kampdag
Kampen for sjølbestemt abort
• FAKTA:
Fram til 1964 var det forbudt å ta abort i Norge. Dette året kom den
første loven som åpnet for legal abort.
• Hver eneste kvinne som ville ta abort, måtte legge saken fram for
en nemnd. Der satt to leger med makt til å avgjøre hvilke kvinner
som skulle få gjennomført et abortinngrep, og hvilke kvinner som
skulle fullføre graviditeten.
• I nemndene møtte kvinnene alene, uten forsvarer, uten hjelp. Ikke
noe skriftlig referat. Ingen mulighet til å bevise hva som gikk for seg.
Bare en dom: Innvilget eller avslått. Ja eller nei.
• Hvem skal bestemme?
• Kristenfolket aksjonerer
• Nederlag og seier på Stortinget
Rett til lønna arbeid
Våler Skurlag 1975
Lørdag 15. april ble tretten kvinner ved
Våler Skurlag oppsagt - fordi de var kvinner
Barnehager til alle barn
FAKTA
På 1960- og 70-tallet fant kvinner et arbeidsliv som ikke tok
hensyn til at folk hadde barn. Svangerskapspermisjonen var
kort. Retten til ammepauser eksisterte ikke.
Barnehageplassene var få. Ved årsskriftet 1974-75 hadde 6
prosent av barna mellom 0-7 år i Norge barnehageplass
I 300 av landets 450 kommuner fantes det ikke noe
førskoletilbud
Derfor ble kampen for flere og bedre barnehager og utvidete
rettigheter i arbeidslivet bli sentral for kvinnebevegelsen.
Startforbud for kvinner
I 1972 stilte to kvinner til start i den
prestisjetunge Holmenkollstafetten. De
måtte gjøre det under falske navn, for
stafetten var kun åpen for menn. Slik
startet kampen for kvinnelig deltakelse i
stafetten, en kamp som kan stå som et
symbol på kvinnekampen i idretten på
1970-tallet.
Etablering av krisesentre
• Det personlige ble politisk
2. mai 1978 ble Camilla krisesenter åpnet i
Oslo. Kvinnene bak senteret ville gi et akutt
krisetilbud til mishandlede kvinner og
synliggjøre den private volden
Fra husbråk til kvinnemishandling
Internasjonalt samarbeid
• Aksjonsfellesskap globalt og lokalt
Porno og prostitusjon
Det var først i 1977 at kampen mot pornografi
ble viktig i norsk kvinnebevegelse. Dette året
startet Kvinnefronten sine aksjoner mot
pornobutikker og sexklubber.
Utover høsten var det knapt en uke uten at
kvinneaktivister stormet pornobutikker, tømte
hyllene og brant bål.
30 ulike kvinneorganisasjoner dannet
«Fellesaksjonen mot pornografi og
prostitusjon». Utover 1980-tallet skulle denne
bevegelsen få enorm kraft og støtte.
Arbeidet resulterte i en ny lov om pornografi i
1985.
Kvinnekamp er som husarbeid – stopper vi å
gjøre reint så tar skitten over etter hvert

similar documents