rtg ure aj

Report
Metoda nastajanja rtg zračenja
• Rendgenska cijev je vakumirana električna cijev
(staklena cijev)sa anodom (+) i katodom (-)
• Katoda se grije (gradska mreža ima 12-18 V) i
zbog razlike potencijala ( na anodi 5500-15000kV)
elektroni pojure brzinom svjetlosti prema anodi
• Anoda je građena od čvrstog materijala Volframa
koji ima visoko talište (jer da nema rastopili bi ju
elektroni)
• Sudar s elektronima stvara toplinu (98%) i Rtg
zrake (2%). Zato je bitno hlađenje uređaja
• Slika (rendgenogram ) nastaje interakcijom fotona
X zraka sa detektorom fotona (film ili osjetljiva
ploča ako je digitalni oblik)
• Slika odgovara distribuciji fotona koji su prošli
kroz tijelo pacijenta
• Kolika će količina proći ovisi o voluminoznosti
pacijenta (tj organa); različito je imamo li dijete ili
čovjeka od 150 kg
• Za dijagnostičke potrebe upotrebljavamo energiju
Rtg zraka 45kV-150 kV
Rtg cijev
• Ako je velika energija zračenja neće bit ništa
toj osobi nego nećemo imati ništa na snimci
(crna slika)
• Ako je manja energija zračenja : nikakav
kontrast , gotovo bijelo na filmu
• Prije su Rtg tehničari radili procjenu ; danas
sve to se odigrava automatski. Automat mjeri
zraku nakon što iziđe iz pacijenta i regulira ju
Generator
• Generator rtg uređaja daje napon rendgenskoj
cijevi
• Naziv je zapravo transformator visokog/niskog
napona
• Gradska mreža 220 V
• Transformator da bi rendgenska cijev radila
snizuje napon na 12-18 V
Ispravljač
• Pretvara gradsku izmjeničnu struju u
istosmjernu struju (zbog građe rtg cijevi
katoda ne može podnijeti negativan smjer)
Kontrola snage i kvalitete Rtg zraka
• 1. NAPON (kV): veći napon prodire u dublje djelove
anode tvrđe zrake prodornost veća
• 2. JAKOST TOKA (mA)
• 3. VRIJEME PUŠTENE STRUJE NA ANODU/KATODU
isto je 100 mAx 1 sec
200 mA x 0,5 sec
1000 mA x 0,1 sec
Razlika je jedino za pacijenta : ako ekspozicija traje 1s ,
šansa je da se pacijent pomakne i imamo neoštru sliku
Ako traje 0,1 sec nema pogreške: kvalitetniji uređaji
• Zrake izlaze u svim smjerovima ali je stakleni dio
cijevi obučen u olovni držač koji dozvoljava izlaz
samo kroz jedan prozorčićsuženje snopa
• “duboki zaslon “ je uređaj na izlasku cijevi
sastavljen od lamela koje se mogu suziti i proširiti
• Za zub širina mora biti < 6.5 cm
• TUBUS JE je olovna cijev koja se direktno
nastavlja na uređaj
Rtg tubus
Znači...Rtg uređaj .
• Katoda, anoda u rendgenskoj cijevi
• Generator, ispravljač
• Filter, duboki zaslon, tubus
Timer
• 1. direktni timer : povezan sa dugačkom žicom
koja operateru omogućuje da se makne s
mjesta zračenja
• Operater pritisne dugme , vrijeme eksozicije je
označeno i neće se ništa dogoditi ako pritišće
duže ...
• 2. timer s odgodom cca 9 sec koje omogućava
pacijentu da se makne iz prostorije
U prošlosti...
Digitalni rendgen
•
•
•
•
•
Vanjski dijelovi:
stup/nosač
Control panel : upravljačka ploča
Sistem za lakše pozicioniranje pacijenta :
- ručke, naslon za glavu, nastavak za ugriz,
nastavak za naslon brade, laseri za
pozicioniranje
• Okidač za ekspoziciju
Bitne stavke kod pozicioniranja
pacijenta na digitalnom rendgenu:
• Upaliti aparat 
• Staviti u početnu poziciju (reset dugme)
• Odabrati snimke i tip pacijenta (odrasli, dijete,
djelomična snimka , cijela, snimka zgloba itd)
• Otvoriti poziciju za glavu
• Postaviti nagrizni nastavak ili naslon za bradu
za bezube pacijente
• Stavite zaštitu za pacijenta
• (prije ste zamolili pacijente da skine naočale,
nakit ...)
• Podignite rotirajući dio na adekvatnu visinu
• Pozicionirajte pacijenta da stoji uspravno
lagano nagnut prema natrag (ta pozicija
ispravlja kražežnicu i sprečava predisponiranje
na slici
Loša snimka ...
• Pomozite pacijentu da zagrize na zagrizni naslon
• Upalite lasere za pozicioniranje
• Središnja linija , ravnina nosnica – tragus uške
(Frankfurtska linija ), i okomito između dvojke i
trojke (zube)
• Pacijent lagano spoji usnice i jezik na vrh nepca
• Kažete pacijentu da stoji mirno dok se glava
rendgena okrece

similar documents