Končareva suvremena rješenja za željeznicu

Report
KONČAREVA SUVREMENA RJEŠENJA
ZA ŽELJEZNICU
Josip Ninić, dipl.ing
KONČAR – Električna vozila d.d.
mr.sc. Miroslav Macan, dipl.ing.
KONČAR – Elektronika i informatika d.d.
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
KONČAR – Električna vozila d.d.
•
Dio grupe KONČAR
•
Osnovani 1970 kao KONČAR – Električne lokomotive
•
Od 2005 KONČAR – Električna vozila
•
Oko 250 zaposlenika
•
Dioničari
75% KONČAR – Elektroindustrija d.d.
25% mail dioničari
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
Aktivnosti
• Razvoj vozila
• Dinamika vozila
• Projektiranje postolja i sanduka vozila
• Definiranje podsustava
• Završna montaža
• Tipska i serijska ispitivanja
• Nastup, prodaja, isporuka i održavanje
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
Niskopodni vlak - Razvoj
 koncept vlaka
 razvoj računalnih sustava (HARDWARE, SOFTWARE)
 elektronički i električki podsustavi
 mehanički podsustavi
VLAK - PROIZVOD ZNANJA
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
Obitelj niskopodnih vlakova - Platforma
VUČNI MOTOR
VIDEO NADZOR
VRATA
GRIJANJE
GLAVNI
I KLIMATIZACIJA KOMPRESOR
SANDUK VOZILA
OKRETNA POSTOLJA
UPRAVLJAČNICA
VOZILA
SUSTAV KOČENJA
SUSTAV UPRAVLJANJA
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
Niskopodni EMV za Regionalni i Gradsko – prigradski promet
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
Niskopodni DMV – dizel električni vlak
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
Niskopodni vlakovi – moguća rješenja
0m
10 m
20 m
30 m
40 m
50 m
60 m
70 m
80 m
Glavni podaci
Kolosijek: 1435 mm
Visina ulaza: 550 mm
Napajanje: AC 25 kV, 50Hz / 3 kV DC Kapacitet: 200 – 650 putnika
/ diesel
Profil: UIC
Visina poda: 600 mm
brzina: 160 km/h
Zagreb, 28. - 29. Najveća
svibnja 2014.
90 m
Ugovor za 44 vlaka za HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
•
16 EMV RP + 16 EMV GPP + 12 DMV RP
•
Ugovori potpisani 29.01.2014.
•
1. EMV RP bit će isporučen u 03/2015
•
1. DMV RP bit će isporučen u 10/2015
•
Dinamika isporuke: 2 vlaka mjesečno
•
Postupak homologacije:
•
Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog
sustava
•
Agencija za sigurnost željezničkog sustava
•
Notify Body
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
HVALA NA POZORNOSTI!
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
KONČAR – Elektronika i informatika d.d.
 Prvi Hrvatski „brand” u elektroenergetici - INEM
(INdustrijska Elektronika i Mjerna tehnika)
 Proizvođač najsloženijih sustava energetske elektronike za
zagrebački niskopodni tramvaj i novi niskopodni vlak
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
PRETVARAČI ZA TRAČNIČKA VOZILA
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
PRETVARAČI ZA OPSKRBU TROŠILA U ELEKTROVUČNIM
PODSTANICAMA I KOLODVORIMA
DISTRIBUCIJSKA MREŽA
3 x 400 V, 50 Hz
25 kV, 50 Hz
DIZEL
25 kV, 50 Hz
MOTOR
DIZEL
MOTOR
G
3
G
3
SS UREĐAJI
TROŠILA OPĆE NAMJENE
3 x 400 V, 50 Hz
BLOK SHEMA NAPAJANJA U ELEKTROVUČNIM PODSTANICAMA I KOLODVORIMA
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
SPECIFIČNOST PRIMJENE I POSEBNOSTI PRETVARAČA
 Vrlo izobličen ulazni napon
 Efektivna vrijednost ulaznog napona mijenja se u širokom rasponu
 Značajan udio viših harmonika sa slučajnom razdiobom
 Ograničenja na harmonijski sastav struje zbog signalno-sigurnosnih
uređaja
VALNI OBLIK NAPONA KONTAKTNOG VODA
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
PRETVARAČ JEDNOFAZNOG U TROFAZNI SUSTAV MREŽE
VALNI OBLICI
NAPONA KONTAKTNOG VODA (zeleno)
I ULAZNE STRUJE PRETVARAČA (crveno)
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
TIPSKA ISPITIVANJA I DOKAZIVANJE SUKLADNOSTI
Općenito
•HRN EN 61287-1:2008
–
Energetski pretvarači ugrađeni na željeznička vozila – 1.dio:
Karakteristike i način ispitivanja
Buka
•HRN IEC 60076-10:2008:
–
Energetski transformatori – 10. dio: Određivanje zvučnih razina
EMC
•EN 50121-3-2:2006
•EN 50160:2012
•IEC 61000-3-4:1998
•IEC 61000-3-5:2009
Ispitivanje buke u gluhoj komori
Ispitivanje elektromagnetske
kompatibilnosti u Faradayevom kavezu
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
PRIMJERI INSTALIRANIH PRETVARAČA
 Centar daljinskog upravljanja
Rijeka (CDU Rijeka):
 Pomoćno napajanje u slučaju
nestanka distribucije
 Instalacija unutar zgrade CDU-a
 Prvi prototipni pretvarač
 Potpuno automatizirano
upravljanje i dijagnostika
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
PRIMJERI INSTALIRANIH PRETVARAČA
 Kolodvor Drivenik
 Instalacija unutar zasebne
zatvorene kućice
 Priključak preko standardnog
transformatora 25/0,23 kV
 Dizel agregat kao sekundarno
napajanje
 Instalirana dva pretvarača
 napajanje SS uređaja
 napajanje trošila opće namjene
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.
HVALA NA PAŽNJI!
Zagreb, 28. - 29. svibnja 2014.

similar documents