balesetvedelem_es_laborrend

Report
Szakmai disszeminációs műhelykonferencia
Békéscsaba, 2014. február 10.
Tudomány – „természetesen” – a Belvárban!
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0015 azonosító
számú projekt
Balesetvédelem és laborrend
Lennert József szaktanár
Laborrend Öveges labor
Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és
Gimnázium
Érvényesség kezdete: 2013. 10. 02
•A laboratórium
használatának feltételei:
•belépés a laborvezető
beosztása alapján
•az iskola előzetes tűz- és
munkavédelmi oktatása
(hosszú haj feltűzése,
gyűrű és karkötő ne legyen)
•a diák lehetőleg nagy méretű
pólóba legyen
Érkezés a laboratóriumba:
a portáról laboráns kíséri fel az osztályt a „váró” terembe;
a kísérőtanár a termet bezárja, kulcsát megőrzi.
A laboratóriumban:
Előkészítve a tanulói asztalokon: védőszemüveg, kesztyű;
kísérlethez tartozó eszközök, vegyszerek
A tanulók csak tanári utasításra nyúlnak az eszközökhöz,
vegyszerekhez!
Távozás a laboratóriumból:
A foglalkozás befejezésekor
vegyszerek ellenőrzése.
Átöltözés a „váró” teremben.
:
a
kiadott
eszközök,
Jegyzőkönyv
Az Öveges laboratórium foglalkozásán
résztvevők
munkabiztonsági és tűzvédelmi oktatása
• Kísérletezni csak tanári engedéllyel,
tanári felügyelet mellett szabad!
• A kísérletezés előtt figyelmesen olvasd el a
kísérlet leírását! A megadott vegyszermennyiségeket a leírt módon használd fel!
• A kísérletezéshez előkészített védőfelszereléseket
(védőszemüveg, védőkesztyű ) a kísérlet
elvégzése alatt használni kell!
• Minden eszköz legyen tiszta és ép, ha valamelyik
eszközöd törött, sérült vagy nem tiszta, szólj a
tanárnak .
• A vegyszeres kanalat és a csipeszt minden
használat előtt és után töröld tisztára!
• A vegyszer használata után az üveget mindig a
saját dugójával zárd be! A dugót az üvegbe nyúló
részével soha ne tedd az asztalra!
•
A tálcákon mindig legyen kéznél egy darab tiszta
ruha vagy papírtöltő.
• A vegyszerhez kézzel hozzányúlni szigorúan
tilos!
• Vegyszert megkóstolni, elvinni szigorúan tilos!
• Ha vegyszer szagát kell vizsgálnod, ne szagolj
bele közvetlenül, hanem a kezeddel legyezd
magad felé a gázt!
• A borszeszégőt vagy Bunsen-égőt mindig
előírás szerint használjuk! A lángot elfújni tilos!
• Kémcsőbe tett anyagot úgy melegítünk egyenletesen, hogy a kémcsőfogóba fogott, kb. 45°-os
szögben megdöntött kémcsövet a lángban tartva
állandóan, lassan mozgatjuk.
• A kémcsöveket a kifröccsenés megakadályozására
csak 1/3 részig töltjük meg az anyaggal.
• A kémcső nyílását ne fordítsd magad vagy a
társaid felé, hogy az esetleg mégis kifröccsenő
anyag senkiben kárt ne tegyen!
• Kísérletezés közben ne nyúlj az arcodhoz,
szemedhez. A munka elvégzése után mindig
gondosan moss kezet!
• Ha bármilyen baleset történik, azonnal jelentsd
tanárodnak!
• Ha a szemedbe vegyszer fröccsen, a vegyszert a
szemből haladéktalanul bő vízzel ki kell mosni!
• Ha a bőrödre sav vagy más maró hatású folyadék
kerül, előbb száraz ruhával töröld le, majd bő
vízzel mosd le.
•
A laborban enni, inni, laboratóriumi eszközt
ivásra, étkezésre használni tilos!
•
A kísérleti munka elvégzése után a kísérleti
eszközöket és a munkaasztalt rendezetten kell
otthagyni.
•
A laborban legyél fegyelmezett!
•
Ne feledd, a kísérletezés nem játék!
A vegyszereken található szimbólumok
Robbanóanyagok
Tűzveszélyes anyagok
Oxidáló gázok, folyadékok
Erősen mérgező
Gyengén mérgező
Maró, korrozív, bőrirritáló
Légzőszervi károsító
Rákkeltő
Veszélyes a környezetre
A vegyszerekről …
A vegyszerek átvétele:
a forgalmazó biztosítsa a biztonsági
adatlapot (CD, internet);
a vegyszer címke és a biztonsági
adatlap piktogramjainak
egyezniük kell;
A vegyszerek kiszerelése a kísérletekhez:
célszerű kis mennyiségeket kiadni
(elszennyeződés és kiszóródás veszélye,
vegyszer-takarékosság!!!)
a kis üvegeken is kell a vegyszernév és a
képlet, a piktogram,
a gyakran használt vegyszerek üvegcséit
érdemes állandósítani (öntapadós,
vízálló címke)
A normál méretű vegyszeres kanál nem
biztos, hogy belefér az üvegbe.
Köszönöm a
figyelmet!

similar documents