Rundballemetoden - historisk tilnærming

Report
Teknisk og metodemessig oversikt
Fagmøte – Baller til glede og besvær
Rådgiver Knut Alsaker
1
HISTORIKK - UTVIKLING
Rundballemetoden kom i gang tidlig på 80-tallet.
Vært en utvikling i både teknikk og metode.
I dag en mye sikrere metode enn i starten
De første årene ble rundballene lagt i store poser som ble
knyttet igjen.
Ved hull i posen ble det god tilgang på luft til ballen
Etter hvert tok bruk av plastfolie over.
Mindre fare for å ødelegge hele rundballen hvis hull
2
Rundballeensilering - teknikk
• Foregår som totrinnshøsting
• Slått av gras
o Slått i streng, breispredning, sammenraking
o Valgt metode vil avhenge av ønsket tørrstoff i forhold til
tilgjengelig tørketid.
• Rundballepresse
o Ulike presser kan brukes
 Fastkammer og variabelkammer
o Ulik behandling av graset
 Med og uten stengel behandling
• Pakker
o Ulike pakker på markedet
• Presse og pakker i ett er blitt vanlig
3
Rundballeensilering - metode
Når ønsket tørrstoff er oppnådd høstes graset
Gras i strenger plukkes opp og presse sammen slik at det
blir minst mulig plass for luft inne i rundballen
Etter eget ønske kan det tilsettes ensileringsmiddel
Middel som er mest aktuell å bruke varierer etter
tørrstoffgrad
Viktig å få til en best mulig fordeling av ensileringsmidler i
strengen
Når rundballen har oppnådd rett størrelse pakkes den inn i
plastfolie slik at det ikke kommer mer luft til plantene
Nå starter den et en vanlig ensileringsprosess som er lik for
alle silotyper
Rundballene flyttes av enga til egnet sted
4
Ensileringsprosessen
• Fase 1
o Plantene forsetter åndingen frem til alt oksygen er brukt
opp.
o Åndingen produserer varme
o Varer i inntil 5-6 timer hvis godt pressa baller, hvis dårlig
pressa han det varer i flere døgn.
 Dette viser hvor viktig det er å presse ballene godt og pakke
dem godt inn i plastfolie av god kvalitet
• Fase 2
o Oksygenet er brukt opp og åndinga stopper opp
o Bakterier produserer eddiksyre
o Melkesyrebakteriene oppformeres
o Prosessen varer et par dager
5
Ensileringsprosessen
• Fase 3
o Melkesyrebakteriene dominerer og de produserer nå
melkesyre
o Bakteriene forbruker lettløselige karbohyrdrater i fra
graset.
 Unngå for kraftig gjæring og for stort forbruk av sukker.
• Fase 4
o Det oppnås en likevekt i surfôrmassen
o Konstant innhold av melkesyre og stabil pH
o Denne fasen kan holdes i mange år og gjør at surfôret
holder seg.
 Likevekten oppnås i et tidligere stadium hvis det brukes
ensileringsmidler, mindre av sukkeret brukes opp av
bakteriene
6
Ensileringsprosessen
• Fase 5
o Mulig ny fase hvis ikke stabile forhold
o Smørsyrebakterier angriper melkesyrebakteriene
o Protein brytes ned til ammoniakk og andre nitrogen
forbindelser
o Viktig av fôret holdes uten tilgang til luft slik at det blir
dårlige forhold for mugg og sopp.
 Lav pH hindrer ikke mugg og sopp
 Høyt og lavt tørrstoff hindrer ikke mugg og sopp
7
Flytting av rundballen for lagring
• Prioritet 1:
• Flytting av rundballene gjøres umiddelbart etter
pakking
o Lamineringsprosessen foregår fremdeles og plasten vil
fremdeles klebe
• Prioritet 2:
• Får du ikke gjort det med en gang
o Vent ca 2 døgn til overtrykket i rundballen er sunket før
du flytter rundballene
• Prioritet 3:
• Får du ikke gjort det da
o Vent til ensileringsprosessen er ferdig, ca 3 uker før du
flytter rundballene.
8
Lagring av rundballer
• Lagring langs jordekanten på hvert skifte
o Ballene hentes etter hvert som de trengs
o Lite transport i en travel tid
o Ofte en del store kjøreskader når rundballer skal hentes
uansett værforhold
o Kan gi pressaftavrenning hvis ikke nok fortørking
• Lagring på opparbeidet lagerplass
o Alle rundballene samles på et sted
o Sikrer gode forhold for lagring med oppsamling av
pressaft
o Unngår kjøring på enga når denne ikke er optimal
9
Pressaft i fra rundballer
• Pressaft kan være
•
et problem i
rundballer når TS
innholdet er
under 25%.
Krav til
oppsamling av
pressaft slik at
det ikke fører til
forurensning.
10
Hvilke av disse rundballene er dine?
11

similar documents