File

Report
Terapeutisk
kloning
Siden cellene har pasientens eget
arvestoff, blir de ikke avstøtt av
immunsystemet
Stamceller med
kjerner (og arvestoff)
fra pasienten dyrkes
opp
Terapeutisk kloning
stamceller som framtidens mirakelkurer?
• Ved terapeutisk kloning lages det stamceller med
pasientens eget arvestoff
• Stamcellene kan benyttes ved behandling av
alvorlige sykdommer (Altzheimers sykdom,
hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes type1)
• I Norge er det ikke lov å forske på befruktede egg
DNA-testing
Deler av det DNA som ikke virker
som gener blir brukt
Disse områdene av DNA er
forskjellig fra individ til individ
Brukes 13 slike områder er det
en til en million milliarder sjanse
for at to mennesker har lik profil
DNA-testing
DNA-profiler
bestemmer
identiteten din
DNA-profiler bestemmer identiteten din
Selv om DNA-profilen
peker ut riktig person, er det
da helt sikkert at hun eller
han er skyldig?
Genetiske tester, gendiagnostikk
Både voksne, fostre
og embryo kan testes
• Tester for å stille sikker
sykdomsdiagnose
• Tester for å påvise om en
person er bærer av et gen
• Tester for å påvise gener
for arvelig sykdom hos
friske personer (prediktiv
test)
Nedarving av recessiv arvelig sykdom
Begge foreldre er bærere av
anlegg for sykdom (Aa)
Sjansen for at eventuelle barn
blir syke (aa) er ¼ (25%)
Hva er sjansen for at en frisk
person (homozygot AA) og en frisk bærer
(heterozygot Aa) får et sykt barn?
Genterapi kan helbrede arvelige
sykdommer
Eksempel på
hvordan genterapi
kan tenkes å foregå.
Genterapi er
foreløpig på
eksperimentstadiet
Genterapi utført på blodsykdommen ADA. Sykdommen skyldes at
de hvite blodcellene mangler et virksomt enzym. Genet til dette
enzymet er blitt forandret ved en mutasjon.
Stamceller fra blastocysten kan dyrkes fram til spesialiserte celler.
Lovverk regulerer bioteknologi og
genteknologi
Genteknologiloven
•
Regulerer framstilling og bruk
av genmodifiserte organismer
Bioteknologiloven
•
Handler blant annet om
humanmedisinsk bruk
av bioteknologi
Etikk – det handler om hvor grensene går
• Genmodifiserte organismer
- Farlig for miljøet?
• Genmat (genmodifiserte matvarer)
- Farlig å spise?
• Patent på gener
- Kan man ta patent på liv?
• Gentesting
- Hva kan testene brukes til? Sorteringssamfunn?
• Genterapi
- Forandrer vi gener for framtiden? Gendoping?
Preimplantasjonsdiagnostikk
genetisk testing av befruktede egg
Adam ble født i USA i 2002 for å
redde sin 6 år gamle søster
Molly, som hadde en sjelden
arvelig blodsykdom
Åtte befruktede egg ble testet og
bare ett var uten samme genfeil
som søsteren hadde. Dette ble
implantert i livmoren til moren
og ble til Adam
Testing av befruktede egg er
ikke lov i Norge.
Burde det være lov?
Adam reddet søsterens liv. Hun ble
frisk etter bruk av stamceller fra
blodet i navlestrengen til Adam

similar documents