PP-presentasjon om livet i Klosteret og Hildegard

Report
LIVET I KLOSTERET:
Snakk sammen på gruppen:
• Hva er et kloster?
• Hvorfor ønsket mange mennesker å leve i kloster?
• Hva gjorde menneskene i klosteret?
Den Venesianske kirken,
Klosteret Moni Arkadio
Hvorfor velger de å leve i kloster?
• Mennesker ønsket å kunne leve livet sitt i samsvar med
sin tro, i bønn til Gud.
• Dette gjorde de fordi de tror at troen har konsekvenser
for deres liv og livsførsel.
• Mennene blir kalt munker og kvinne blir kalt nonner.
• Det er ikke kun kristne eller katolske som har hatt
former for klosterliv, flere åpenbaringsreligioner har
dette. (Eks:Buddhismen.)
Hva er et klosterliv, hva gjør de?
• De ytre kjennetegnene er: felleskap med vekt på bønn,
stillhet, sølibat, nøysomhet og ofte en underordning
under en åndelig leder.
• For de kristne så er klosterlivet et ønske om å leve et liv
til etterfølgelse av Jesus Kristus og å ha han som
rettesnor.
• Mange skrev av hellige skrifter som for eks: bibelen.
• Munkene og Nonnene drev gårdsbruk, drev skoler, gav
hjelp til de fattige og syke.
Martin Luther og Kona Katharina von Bora.
HILDEGARD FRA BINGEN
1098-1179
Livet til Hildegard
• Ble født i en tysk familie med riddere som tjente grevene
av Sponheim.
• Hun ble født som tiende barn i huset og ble derfor etter
skikken gitt som tiende til kirken.
• Der ble hun tatt vare på av Jutta.
• Hildegard blir leder i samfunnet de levde i og abbedisse i
klosteret.
Hildegard en begavet kvinne.
• Hun studerte og skrev mye, blant annet om religiøse syn,
naturen, fisker, planter og dyr.
• Hun skrev ned store verker om sine profetiske syn, dette
samlet hun i tre bøker.
• Hun er også en kjent komponist og har skrevet mye
musikk som vi i dag kjenner til.
• Hun var en dyktig klosterleder og hadde brevkontakt
med paver og konger.
• Hildegard feires den 17. september i den katolske kirke –
en helgen.
Musikken til Hildegard fra Bingen.
• http://www.youtube.com/watch?v=VLu4c80W
_X0&feature=list_related&playnext=1&list=ML
GxdCwVVULXekdE3RP36VUpaWHTeajNso

similar documents