SA Innove tagasisideküsitluse kokkuvõte

Report
RÜ tagasiside küsitlus 2013
7.10.2013
Kadri Koppel
SA Innove
Tagasiside küsitlus 2013
• Elektrooniline ankeetküsitlus, 149
vastust;
• Fookusgrupi intervjuud, 7;
• Sisend 2014-2020 ettevalmistamisse;
• Lõplik analüüs valmib detsembris.
Pikk vrs lühike
http://www.freelancecopywritersblog.com/399/become-an-effective-copywriter-lesson-2-short-copy-vs-long-copy/
Koostöö
http://www.masternewmedia.org/information_access/p2p-peer-to-peer-economy/peer--to-peer-governance-productionproperty-part-2-Michel-Bauwens-20071020.htm
Nõu(kogu)
http://changingthecourt.blogspot.com/2013/05/bcs-holds-community-advisory-board.html
Tänu
https://www.zone.ee/blogi/files/2010/06/dreamstime_3064124.jpg
Lihtsustamine (EK eelnõu)
• ühikukulude standardastmestik;
• avaliku sektori toetuse ühekordsed
summad, mis ei ületa 100 000 eurot;
• kindlasummaline rahastamine, mille
korral kohaldatakse ühe või mitme
konkreetse kulukategooria suhtes
protsendimäära.
Kaudsete kulude kindlamääraline
rahastamine – EK eelnõu
• kindel määr kuni 20 % otsestest
abikõlblikest kuludest;
• kindel määr kuni 15 % abikõlblikest
otsestest personalikuludest.
Tänan kuulamast

similar documents