Колесникова Т. А., директор НТБ ДНУЗТ e

Report
Колесникова Т. О.,
директор НТБ
Дніпропетровського
національного університету
залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна
e-mail: [email protected]
тел.: (056)794-36-05;
068-40-61-059
ІНТЕГРАЦІЯ БІБЛІОТЕК ВНЗ УКРАЇНИ ЯК
УМОВА СТВОРЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО
СЕГМЕНТУ НАЦІОНАЛЬНОГО
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ:
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Вже зараз і, тим більше, в
майбутньому
знання –
це мережева взаємодія,
а бібліотеки –
це вузли даної мережі.
27-а Міжнародна конференція IATUL
(Швеція, Стокгольм, 2007р.)
Соціологічне дослідження
“ІНТЕГРАЦІЯ БІБЛІОТЕК ВНЗ
УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ”
(січень – березень 2010 р.)
Завдання дослідження:
- аналіз напрямків і рівнів реалізації
комунікаційних стратегій;
- визначення очікувань фахівців від
участі в корпоративних проектах;
- отримання даних щодо найбільш
необхідних та перспективних форм
корпоративної взаємодії;
- конкретизація комплексу проблем, які
ускладнюють подальший розвиток
інтеграційних процесів бібліотек ВНЗ
України.
Об’єкт дослідження –
бібліотеки ( в особі директорів),
які є центрами методичних
об’єднань бібліотек ВНЗ
України III – IV рівнів
акредитації.
Предмет дослідження –
інтеграційні процеси
бібліотек вишів держави на
сучасному етапі розвитку
соціальних комунікацій.
Анкетування –
основний метод збирання
даних, що дозволяє охопити
велику частину респондентів,
гарантує порівняльність та
однаковість інформації,
можливість формалізації її
обробки.
Інтеграція
суб’єктів інформаційнокомунікаційної взаємодії –
процес об’єднання і
узгодження ресурсів, їх
раціональна організація.
Чи приймають участь
бібліотеки Вашого методичного
об’єднання в будь-яких
корпоративних проектах?
Так – 87,5%
Ні – 12,5%
Кількість назв проектів та
кількість учасників
(бібліотек, інформаційних
центрів, музеїв, архівів,
видавництв тощо):
- 46 проектів;
- 204 учасники.
Лідери – методичні об’єднання м. Київ (7
проектів) та Львівської області (7 проектів).
Рейтинг окремих бібліотек ВНЗ:
І. НБ Львівського національного університету
(6 проектів, в т. ч. 2 – міжнародні)
ІІ. НТБ Національного технічного
університету України “КПІ” (4 проекти, в т. ч.
2 – міжнародні)
ІІІ. НБ Київського національного університету
ім. Т. Г. Шевченка (3 проекти, в т. ч. 1 –
національний) та НТБ Національного
технічного університету “ХПІ” (3 проекти, в т.
ч. 1 – міжнародний)
Окремі найчисельніші корпоративні проекти:
- Центрально-український кооперативний
каталог (13 учасників);
- Корпоративна бібліотечно-інформаційна
система Дніпропетровщини (8 учасників);
- Зведений електронний каталог корпоративної
бібліотечної системи сільськогосподарських
бібліотек Херсонського територіального
об’єднання (7 учасників);
- Регіональний освітньо-інформаційний портал
бібліотек ВНЗ м. Миколаїв (7 учасників);
- 2 окремих галузевих (медичних)
міжрегіональних корпоративних проекти (по 6
учасників в кожному).
Портал “Наукова періодика України”
– сторінка відкритого доступу до
результатів наукових досліджень,
створених за рахунок коштів
Державного бюджету України.
На 1.04.2010 р. представлено 1248 назв
журналів та збірників наукових
праць.
Рівень корпоративного об’єднання
бібліотечно-інформаційного простору:
1. Регіональний (міжрегіональний) –
21 проект.
2. Галузевий (відомчий) – 9 проектів.
3. Місцевий – 7 проектів.
4. Державний та міжнародний - по 4
проекти.
5. Об’єднання зусиль бібліотечноінформаційних центрів держави – 1
проект.
Найбільш поширені форми корпоративної
взаємодії бібліотек ВНЗ України:
-
корпоративна каталогізація (14);
підвищення кваліфікації (14);
створення інформаційних продуктів (12);
віртуальна довідкова служба, МБА, ЕДД (11);
кооперація у наданні доступу (9);
проектна діяльність (8);
об’єднання репозитаріїв (6);
корпоративне комплектування (5);
оцифрування фондів (5);
збереження фондів (4)
Які форми корпоративної взаємодії Ви
вважаєте найбільш необхідними та
перспективними?
1 місце – корпоративна каталогізація.
2 місце – поділили порівну корпоративне
комплектування, кооперація у наданні
доступу та віртуальна довідкова служба,
МБА, ЕДД.
3 місце – створення інформаційних
продуктів.
4 місце - поділили порівну об’єднання
університетських репозитаріїв,
підвищення кваліфікації та оцифрування.
5 місце – проектна бібліотечна діяльність.
6 місце – збереження фондів.
Ваша особиста думка, як голови
методичного об’єднання, стосовно
комплексу проблем, які перешкоджають
розвитку інтеграційних процесів в
бібліотечно-інформаційній сфері
України?
Негативні фактори, які назвали
респонденти:
- слабка матеріально-технічна база;
- кошти;
- проблеми кадрового забезпечення;
- використання різних АБІС ( або їх
відсутність);
- несумісність форматів електронних
бібліографічних записів;
- відсутність єдиного державного
координаційного, методичного,
науково-дослідного центру з питань
бібліотечно-інформаційної діяльності.
Висновки:
- отримана інформація дозволяє
окреслити конкретні вектори у
розвитку інтеграційних процесів в
бібліотеках вишів держави;
- більшість корпоративних проектів
реалізується на регіональному
рівні.
Висновки (продовження).
Напрямки реалізації комунікаційних
стратегій (в порядку ранжування):
1. Корпоративна каталогізація.
2. Підвищення кваліфікації.
3. Створення інформаційних продуктів.
4. Віртуальна довідкова служба, МБА,
ЕДД.
Висновки (продовження).
Очікування фахівців від участі в
корпоративних проектах:
-
можливість максимального розкриття
внутрішніх резервів;
широка доступність до об’єднаних ресурсів;
постійне збільшення кола створювачів
ресурсів;
урізноманітнення кількості та покращення
якості сервісних послуг;
створення загального комерційного
інтересу.
Висновки (продовження):
- простежується стійке
зростання інтеграційних
процесів бібліотек ВНЗ;
- корпоративна діяльність
характеризується переважно
ситуативним підходом і майже
повністю залежить від
ініціативи на місцях.
Створення бази даних
досліджень,
які проводились
в бібліотеках ВНЗ
України.
Дякую
за увагу!

similar documents